K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
56. Den malých obcí

Časopis Obec a finance č. 5/2018

Datum: 29. 11. 2018, zdroj: DVS, rubrika: Ostatní

Vychází páté číslo časopisu „Obec & finance,“ které informuje formou základních dat a komentáře o výsledcích komunálních voleb, obsahuje informaci o vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2018 včetně nejlepších obcí v soutěži o zelenou a oranžovou stuhu. Představena je také knihovna roku 2018. Pozornost zaslouží rovněž podrobné zpravodajství z podzimního odborného semináře tajemníků městských a obecních úřadů včetně vyhodnocení problematiky zařazování zaměstnanců sociálních odborů do platových tříd.

Z analytických materiálů časopis uvádí rozbor hospodaření krajů za uplynulý rok a porovnání základních rozpočtových ukazatelů, přináší podrobnou informaci o financování přenesené působnosti v nastávajícím roce 2019 a pozornost zaslouží text, který upozorňuje na význam vedení účetnictví obce a odpovědnost starosty, zejména pokud jde o účinný systém řídící kontroly a jeho dodržování.

Z legislativních materiálů upozorňujeme na další ze seriálu článků k finanční kontrole a rovněž na text, který pojednává o obci a její odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu veřejné moci. Podrobně se rozebírá návrh novely zákona o místních poplatcích, která přinese rovnost tržních podmínek pro subjekty, poskytující krátkodobé ubytování v obcích. Za povšimnutí stojí i právní rozbor otázky, kdy nedoplatek místního poplatku se stává pohledávkou za majetkovou podstatou v insolvenčním řízení a jaký je následný postup správce místního poplatku.

Z dalších zveřejněných materiálů je zajímavý text o navrhovaných změnách v oblasti dopravního plánování, příklady dobré praxe obcí a jejich sociálního podnikání, přístupy obce v rámci komunikace s veřejností při jednání o výstavbě v území a také návrhy komory architektů novým starostům po komunálních volbách. Několik článků je věnováno problematice venkova a podílu obcí na zlepšení stavu krajiny, zejména z hlediska hospodaření s vodou (konference Venkov 2018 a Počítáme s vodou).

Páté číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje také pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a přílohu „Veřejná správa online,“ která se zabývá IT v obcích a ve městech. Jako samostatné přílohy vychází úplné znění zákona o obcích a informační brožurka Zlatý erb 2018.