K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2017

Datum: 4. 10. 2017, zdroj: OF 4/2017, rubrika: Regiony

Heřmanov, Lukavice, Slavkov, Břasy, Hvožďany, Kruh, Křtiny, Libochovany, Pištín, Přepychy, Skalná, Vápenná, Větřkovice

Heřmanov

Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, starostka Pavla Chadimová (1. místo)

Heřmanov
Heřmanov

Obec byla založena německými osadníky za období lesní kolonizace ve 14. století pod názvem Hermanschlag (Heřmanova paseka), české jméno Heřmanov se vyskytuje až od 70. let 19. století. Historickou dominantou obce je gotický, barokně přestavěný kostel sv. Mikuláše. Mezi neobvyklé zajímavosti patří vysoký komín na návsi, pozůstatek bývalého lihovaru, který dnes slouží jako hnízdiště čápů. V blízkosti obce se rozkládají chráněné přírodní památky – unikátní mineralogické naleziště tzv. heřmanovských koulí a „Heřmanovská louka“.

Ačkoli je Heřmanov obcí s pouhými dvěma sty obyvateli, může se pyšnit bohatým společenským životem. Každý rok se zde pořádá více než 50 různých akcí. Vedle tradičních patří mezi oblíbené také společenské večery, jejichž tématy jsou např. zelňačkobraní, burčákobraní, štrůdlobraní nebo klobásobraní. Hlavním pořadatelem většiny akcí je obec a Sbor dobrovolných hasičů. Letos se uskutečnil již XVII. ročník soutěže hasičských družstev „Heřmanovská savice“, které předchází slavnostní mše svatá k svátku sv. Floriána, patrona hasičů. V budově základní školy, jejíž činnost musela obec z důvodu nedostatku dětí pozastavit, vzniklo víceúčelové kulturní zařízení „Komunitní škola Heřmánek“.

V obci se nacházejí dva obchody se smíšeným zbožím, pohostinství, požární zbrojnice, pošta Partner a knihovna, je zde instalován bezdrátový internet.

V uplynulých letech se v obci podařilo zrealizovat celou řadu plánovaných akcí z Programu obnovy venkova, např.: veřejný vodovod, plynofikaci, rekonstrukci kulturního domu nebo veřejného osvětlení. Bylo vybudováno dětské hřiště a sportovní komplex. Peníze získané za Oranžovou a Modrou stuhu v letech 2015 a 2016 použila obec na rekonstrukci obecních budov. V současné době řeší rekonstrukci kanalizační sítě a výstavbu kanalizace a ČOV.

Lukavice

Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí, starostka Ilona Severová (2. místo)

Lukavice
Lukavice

Obec Lukavice, kde v současné době žije téměř 1130 obyvatel, se rozkládá v mírně zvlněné krajině podhůří Orlických hor mezi městy Letohrad a Žamberk. První doložená zmínka o Lukavici pochází z r. 1354 a její dominantu tvoří kostel sv. Filipa a Jakuba ze 14. století. V krajských kolech soutěže získala v minulosti obec Modrou a Zelenou stuhu.

Obci se podařilo obnovit několik tradičních akcí, jako je Svátek svatého Floriána, stavění máje, Mikulášská jízda nebo rozsvícení vánočního stromu. Společenský život je závislý na dobrovolné a aktivní účasti místních spolků (sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol s novým oddílem mažoretek, Jednota Orel, …), které spolupořádají rybářské závody, mezinárodní hudební festival, vinobraní, Noc světlušek a řadu dalších akcí. V tanečním souboru Beseda se vystřídaly již dvě generace tanečníků.

Dobrá dopravní obslužnost a poloha mezi dvěma blízkými městy vzdálenými pouhé dva kilometry významně zvyšuje dostupnost zaměstnání v okolí. Přesto zde podniká řada místních občanů, kteří nabízejí další pracovní příležitosti. Největší podíl na podnikatelské činnosti v obci má zemědělství.

V Lukavici je základní a mateřská škola, knihovna, obchod, dvě prodejny nábytku, kadeřnictví, pedikúra, čalounictví, truhlářství a tři autoopravny. Obcí prochází nově vybudovaná cyklostezka. Ke sportovnímu vyžití slouží fitness park, tenisová hřiště, fotbalové hřiště, plocha pro míčové sporty v zimě upravovaná pro lední hokej a tři dětská hřiště. Kromě sportovního areálu byla vybudována přístavba základní školy, rekonstruována školní kuchyně, pravidelně probíhají rekonstrukce a stavby chodníků. Nejrozsáhlejší investicí byla modernizace sokolovny. V minulých letech byla dokončena plynofikace obce, v letošním roce by měla být zahájena stavba kanalizace, která předpokládá přečerpávání splašků do ČOV v Žamberku.

Slavkov

Zlínský kraj, okres Uherské Hradište, starosta Mgr. Libor Švardala (3. místo)

Slavkov
Slavkov

Obec Slavkov leží v malebné krajině jihovýchodní Moravy, tzv. Slovácku, v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V jejím katastru se nachází několik cenných přírodních rezervací. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261. Dominantou obce je zvonice stojící v jejím středu a jednou z nejstarších památek kaplička Nejsvětější trojice z r. 1729. Žije zde více téměř 700 obyvatel.

V průběhu roku se koná celá řada akcí, mezi které patří např. Fašanková obchůzka, oslavy osvobození, plesy a karnevaly, sportovní utkání, Slavkovský gulášfest nebo dětem určený Den s Hasíkem a Ekohrátky. Největší akcí, kterou obec pořádá, je Folklorní den. Přehlídka krojů z různých lokalit je doprovázená vystoupeními folklorních souborů a jarmarkem lidových řemesel. Podle dobových fotografií a dochovaných částí krojů se podařilo rekonstruovat slavkovský kroj.

V obci působí Tělovýchovná jednota Sokol Slavkov, Český svaz ochránců přírody Pantoflíček, myslivecký spolek, včelaři, mužský pěvecký sbor Slavkovjané, dětská taneční skupina a další. Od roku 1908 funguje ve Slavkově sbor dobrovolných hasičů, který od letošního roku vede kroužek pro malé hasiče – Plamínek.

Obyvatelé Slavkova mají k dispozici mateřskou školu, Charitní dům Sv. Petra a Pavla – domov pro seniory rodinného typu, zdravotní středisko s ambulanci praktického lékaře a chráněnou dílnou, prodejnu potravin, sportovní halu a sportovní areál. V budově bývalé základní školy se kromě obecního úřadu nachází také výdejní místo České pošty a místní knihovna. V areálu bývalého zemědělského družstva vznikla průmyslová zóna, která poskytuje dostatek pracovních míst.

Obec je plně plynofikována, je zde vodovod i kanalizace, v současné době je již připravena dokumentace pro výstavbu nové kanalizace a ČOV. Mezi další připravované projekty patří oprava chodníků v celé obci, v plánu je také vybudování centrum aktivního a pasivního odpočinku.

Břasy

Plzeňský kraj, okres Rokycany, starosta Ing. Mgr. Miroslav Kroc

Obec Břasy se nachází nedaleko krajského města Plzeň, 12 km severně od Rokycan. Vznik a rozvoj obce je spojen s počátky průmyslového podnikání v západních Čechách. Původně se Břasy nazývala dělnická kolonie, dnes je to samostatná obec složená z pěti částí – Břasy, Stupno, Kříše, Vranovice a Darová a žije zde téměř 2200 obyvatel. V 18. století zde došlo k rozvoji těžby černého uhlí, přičemž některá ložiska se nacházela jen pár metrů pod povrchem. Dokazuje to Přírodní památka Bašta – zachovaný výchoz černého uhlí nebo těžební stěna bývalého povrchového dolu.

Z velké dálky je ve Stupně vidět štíhlá věž kostela Sv. Vavřince, architektonicky zajímavá je i empírová hrobka rodiny Šternberků na místním hřbitově. Turistickou atrakcí je pak přívoz přes řeku Berounku nebo originální dřevěná rozhledna, která zároveň slouží pro datový přenos bezpečnostního kamerového systému.

Obec nabízí návštěvníkům sportovní, kulturní i odpočinkové vyžití. Probíhají zde akce pro děti, výstavy, plesy a hudební vystoupení. Jednou z nejvýznamnějších tradic je každoroční Svatovavřinecká pouť. Konají se zde také motokrosové závody, mnoho úspěchů, a to i na mezinárodním poli, zaznamenal cyklistický oddíl.

V obci je výborná občanská vybavenost, najdeme zde školu, mateřskou školku, domy s pečovatelskou službou, knihovnu, dvě pošty, několik obchodů a služeb, ordinace lékařů i lékárnu. Sportovní vyžití nabízejí dětská a sportovní hřiště nebo tenisové kurty.

Vedle průmyslových podniků (např. výrobní závod malířských nátěrů Primalex) a sadů, kde najdou obyvatelé pracovní uplatnění, působí v obci i řada drobných podnikatelů.

Obec je plynofikována, s výjimkou Darové je zaveden vodovod a kanalizace. V plánu jsou rekonstrukce obecních budov, vybudování parkoviště u školy, revitalizace rybníků a celá řada dalších akcí.

Hvožďany

Středočeský kraj, okres Příbram, starostka Markéta Balková

Hvožďany leží na úpatí jihozápadních Brd na trojmezí Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje. První písemná zmínka o obci pochází ze 14. století, ale lze předpokládat, že ves vznikla o několik století dříve. Nejcennější stavební památkou ve Hvožďanech je gotický kostel Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa ze 14. století. K dalším zajímavostem patří lovecký zámeček hraběte Pálfyho a Arcibiskupský zámeček, bývalé letní sídlo pražského arcibiskupa.

V současné době tvoří správní území obce tyto části – Hvožďany, Leletice, Vacíkov, Roželov, Mýta, Planiny a Pozdyně a žije zde 764 obyvatel. Hvožďany se zúčastnily soutěže Vesnice roku podruhé. Již při své první účasti v loňském roce získaly Diplom za společenský život a Diplom za vzorné vedení kroniky.

Kulturní komise při obecním zastupitelstvu zastřešuje a pořádá mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí, navíc se snaží obnovovat dříve tradiční akce místních spolků, např. stavění máje tradičním ručním způsobem bez pomoci moderní mechanizace. Mezi nejstarší spolky patří pět sborů dobrovolných hasičů, všechny letos oslaví přes 100 let od svého založení. Funguje zde několik sportovních klubů, myslivecký spolek Javory pořádá od roku 2015 Svotohubertskou mši s bohatým výřadem zvěře.

Kvůli absenci velkého zaměstnavatele není v regionu dostatek pracovních příležitostí, je zde ale velké procento sezónních zaměstnání. Hospodaří tu několik zemědělských subjektů, živnostníci, drobní zemědělci a podnikatelé. V obci se nachází mateřská i základní škola, kulturní domy, dům s chráněnými byty pro seniory, lékaři, obchody, pošta, moderní fotbalový areál, tenisové kurty a nohejbalové hřiště. Obec vlastní tři vodovody včetně úpraven vod v různých částech obce a ČOV ve Hvožďanech a v současnosti má připravenou řadu projektových dokumentací na realizaci různých projektů.

Kruh

Liberecký kraj, okres Semily, starosta Jiří Sedláček

Kruh je malá podhorská vesnice ležící v západní části Podkrkonoší, 7 km od Jilemnice. V současnosti zde žije 470 obyvatel. Obec byla založena koncem 14. století, přičemž první písemná zpráva pochází z roku 1386, kdy je zmiňován Jindřich z Kruhu. Nejvýznamnější památkou obce je hospodářská usedlost nazvaná podle dřívějšího majitele „Tuláčkův statek“. Jedná se o ukázku pozdně barokní lidové architektury, která pochází z období kolem roku 1760. V minulých letech získala obec v soutěži Vesnice roku Modrou a Zelenou stuhu.

Na bohatém společenském životě se podílejí spolky i jednotlivci. Tradiční akcí je např. „Adventní podvečer“, při kterém si obyvatelé připomínají staré zvyky a tradice. Součástí jsou tematické výstavy, proběhly již výstavy betlémů, starých forem na pečení nebo hraček našich babiček. Podařilo se obnovit tradiční pouť, která se poprvé konala v roce 1937. V Kruhu působí sbor dobrovolných hasičů, sokol, myslivecké sdružení, oddíl kopané, tenisový klub nebo Český červený kříž.

Od května do října promítá jednou týdně kino, které bylo vybudováno v prostorách sokolovny již v roce 1924. Tehdy se jednalo o němé kino s živým klavírním doprovodem. V létě láká návštěvníky i místní obyvatele přírodní koupaliště, které se nachází přímo ve středu obce v blízkosti tenisových kurtů.

Obyvatelé musejí za prací dojíždět, neboť po skončení provozu sýrárny se možnost pracovních příležitostí snížila na minimum. V obci působí pouze několik místních podnikatelů, dva soukromí zemědělci a dvě zahradnictví. Najdeme zde obecní úřad, mateřskou školu, dětské a fotbalové hřiště, sokolovnu, hasičskou zbrojnici, knihovnu a obchod. Obec nemá veřejný vodovod ani kanalizaci, vybudování centrálního zařízení z důvodu finanční náročnosti neplánuje. Chystá se rozšířit lokality pro novou zástavbu a řilákat tak do obce mladé rodiny s dětmi.

Křtiny

Jihomoravský kraj, okres Blansko, starosta František Novotný

Křtiny
Křtiny

Křtiny leží severovýchodně od Brna na okraji Moravského krasu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1237, nálezy v blízkých jeskyních však dokládají osídlení již v pravěku. Dominantou obce je barokní chrám Jména Panny Marie architekta J. B. Santiniho, který je nazývaný Perlou Moravy a roku 2008 byl vyhlášen národní kulturní památkou. Součástí chrámu je kostnice a nově instalovaná zvonohra. Moderní dominantou Křtin je oválná budova základní školy. Žije zde přes 800 obyvatel. Soutěže Vesnice roku se obec účastní po šesté a každý rok získala několik ocenění.

Křtiny jsou významným poutním a turistickým místem a odehrává se zde velké množství společenských akcí. Každoročně se při příležitosti první písemné zmínky o obci koná Den Křtin, jehož součástí jsou jarmark tradičních řemesel, koncerty, výstavy a soutěže spolků. V roce 2016 se Křtiny staly držiteli rekordu „Nejvíc aktivních spolků a jejich členů na počet obyvatel“ zapsaného v České knize rekordů. Působí zde např. ochotnický spolek Křový, taneční spolek Saltarín, sokol, hasiči, skaut, komorní smíšený sbor Kantila nebo Cimbálová muzika Jana Opletala.

Pracovní příležitost najdou místní obyvatelé ve službách, školství a v lesnictví. V obci se nachází základní a mateřská škola, lékaři, penzion pro seniory Domov Santini, spolkový dům, pošta i gastronomická zařízení. Ke sportovnímu vyžití slouží koupaliště, dokončuje se víceúčelové sportoviště, které obec financuje zcela ze svých prostředků. Nově zrekonstruovaný zámek ve vlastnictví Mendlovy univerzity je využíván ke konání slavnostních akcí a koncertů.

Obec je plynofikována, je zde vybudován vodovod a kanalizační síť zakončená čistírnou odpadních vod. V současné době se zpracovává studie komplexního řešení chodníků a komunikací. Křtiny se zapojily do celonárodního programu Energeticky úsporná obec.

Libochovany

Ústecký kraj, okres Litoměřice, starostka Miroslava Vencláková

Libochovany se nacházejí na pravém břehu Labe v malebné krajině Českého středohoří. V obci, jejíž součástí je místní část Řepnice, žije 570 obyvatel. Libochovany jsou železniční tratí rozděleny na dvě výrazně odlišné části – historickou s podélnou návsí a dominantou kostela Narození Panny Marie a novější s rodinnými domy a dvěma skupinami bytových domů. První písemná zmínka se nachází v „Zakládací listině litoměřické kapituly“ z let 1056–1058.

V průběhu roku se v obci konají pravidelné kulturní a společenské akce – posezení pro seniory s lidovou písničkou, turistické setkání na Třech křížích, soutěž o nejlepší nakládané okurky, vánoční koncerty v kostele, jarní a vánoční jarmarky a mnoho dalších. V součinnosti s Mikroregionem spřátelených obcí Porta Bohemica obec pořádá víkendovou vodáckou výpravu pro děti „Vodou Portou“. V obci působí občanské sdružení „Polabské děti“, které se snaží oživit české tradice patřící na venkov, např. masopustní veselí nebo vynášení Morany ze vsi. Každoročně se na hřišti koná fotbalový turnaj „O putovní pohár starostky obce“, „Koloběžkové závody“ pro děti i dospělé a velký ohlas měl cyklistický závod „Putování mikroregionem Porta Bohemica na kolech“. Působí zde TJ Sokol a hokejový klub.

Libochovany jsou vyhledávanou turistickou oblastí, navíc leží na trase Labské cyklostezky. O turisty tu tedy není nouze, z čehož těží místní podnikatelé. V obci najdeme mateřskou školu, knihovnu, dílnu pro volnočasové aktivity, poštu, lékařskou ordinaci, obchod a dva hostince. Postupně jsou opravovány objekty v majetku obce, byla provedena rekonstrukce střechy a přední části fasády kostela. V roce 2006 došlo k realizaci plynofikace labského údolí, jehož je obec součástí. Dešťová kanalizace není zcela vyhovující, proto má obec zpracovaný projekt na splaškovou kanalizaci i ČOV.

Pištín

Jihočeský kraj, okres České Budějovice, starosta Jaroslav Havel

Jihočeská obec Pištín leží nedaleko Českých Budějovic na okraji území „Zbudovských blat“, v krajině s mnoha lesy a rybníky. V listinách se Pištín připomíná již v roce 1261. Z dálky je vidět kostel sv. Vavřince, na jehož 36 metrů vysoké kostelní věži jsou umístěny hodiny, které se musejí denně ručně natahovat. Ačkoli byly kostelu darovány již v roce 1846, čas ukazují dodnes. Obec spravuje čtyři místní části Češnovice, Pašice, Pištín a Zálužice, ve kterých v současnosti žije více než 600 obyvatel. Do soutěže Vesnice roku se obec přihlásila posedmé a v minulosti se jí podařilo v krajském kole získat Modrou a Bílou stuhu.

Pištín žije po celý rok bohatým kulturním životem a působí v něm řada spolků, které udržují venkovské tradice. Patří mezi ně místní sbory dobrovolných hasičů, organizace Českého svazu žen, baráčníci, spolek včelařů, myslivecké sdružení, fotbalový klub či šipkařský oddíl. Základní organizace Českého včelařského svazu se nevěnuje pouze chovu včel, ale pořádá i různé semináře nebo akce pro děti. Stará se také o včelařské muzeum, kde si návštěvníci mohou prohlédnout historické nástroje a zařízení. Letos proběhl druhý ročník gurmánské akce s názvem „Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se s jejich vznikem“. Akce se setkala s velkým ohlasem, navštívilo ji několik set lidí z celého kraje.

Pištín nabízí svým obyvatelům bohaté zázemí. K dispozici mají prodejnu potravin, poštu, zdravotní středisko, mateřskou školu nebo dětská a sportovní hřiště, působí zde řada místních živnostníků. Obec má vodovod a kanalizaci a je plynofikována. Loni byla vybudována čistička odpadních vod, postupně jsou opravovány chodníky a komunikace, na vlastní náklady se obci podařilo zrekonstruovat češnovickou hospodu. Za deset let přibyly aleje s 500 stromy, poslední byla výsadba „Švestkového sadu“.

Přepychy

Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou, starostka Zdeňka Seidelová

Obec Přepychy nalezneme nedaleko města Opočno pod Orlickými horami v tzv. Orlické tabuli. První písemná zmínka se datuje k roku 1355. V obci, kde žije téměř 630 obyvatel, se dochovala řada staveb lidové architektury, především starých roubených stavení a značné množství sakrálních památek. Dominantou obce je kostel sv. Prokopa s renesančními zvony a historickými varhanami pocházejícími z roku 1872. K získání finančních prostředků na jejich záchranu byla založena dvě sbírková konta, pomáhá i pořádání benefičních koncertů, na kterých vystupují známí umělci.

Obec Přepychy je známá konáním tradičních Podorlických a motoristických trhů, festivalem dechových hudeb i masopustním průvodem. Oblíbené nejen mezi místními obyvateli jsou rybářské závody „Zlatý karas“ a soutěž netradičních plavidel O přepyšské kormidlo. Kulturní komise vloni zorganizovala drakiádu s názvem „Draci patří na nebe“. V obci působí šest aktivních sdružení – sportovní klub, sbor dobrovolných hasičů, místní skupina Českého červeného kříže, myslivecký spolek, svaz včelařů a spolek ProPřepychy. Turistickou zajímavostí je mariánské poutní místo Dřízna s křížovou cestou a kaplí Panny Marie Lurdské, kde se konají bohoslužby a vítají noví Přepyšští občánci.

V okolí se nachází dostatek pracovních příležitostí především technického zaměření, dopravní obslužnost zajišťuje autobusová doprava. V obci nalezneme obecní úřad, rekonstruovanou základní školu, mateřskou školu procházející rozsáhlou modernizací, obchod, knihovnu, pobočku České pošty, fotbalové i dětské hřiště, Senior Centrum Přepychy a Domov Dědina – zařízení poskytující pomoc lidem s mentálním či kombinovaným postižením. Obec vlastní bytový dům s obecními byty určenými pro občany se zdravotním postižením nebo seniory. Je zde rozveden obecní vodovod i splašková kanalizace.

Skalná

Karlovarský kraj, okres Cheb, starostka Mgr. Rita Skalová

Skalná
Skalná

Město Skalná s téměř dvěma tisíci obyvateli leží nedaleko Františkových Lázní v bezprostřední blízkosti německých hranic. Jeho dominantou je jeden z nejstarších a nejzachovalejších románských středověkých sídel v Česku, vodní hrad Vildštejn. Samotná existence vsi Skalná je potvrzena písemně v listině z roku 1224. Pod Skalnou spadají části obce Starý Rybník, Kateřina, Vonšov, Zelená. V katastru města se nachází Národní přírodní rezervace Soos.

Z důvodu odsunu německého obyvatelstva po II. světové válce došlo k zániku původních tradic a zvyků. Ty se však městu daří postupně oživovat a spolu s novými akcemi tvoří základ bohatého společenského života. Konají se zde např. rybářské závody, sraz starých traktorů, Skalenský folkfest, letní slavnosti města, taneční soutěž, setkání tří generací, mezinárodní fotbalový turnaj mládeže, dožínky, myslivecká zábava nebo Poutní oslava ke cti sv. Jana Křtitele. Akce spolupořádá řada místních spolků – SDH Skalná, Český rybářský svaz, Myslivecké sdružení Hubert, Sdružení Čechů z Banátských Karpat, Traktor klub Skalná, Sportovní klub nohejbalu a další. Obyvatelé mají k dispozici široké sportovní zázemí – fotbalový a sportovní areál, sportovní halu, tenisové kurty, víceúčelové hřiště na míčové hry a atletiku, jsou zde dětská hřiště, lanové centrum i venkovní cvičební prvky pro seniory. Město nedávno dokončilo revitalizaci podhradí hradu Vildštejn, kde vznikla moderní odpočinková zóna s rybníčkem.

Ve Skalné je lékárna, oční optika, ordinace lékařů, mateřská i základní škola, pošta, obchody, provozovny služeb a ubytovací zařízení. Město je plně plynofikováno a napojeno na veřejný vodovodní řad, byla dobudována kanalizace a ČOV.

Převážná část obyvatel pracuje v místě nebo dojíždí za prací do okolních měst nebo do Německa. Dopravní spojení je nadstandardně zajištěno autobusovým a vlakovým spojením.

Vápenná

Olomoucký kraj, okres Jeseník, starosta Leoš Hannig

Vápenná se rozkládá severozápadně od města Jeseník v jihovýchodní části Rychlebských hor. První zmínka pochází z roku 1358. Do roku 1949 se obec jmenovala Zighartice, české označení je spojeno s výrobou vápna, které mělo významný podíl na rozvoji obce. Dominantu tvoří kostel Sv. Filipa. Ve Vápenné, jejíž součástí je osada Polka, žije 1330 obyvatel.

Před II. světovou válkou byla obec centrem regionu. K postupnému oživení společenského života a rozvoji činností po odsunu obyvatelstva došlo v průběhu dalšího období. Dnes zde působí několik spolků, mezi ty nejaktivnější patří Sbor dobrovolných hasičů. Obec vlastní svůj fotbalový tým, jsou zde myslivci, včelaři, klub seniorů, Spolek pro zachování tradic nebo např. divadelní spolek Moravia. Nedílnou součástí společenského života jsou akce pořádané místní farností –slavnostní mše s poutí na památku světce sv. Filipa, vánoční koncerty a vystoupení sboru „Vokály z Vápenné“. V období letních prázdnin pomáhá mládež organizovat promítání filmů spojené s táborákem, občerstvením a hudebním vstoupením své kapely. Nejnavštěvovanější akcí je masopustní průvod s Duchem Vápenné (loutka v nadživotní velikosti) a obřím drakem.

V katastru obce převažují lesy, zemědělské pozemky se využívají na chov hospodářských zvířat a pastviny. Nachází se zde obecní úřad s knihovnou, základní a mateřská škola, kulturní dům, pošta a obchody s potravinami. Obyvatelé najdou dostatek pracovních příležitostí ve společnosti zabývající se výrobou plošné betonové dlažby i v řadě drobných firem. Obec vlastní vodovod, plynovod, kanalizace je pouze dešťová, splaškové vody se likvidují individuálně. Mezi rozvojové priority patří např. rozšíření vodovodní sítě, dobudování půdní vestavby pro potřeby třídy Montessori, rekonstrukce kulturního domu, vybudování sportoviště a obnovení sadu.

Větřkovice

Moravskoslezský kraj, okres Opava, starosta Miroslav Černoch

Větřkovice se nacházejí mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy, 25 km severně od Opavy. Obec se osamostatnila v roce 1992. Dnes zde žije 760 obyvatel a náleží k ní místní část Nové Vrbno. Patří mezi historická sídla se zachovanou zakládací listinou, a to z roku 1298. Dominantu obce tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie z 19. stol., který spolu s budovou fary prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Pestrý společenský život dokládá řada dnes již tradičních akcí, jako je např. Večer honebního společenstva, Větřkovský biatlon, Pochování basy s voděním medvěda, Hubertská mše, Pochod světlušek nebo Adventní jarmark. Loni proběhl již 14. ročník Mezinárodního setkání sběratelů hlavolamů a kuriozit. Mezi nejaktivnější spolky patří Tazi-Team, který je organizátorem kulturních a sportovních akcí jako např. Větřkovská traktoriáda (soutěžní klání majitelů podomácku vyrobených traktorů a fréz) a vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. K nejstarším spolkům patří Myslivecké sdružení Dubina, působí zde Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž a další. Děti navštěvují řadu zájmových kroužků, sportovní oddíly, Junák/Český skaut. V rámci školního projektu „Návraty ke kořenům“ natočily dokument o rodákovi z Větřkovic, který byl na filmovém festivalu oceněn Cenou diváků.

Ve Větřkovicích působí praktický lékař, je zde pošta a prodejna smíšeného zboží. Zrekonstruované a zateplené jsou budovy základní i mateřské školy, obecního úřadu a kulturního domu. Nachází se zde vodovod, plynovod a dešťová kanalizace. Obec vlastní a sama obhospodařuje 114 ha lesa a pronajímá dvě nádrže za účelem chovu ryb. Protože jsou Větřkovice pravidelně sužovány povodněmi zejména z přívalových srážek, mají zpracovanou Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a ve spolupráci s SPÚ připravují realizaci prioritních opatření.

podle podkladů MMR zpracovala Kateřina Pánková

TOPlist
TOPlist