Počet opatrovanců se mění velmi rychle

3. 3. 2020 OF 1/2020 Sociální problematika

Jako opatrovník jsem byl i ve tři hodiny ráno na policii, říká Martin Sobotka, starosta města Dobřany, kde se nachází známá psychiatrická nemocnice.

Martin Sobotka, starosta města Dobřany
Martin Sobotka, starosta města Dobřany
Rozhodnutí soudu o určení opatrovníka je určené obci, tedy starostovi. Předpokládám, že osobně agendu nevykonáváte.
Oficiálně ne a tady i chápu kolegy z malých obcí, že se snaží zbavit se opatrovnictví, pokud je třeba jejich občan hospitalizován v Dobřanech. Já podepíšu pověření pro jednoho z dnes už dvou zaměstnanců úřadu a chci věřit, že to bude stačit. Jelikož však nejsme velký úřad, zastupitelnost opatrovníka jsem až do letošního února zajišťoval já sám.
Co takový zástup obnáší?
Kromě spíše administrativních, avšak časově někdy náročných, činností mám mezní zážitek z loňského roku, kdy jsem se musel jako opatrovník dostavit ve tři hodiny ráno na policejní služebnu. Náš opatrovanec byl obviněn ze znásilnění skoro nezletilé. Více k tomu samozřejmě uvádět nemohu, ale nejde o člověka, který by měl v Dobřanech nějaké historické vazby, jen se tu s vydatnou podporou svého rodného (velko)města objevil v jednom panelákovém bytě. Dalším příkladem je člověk středního věku v plném fyzickém zdraví a síle, který na úřad chodí každý den několikrát, protože prostě nemá nic jiného na práci. V létě pak vysedává na lavičce před úřadem a kontaktuje prakticky každého, kdo z úřadu vychází. A docela trapně jsem se cítil při natáčení s televizí, z budovy radnice za mnou vyšel opatrovanec, který hlasitě zpíval a pak napadal redaktory. Ptali se, zda to není náš zaměstnanec.
Jak náročné je veřejné opatrovnictví pro úřad velikosti Dobřan?
Stále více. Od února máme druhého veřejného opatrovníka, protože 20 lidí s různými nelehkými diagnózami už jedna zaměstnankyně nezvládla, a protože dalšímu nárůstu se nevyhneme. Naštěstí se nám podařilo vybrat zkušenou a povinným vzděláním vybavenou kolegyni. Objem znalostí, které musí mít veřejný opatrovník, je až neskutečný – musí být vlastně právník, finanční poradce, specialista na sociální podporu všeho druhu, případně správce nemovitostí, a ještě k tomu empatický a vstřícný, jak zdůrazňují manuály.
A finančně?
Tohle mi při znalosti náročnosti výkonu veřejného opatrovnictví připadá jako systémový problém. Počty opatrovníků se mění v průběhu roku, nyní spíše budou stoupat, ale může se stát, že se opatrovanec přestěhuje, resp. je umístěn jinde, najde se osoba blízká nebo se jeho situace zlepší a potřeba opatrovnictví skončí. Jenže například pro rok 2020 se zohledňuje stav v březnu 2019. Dobřany tak získají prostředky na 11 opatrovanců, tedy 319 tis. Kč, což bude určitě o polovinu méně, než kolik bychom získali při průběžném zohledňování aktuálního stavu. Tady musím přiznat, že jsme se asi nedostatečně pídili po možnosti aktualizace počtu v červnu, což, jak vyplývá z podpůrných tabulek Ministerstva vnitra, v některých krajích bylo umožněno. Jenže ten rychlý nárůst přišel stejně až v druhém pololetí.
Ještě před pár lety nedostávaly obce na veřejné opatrovnictví nic, není to takhle lepší?
Ale přeci není v pořádku, že by stát uložil péči o občany z druhého konce republiky bez finanční náhrady. Situace před rokem 2017 by po tom tolik citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR byla podle mě právně neudržitelná. Stát to „nějak“ vyřešit musel. A z pohledu Dobřan zatím nedostatečně. Chápu, že vždy tu bude nějaké zpoždění, ale rok a půl je moc. Přišlo by mi smysluplnější, kdyby obce získávaly prostřednictvím krajů z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí třeba čtvrtletně nebo pololetně dotaci na platy dle aktualizovaného počtu opatrovanců na základě předložených pravomocných usnesení soudu. Bude sice oproti příspěvku na přenesený výkon účelově vázaná, ale tady s uznatelnými náklady problém nebude, protože jde převážně o platy.
Nebude to více „papírování“ než v případě příspěvku?
Dnes se všechny dotace řeší elektronicky. A třeba Ministerstvo financí má informační systém kontroly ve veřejné správě, kam vstupují všechny obce. Představoval bych si něco podobného. Třeba, že by po skončení čtvrtletí obec do 15 dnů (kvůli době pravomocnosti nových soudních usnesení) prostřednictvím systému nahlásila přírůstek nebo úbytek a uvedla nová číslo soudního rozhodnutí, případně provedla další změny. Zálohově by pak došlo k vyplacení čtvrtletní části dotace dle aktuálního počtu. Kdo by nestihl, měl by smůlu, kdo by zamlčel snížení počtu, měl by problém při ročním zúčtování dotace. Jen bude třeba ošetřit přechod mezi starým a novým systémem, protože za ten rok a půl rozdílu by třeba Dobřany zase tratily. Možná to vypadá komplikovaně a lze najít spoustu argumentů, proč to takhle nejde, ale obávám se, že institut veřejného opatrovnictví bude vzhledem k degradujícím mezilidským vztahům nabývat na rozsahu, takže stejně stávající systém bude do budoucna nejen pro Dobřany nedostatečný.