K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Asistent prevence kriminality – specifický projekt prevence kriminality pro obce a města

Datum: 17. 5. 2018, zdroj: OF 2/2018, rubrika: Sociální problematika

Bezpečnost a pocit bezpečí patří k základním potřebám každého z nás. Obce a města mají možnost se aktivně zapojit do preventivních projektů, které je možné realizovat za finančního přispění ze státních dotačních prostředků.

Ministerstvo vnitra České republiky

Specifickým projektem zvyšujícím bezpečí nejen v sociálně vyloučených lokalitách, působícím preventivně proti extremismu a motivujícím samosprávy i občany k hledání pozitivních řešení problémů je projekt Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“), který od září roku 2009 úspěšně realizuje odbor prevence kriminality MV v celé ČR.

Asistent prevence kriminality je nejúspěšnějším a nejžádanějším projektem prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, který má prokazatelně pozitivní výsledky a dopady na zvýšení veřejného pořádku a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných osob včetně Romů.

Jeho primárním cílem je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků (obecně protiprávního jednání) zejména v sociálně vyloučené lokalitě, či lokalitě ohrožené sociálním vyloučením, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie velmi obtížně řeší, a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené. Vybraný asistent je po základní profesní přípravě zaměstnán v rámci obecní policie obce a podílí se na zvýšení bezpečnosti, dodržování veřejného pořádku a prosazování základních bezpečnostních standardů nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale v rámci celé obce.

Asistent prevence kriminality

Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii (není strážníkem ani čekatelem). Podílí se na prevenci kriminality v obci, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, předchází možnému protiprávnímu jednání svou přítomností a zejména svými komunikačními schopnostmi. Vystupuje jako mediátor možných sousedských sporů, monitoruje dodržování čistoty veřejných prostranství, pomáhá ostatním občanům v sociálně vyloučené lokalitě. Při své činnosti je asistent řízen konkrétním strážníkem v roli mentora, se kterým úzce spolupracuje. Na úspěšnosti projektu se podílí i jednotlivá pracoviště Policie ČR v příslušných lokalitách.

Konkrétní asistenty vybírá odborná komise, která je složena ze zástupců samosprávy, obecní policie, Policie ČR a často také koordinátora (poradce) pro romské záležitosti (kraje, obce) či zástupce v lokalitě působících významných neziskových organizací a zástupce MV.

Po pilotní realizaci projektu v roce 2009 bylo již v roce 2010 v rámci ČR 38 asistentů působících v 10 obcích, na konci roku 2017 pak celkem působilo ve 37 obcích v rámci celé ČR 92 asistentů prevence kriminality podpořených z rozpočtu MV v rámci Programu prevence kriminality ve výši 20 928 000 Kč.

Další asistenti pak působí v rámci ČR i z jiných zdrojů, než jsou prostředky zajišťované MV – např. z podpory úřadů práce – na základě dohody mezi MV a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Celkem tak na konci roku 2017 podporovaly úřady práce v ČR 335 APK ve 102 obcích. Asistenti jsou financováni dále přímo z vlastních rozpočtů obcí či z evropských projektů v rámci Operačního programu zaměstnanost. Odhadem tak mohlo působit v celé ČR na konci roku 2017 cca 500 asistentů prevence kriminality.

Počet projektů Asistent prevence kriminality a výše přiznaných finančních dotací z Programu prevence kriminality MV
Rok Počet podpořených obcí Počet APK Celková výše přiznané dotace
2010 10 38 3 876 000 Kč
2011 16 104 3 423 000 Kč
2012 21 37 5 328 000 Kč
2013 38 90 13 360 000 Kč
2014 64 127 17 644 000 Kč
2015 58 175 22 656 000 Kč
2016 47 121 25 529 000 Kč
2017 37 92 20 928 000 Kč

Memorandum o spolupráci

Vyšší šance na trhu práce pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče a větší bezpečnost a zajištění veřejného pořádku – to vše přineslo užší spolupráci MV a Úřadu práce ČR v rámci Memoranda o vzájemné spolupráci, které bylo společně podepsáno 14. března 2016.

Cílem memoranda je zvýšit zaměstnanost, bezpečnost a veřejný pořádek podporou tvorby pracovních příležitostí v rámci míst asistentů prevence kriminality v obcích a městech ČR s vysokým podílem trestné a jiné protispolečenské činnosti, v oblastech se zvýšeným počtem vyloučených lokalit a zároveň s vysokým podílem nezaměstnaných osob. Memorandum navazuje na projekt, který v letech 2010–2014 realizovaly samosprávy. To vše v souladu s hlavními principy schválené „Metodiky výběru, přípravy a činnosti asistenta prevence kriminality“ a „Národní soustavou povolání“ a za metodického vedení gestora projektu (MV ČR).

Prostřednictvím svých regionálních pracovišť a konzultantů obě strany vytipují vhodné lokality a na základě znalosti konkrétního regionu vypracují seznam požadavků, které by měl asistent prevence kriminality splňovat. Úřad práce ČR pak na jejich základě vyhledá v evidenci vhodné kandidáty, kteří absolvují výběrové řízení na takové místo. Asistenti prevence kriminality, které podporuje Úřad práce ČR, musí na svých pozicích zaměstnanců obecní či městské policie a města dodržovat závaznou Metodiku vydanou MV.

Součástí společně podepsaného memoranda je deklarace, která umožňuje využívat na podporu asistentů také prostředky Úřadu práce ČR. V praxi to znamená rozšíření stávající spolupráce a zavedení systematické podpory této aktivity, navíc pod metodickým vedením a ve větším rozsahu.

Metodika výběru, přípravy a činnosti

Již od roku 2014 je uplatňována jednotná „Metodika výběru, přípravy a činnosti asistenta prevence kriminality“, která je v redukované podobě zveřejněna na webových stránkách MV, která je stále metodologickým základem činnosti všech asistentů dotovaných z jakýchkoliv finančních prostředků.

V průběhu hodnoceného období bylo uspořádáno několik společných aktivit obcí realizujících projekt APK se zástupci MV a dalšími odborníky ke sdílení příkladů úspěšné praxe ve zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených a problémových lokalitách. Asistent prevence kriminality se stal zcela inovativním preventivním projektem nejen v poměrech České republiky. Zájem o projekt projevilo např. Slovensko, Rumunsko, Maďarsko a Norsko.

JUDr. Tomáš Koníček, pracovník odboru prevence kriminality MV ČR

TOPlist
TOPlist