K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Ochrana osobních údajů v roce 2016

Datum: 4. 3. 2016, zdroj: VSOL 1/2016, rubrika: Veřejná správa online

U příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů, který připadá na 28. ledna, představil Úřad pro ochranu osobních údajů svůj plán kontrolních aktivit pro rok 2016. Mezinárodním Dnem ochrany osobních údajů se v celé Evropě a v mnoha zemích po celém světě připomíná první právně závazný dokument zajišťující ochranu osobních údajů, Úmluva 108 Rady Evropy.

Kontrolní činosti Úřadu pro ochranu osobních údajů se zaměří na oblasti, v nichž lze očekávat vyšší míru rizika při zpracování osobních údajů a na oblasti, kde se na základě předcházejících zkušeností ukázalo, že může jít o systémové pochybení nebo nesprávné nastavení podmínek při zpracování osobních údajů.

V roce 2016 se Úřad zaměří na zpracování osobních údajů, které provádí veřejná správa v rámci velkého objemu dat (tzv. Big Data) a dále tato data využívá například pro účely marketingu. Cílem bude u vybraného subjektu ověřit, zda osobní údaje pocházející ze zákonně zpracovávaných databází nejsou dále využívány za jiným účelem.

Úřad se dále zaměří na dodržování povinností odpovědných subjektů při využívání služeb „cloud computingu“. Zákazníci cloudových služeb včetně subjektů veřejné správy by měli provést komplexní analýzu rizik v souvislosti s využíváním těchto služeb, včetně přeshraničního předávání osobních údajů, a to zejména do třetích zemí nezajišťujících přiměřenou úroveň ochrany. Všichni poskytovatelé cloudových služeb by měli svým zákazníkům podávat veškeré informace týkající se přenosu a umístění datových úložišť, aby zákazník mohl správně posoudit všechny výhody a nevýhody poskytované služby.

V oblasti elektronických komunikací bude kontrolním záměrem prověřit, zda je technicky a organizačně zajišťována důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím veřejné komunikační sítě a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Do kontrolního plánu byl rovněž zahrnut subjekt, vůči kterému byla již dříve vedena kontrolní nebo správní řízení v oblasti zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Kontrola se zaměří na dodržování podmínek při zasílání obchodních sdělení a dále také na dodržování zákona o ochraně osobních údajů.

Celkem bude na základě kontrolního plánu pro rok 2016 provedeno 16 kontrol. Mezi další, výše neuvedené, patří například vytipovaná obec, subjekty v oblasti zdravotnictví, školství, archivnictví a spisové služby. Kontrolován bude také subjekt poskytující služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž součástí je předávání osobních údajů do třetích zemí. Vyjma kontrol na základě kontrolního plánu provede Úřad pro ochranu osobních údajů ročně zhruba 150 incidenčních kontrol na základě obdrženého podnětu.

U příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů vyhlašuje Úřad v rámci osvětové činnosti jubilejní X. ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ Soutěž je otevřena pro jednotlivce, školy, knihovny a další.

TOPlist
TOPlist