Představení vítězů krajských kol soutěže Vesnice roku 2007

26. 9. 2007 OF 4/2007 Regiony

Tradiční soutěž Vesnice roku završila další ročník své existence. Celkem 264 obcí usilovalo v krajských kolech soutěže o zlatou (celkový vítěz), modrou (za společenský život), bílou (za práci s mládeží), zelenou (péče o zeleň) a nově také o oranžovou stuhu (za spolupráci se zemědělským subjektem). Představujeme všechny vítěze krajských kol. Meziresortní komise již vyhlásila také výsledky celostátního kola.

Výsledky celostátního kola soutěže Vesnice roku 2007

1. místo Havlovice
2. místo Kondrac
3. místo Suchá Loz
koláčová cena Bolešiny

Krajské výsledky

Kraj Počet přihl. obcí Zlatá stuha Modrá stuha Bílá stuha Zelená stuha Oranžová stuha
Středočeský 49 Kondrac, okres Benešov Hlavenec Petrovice Veliš Vlkaneč
Vysočina 30 Studenec, okres Třebíč Zárubice Pikárec Veselý Žďár Hluboké
Olomoucký 29 Rouské, okres Přerov Tučín Písečná Přáslavice Těšetice
Jihočeský 23 Ražice, okres Písek Mičovice Řepice Horosedly Smilovy Hory
Pardubický 23 Morašice, okres Svitavy Dobříkov Horní Ředice Újezdec Trpín
Liberecký 22 Bozkov, okres Semily Poniklá Nový Oldřichov Zahrádky Svijanský Újezd
Královéhradecký 21 Havlovice, okres Trutnov Suchý Důl Olešnice v Orlických horách Česká Čermná Holovousy
Zlínský 19 Suchá Loz, okres Uherské Hradiště Mysločovice Prusinovice Nedachlebice Vysoké Pole
Jihomoravský 12 Terezín, okres Hodonín Cetkovice ** Tvarožná Lhota **
Karlovarský 12 Královské Poříčí, okres Sokolov Merklín ** ** Tři Sekery
Plzeňský 11 Bolešiny, okres Klatovy Broumov ** ** **
Ústecký 9 Vědomice, okres Litoměřice ** ** ** Horní Podluží
Moravskoslezský 4 Závišice, okres Nový Jičín ** ** ** **

Kraje a vítězné obce jsou řazeny podle počtu přihlášených obcí do soutěže.

Kondrac

Středočeský kraj, okres Benešov, starosta Miroslav Matuška

Obec Kondrac leží jižně od Vlašimi na hranicích chráněné krajinné oblasti Blaník. První písemná zmínka pochází z roku 1318. V obci nalezneme jeden z nejstarších kostelů v Čechách -- kostel sv. Bartoloměje, původně románská stavba datovaná do první čtvrtiny 13. století. Do správního území obce spadají dvě osady -- Dub a Krasovice. V současnosti zde žije 459 obyvatel. Obec má zpracovánu Studii pro obnovu vesnice, Urbanistickou studii, Územní plán a Strategický plán rozvoje obce na léta 2007--2013. V okrajových částech obce pokračuje výstavba rodinných domků, které zachovávají vesnický ráz. Občané se aktivně podílejí na životě obce nejen účastí v místních spolcích (dobrovolní hasiči, TJ Sokol, pěvecký sbor), ale také při údržbě veřejných prostranství. Pro sportovní vyžití je dostupný zmodernizovaný sportovní areál. Obec zvítězila v celostátním kole soutěže "Zlatý erb" o nejlepší webové stránky obcí, vybudovala naučnou stezku a cyklotrasu "Krajem blanických rytířů". Provedla se přestavba budovy starého obecního úřadu na turistickou ubytovnu.

Studenec

Kraj Vysočina, okres Třebíč, starosta Josef Zahradníček

Obec Studenec najdeme poblíž Náměšti nad Oslavou. žije tady 545 obyvatel. Vznik se datuje do 11. století a původní zástavbu tvoří zemědělské usedlosti. Dominantou se stala nová kaple sv. Václava (vysvěcena 2005), která původně sloužila jako místní škola. V roce 2005 byl také schválen územní plán obce. Od r. 1991 je obec zapojena do Programu obnovy vesnice. Obyvatelé dosáhnou na základní služby (prodejna, pohostinství, lékař, základní a mateřská škola, obecní knihovna s internetem, sokolovna a kulturně sportovní areál). Pomocí kabelového televizního rozvodu obec provozuje vlastní informační kanál. Společenský život je obcí podporován a napomáhá ho organizovat několik místních spolků. Ozdobou místních akcí je krojovaná kapela v horáckých krojích, jejichž pořízení pomohla obec financovat. Důležitou součástí obce je zemědělský podnik Agrochema a rozvíjí se i další podnikatelská činnost. Šance pro rozvoj venkovské turistiky obec vidí v cykloturistice s návaznými službami.

Rouské

Olomoucký kraj, okres Přerov, starostka Miluše Stržínková

Rouské se rozkládá v Kelčské a Podbeskydské pahorkatině, žije zde 240 obyvatel a historie obce sahá až do r. 1320. Ves si zachovala ráz původních selských stavení, historická stavba Kaple Povýšení svatého Kříže prošla rekonstrukcí. Obec také pečuje o památné stromy, boží muka a kamenné kříže. Uprostřed návsi stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého. V roce 2006 obec schválila územní plán a zapracovává požadavky na tvorbu nové infrastruktury a stavebních míst. Do Programu obnovy vesnice se obec zapojila v roce 1998. Obnova se zaměřuje především na necitlivé zapojení městských prvků do vesnického prostředí. V tomto duchu byl upravován i Dům s pečovatelskou službou. Zemědělské družstvo v obci chybí a tvorba pracovních příležitostí je velmi obtížná. Obec navazuje na tradiční kulturní akce a podporuje činnost několika místních spolků. V obecní knihovně je veřejně přístupný internet. Podpora venkovské turistiky vyústila ve spolupráci s místní firmou JUKO, která se zabývá chovem koní a agroturistikou. V loňském roce byla také vybudována nová cykloturistická trasa.

Ražice

Jihočeský kraj, okres Písek, starosta Jaroslav Němejc

Obec Ražice leží jižně od Písku, na železniční trati České Budějovice--Plzeň. K obci patří další dvě části -- Štětice a Humňany a s okolními obcemi (Putim, Skály, Kestřany, Heřman, Drahonice) tvoří Dobrovolný svazek "Zlatý vrch". V obci trvale žije 414 obyvatel. Historický původ sahá do 16. století, kdy zde vznikly první zemědělské usedlosti, které dnes doplňují pouze návesní kapličky v Ražicích a Štěticích. Uzemní plán obce je před schválením a dbá se o zachování venkovského rázu obce. V krajině je řada rybníků (Řežabinec, Ražický rybník) zasazených do mírné vrchoviny. Nedaleko je vrch Zlatá hora, kde v minulosti bylo dobýváno zlato. Z Ražic sem vede naučná stezka "Po stopách permoníků ze Zlaté hory". Obec se pyšní bohatým společenským životem a navazuje na řadu místních tradic. Akce zajišťuje spolek Osvětová beseda Ražice. V r. 2004 byl obnoven ochotnický divadelní spolek. Obec má dva sbory dobrovolných hasičů, rozvíjí se i činnost obecní knihovny s veřejně přístupným internetem. Cílem současného zastupitelstva obce je úprava veřejných prostranství a přírodního amfiteátru.

Morašice

Pardubický kraj, okres Svitavy, starostka Mgr. Hana Štěpánová

Obec Morašice se nachází ve spádové oblasti města Litomyšl, tvoří ji čtyři vesnice (Morašice, Lažany, Řikovice, Višnáry), ve kterých žije 709 obyvatel. První zmínka o Morašicích je z roku 1145. Návsi dominuje kostel sv. Petra a Pavla z roku 1321, který od loňského roku zdobí nová fasáda. Obec se podílí i na obnově dalších sakrálních staveb v okolí a má dokončen územní plán. Program obnovy vesnice prioritně pečuje o obnova a zachování starých hodnot. Společenský život obce ožívá zaváděním "nových" tradic -- plesů a sportovních akcí. Tomu napomáhá i místní ZŠ pořádáním různých akcí. Sportovní vyžití obyvatelům nabízí TJ Sokol. Péčí o přírodu se také věnuje Myslivecké sdružení a rybářský kroužek. V obci funguje i Sbor dobrovolných hasičů. V obecní knihovně lze využít služby veřejného internetu. Zemědělské družstvo velmi dobře spolupracuje při péči o obec. V obci je prodejna smíšeného zboží a textilu, tři restaurace a sportovní areál u jezírka. Je zde ZŠ, MŠ a ordinace lékaře. Obcí prochází cyklotrasa "Krajem Smetany a Martinů".

Bozkov

Liberecký kraj, okres Semily, starosta Stanislav Doubek

Obec Bozkov se nachází severně od Semil a osídlení se připomíná již od 12. století. V roce 2004 obec oslavila 650 let existence, má nyní 572 obyvatel. Dominantou je kostel Navštívení Panny Marie, významným poutním místem je Sejkorská kaplička, v jejímž sousedství se nachází tzv. Masarykova vyhlídka. V obci jsou významné stavby lidové architektury. Na urbanistickou studii z roku 1995 navazuje územní plán. Do Programu obnovy venkova se obec zapojila v roce 1994 a má koncepci do r. 2013. Důraz je kladen na rozvoj turistiky. Atraktivním cílem jsou blízké Bozkovské dolomitové jeskyně. V loňském roce došlo k rekonstrukci návsi, kde vzniklo příjemné oddychové místo. V obci fungují dvě církve, sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol a další sportovní aktivity (cyklistika, motosport), Speleologická společnost, Okrašlovací spolek, atd. Velmi úspěšný je místní ochotnický divadelní soubor, který vyhrál krajské kolo přehlídek ochotnických divadelních souborů.

Havlovice

Královéhradecký kraj, okres Trutnov, starosta Ing. Pavel Dvořáček

Havlovice v údolí řeky Úpy jsou bránou přírodní rezervace Babiččino údolí. Dominantou je zřícenina hradu Vizmburk z druhé poloviny 13. století. K vesnice patří několik samot (Podhradí, Popluží, Kobylinec, Výhled) a žije zde necelých 900 obyvatel. Z roku 1990 pochází urbanistická studie a pracuje se na vytvoření územního plánu obce. V obci jsou stále udržovány tradice (masopust, vynášení smrťačky, zahájení vodácké sezóny, pouť, posvícení atd.) a funguje zde několik spolků. Nově opravena je hasičská zbrojnice a zrekonstruován byl sportovní areál. V obci se rozvíjí zemědělská činnost (nový velkokapacitní kravín) a ostatní podnikání funguje na živnostenské bázi. Prochází tudy dvě cykloturistické trasy. Z kulturních památek lze dále zmínit Hejnův statek -- roubené selské staveni, které v současnosti prochází rekonstrukcí, zvonici na skále z r. 1745 a památníky místního významu. Obec aktivně pečuje o veřejná prostranství a do jejich zvelebení vkládá další finanční prostředky.

Suchá Loz

Zlínský kraj, okres Uh. Hradiště, starosta Mgr. Petr Gazdík

Obec Suchá Loz leží nedaleko Uherského Brodu a žije zde 1067 obyvatel. První záznam o obci byl nalezen pochází z roku 1261. Mezi památné stavby patří tři kapličky a několik křížů. Dominantou obce se stal kostel sv. Ludmily dokončený v roce 1999 ve stylu moderní sakrální architektury. Obec má zpracovaný uzemní plán z r. 1994 a získala dotaci na vyhotovení nové územně plánovací dokumentace. Program obnovy vesnice běží od roku 1995. Občané spolupracují při údržbě veřejných prostranství v obci. Vznikly tak dva parky, dětské a sportovní hřiště a jsou realizovány další záměry na zkvalitňování veřejných ploch. V roce 2005 byl dokončen obecní dům (úřad, lékář, knihovna, pošta, infocentrum, kavárna a videokino). V obci se dále nachází MŠ a ZŠ, obchody a prostory pro volnočasové aktivity. Občané využívají služby nově otevřeného sběrného dvora a probíhají přípravné práce na projektu Centra environmentálního vzdělávání. V obci jsou udržovány unikátní tradice (Kateřinská zábava, Pochovávání basy, církevní poutě) za aktivní účasti místních spolků. Obec spolupracuje na přípravě několika turisticky atraktivních projektů.

Terezín

Jihomoravský kraj, okres Hodonín, starostka Miroslava Vykydalová, Dis.

Terezín najdeme na západním okraji okresu Hodonín a spadá do Mutěnické vinařské oblasti. V současnosti zde žije 432 obyvatel. Na základě urbanistické studie byl v roce 1998 schválen územní plán. V roce 1995 byl schválen místní Program obnovy vesnice. Postupně se daří oživit i společenský život obce navracením se k původním tradicím krojovaných hodů a starých řemesel. TJ Sokol Terezín organizuje oddíly nohejbalu, házené a stolního tenisu. Důležitou součástí života je i místní kostel a církev. Stěžejní hospodářskou činností je vinařství. Obec je zapojena do projektu značení vinařských tras, který je významnou turistickou atrakcí. V rámci mikroregionu Hovoransko bylo na obecním úřadě založeno informační centrum. V areálu vinných sklípků je pro návštěvníky připraveno veřejné tábořiště. Významnou investiční akcí byla rekonstrukce obecního úřadu, který je nyní dominantou obce. V minulých letech byl vytvořen sportovní areál s víceúčelovou plochou a kompletním zázemím. Obec se věnuje i péči o krajinu a vytváří tak příznivé přírodní podmínky zabraňující erozi

Královské Poříčí

Karlovarský kraj, okres Sokolov, starosta Ing. Ivan Stefan

Obec Královské Poříčí leží v blízkosti Sokolova na levém břehu řeky Ohře a žije zde 814 obyvatel. Pokračuje zde těžba hnědého uhlí, ale díky původní středověké zástavbě se obec stala vesnickou památkovou zónou, na kterou navazuje hornická kolonie. Původně románský kostel sv. Kunhuty ze 13. století byl opraven na náklady obce. Územní plán obce zahrnuje i budování protipovodňových opatření. Program obnovy vesnice sleduje obnovu tradičního života obce. Na společenském životě se podílejí místní spolky a pomocí dotace z fondu PHARE obec financovala přestavbu statku Bernard na centrum tradičních řemesel. Nyní se zde připravuje expozice Muzeum řeky Ohře. Z fondu SAPARD bylo v budově secesní vily vybudováno kulturně společenské centrum a nachází se zde i obecní úřad. Byl obnoven zdevastovaný park a postaveno dětského hřiště. Plánuje se výstavba nových sportovišť a obec má dobré zázemí pro venkovskou turistiku -- pohostinství, ubytovna a vodácké tábořiště. Rozšiřuje se nová cyklosteska podél řeky Ohře.

Bolešiny

Plzeňský kraj, okres Klatovy, starosta Ing. Josef Sommer

Bolešiny se nachází 7 km východně od Klatov, mají pět částí (Slavošovice, Domažličky, Újezdec u Měcholup, Kroměždice a Pečetín), které se rozkládají v malebné krajině pod Plánickým hřebenem. V obci trvale žije 676 obyvatel. První záznam je z roku 1524 a v katastru najdeme památky místního významu, zejména barokní kapli z roku 1775. Program obnovy vesnice je od roku 1996 aktualizován, územní plán řeší i protipovodňová opatření. Obec podporuje udržování starých tradic (tříkrálová sbírka, velikonoční kolednice, stavění máje, pouť). Jednou za pět let je pořádáno setkání místních rodáků, aktivně fungují sbory dobrovolných hasičů, sportovní klub se věnuje kopané a hokeji, je zde kroužek mladých modelářů a myslivecké sdružení. V obci je mateřská a základní škola, kulturní dům, pohostinství a obchod smíšeným zbožím. Vedle zemědělské činnosti došlo k rozvoji i dalších oborů podnikání a řemesel. V rámci Mikroregionu Plánicko je podporována venkovská turistika, v Domažličkách otevřeno malé muzeum vodní elektrárny ve mlýně Pod Horou.

Vědomice

Ústecký kraj, okres Litoměřice, starosta Václav Tyl

Vědomice najdeme na pravém břehu Labe v dohledu bájné hory Říp. První zmínka o obci pochází z roku 1505 a žije zde 771 místních obyvatel. Územní plán obce byl schválen v rece 1996 a jsou v něm dopracovány změny v souvislosti s ochranou proti povodním. Program obnovy vesnice se rozběhl v roce 1995. Nejvýnamnější společenskou událostí posledních let byla oslava 500. výročí založení obce. Na kulturním životě se podílejí místní spolky, z nichž nejstarší je Sbor dobrovolných hasičů. Turisty je obec schopna uspokojit nejen po sportovní stránce, nachází se zde dostatek ubytovacích kapacit, restaurační zařízení a okolím prochází cykloturistické trasy. Vědomice jsou součástí projektu Labské vinařské stezky. Obec ve spolupráci s občany věnuje velkou pozornost péči o zeleň a může se pyšnit květinovými záhony, které dále rozšiřuje. Na prostoru bývalé skládky bylo vybudováno dětské volejbalové hřiště, obec zde plánuje vytvoření oddechového prostoru pro občany a výsadbu další zeleně.

Závišice

Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín, starosta Zdeněk Vajda

Závišice leží na březích říčky Sedlnice, nedaleko Kopřivnice. Obec má 814 obyvatel a první písemný záznam o obci je z roku 1354. Je zde převážně venkovská zástavba bez historických staveb, které se nedochovaly. Územní plán obce byl schválen v r. 1996 a Program obnovy vesnice v roce 2000. Na životě obce se podílejí místní spolky -- Sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota, pro mladé pak soubor umělců Aplaus a taneční skupina Halucionation. Společenský život vychází z místních tradic. V knihovně je přístupný veřejný internet, což zvýšilo její atraktivitu. Místní škola se zapojila do projektu "Slunce do škol". Obcí prochází turistické a cykloturistické trasy, které spojují zajímavá místa v okolí jako je Štramberk nebo Příbor. Z plánovaných investičních akcí můžeme zmínit stavbu chodníku podél hlavní komunikace procházející obcí a záměr na výsadbu stromové aleje. V rámci sdružení obcí Povodí Sedlenice obec usiluje o získání finančních prostředků na odkanalizování regionu, bohužel zatím neúspěšně.