K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dopady novely rozpočtového určení daní

(Rok změny I.)

Datum: 17. 12. 2009, zdroj: OF 4/2009, rubrika: Ekonomika

V současné době se všechny územní samosprávné celky potýkají s dopadem poklesu ekonomiky, který se nepříjemně projevuje v nízkých daňových příjmech. Přitom se zapomíná na loňský rok, kdy se daňové příjmy obcí zvýšily o 10 % a změny rozpočtového určení tempo jejich růstu u malých obcí urychlily při omezení tempa pro obce nad deset tisíc obyvatel.

minulém článku jsme hodnotili hospodaření obcí jako celku v roce 2008. V následujících dvou statích se podíváme na výkon obcí podrobněji, a to podle jednotlivých krajů. Jako v předchozích případech nezahrnujeme do souboru obcí hlavní město Prahu, která plní funkci nejen obce, ale i kraje.

Pozitivním znakem hospodaření je skutečnost, že obce jako celek dosáhly v roce 2008, stejně jako v předchozím roce, přebytek rozpočtu. Zatímco v roce 2007 činil 3,5 % rozpočtových příjmů, v roce 2008 to bylo již 4,2 %. Celkové příjmy se zvýšily o téměř 7,4 %, výdaje pak pouze o 6,7 %. V rámci příjmů se nejrychleji zvýšily příjmy z prodeje majetku (meziročně o téměř 29 %) a daňové příjmy (o 10 %). Na druhé straně se snížily dotace (o necelé procento), a to v důsledku poklesu investičních dotací, zejména ze státního rozpočtu.

V rámci výdajů dosáhl nejvyššího růstu Průmysl a ostatní odvětví, zejména zásluhou výdajů na správu a údržbu silnic a dotací veřejné hromadné dopravě.

Běžné výdaje rostly v roce 2008 rychleji než kapitálové, a to o 0,8 procentních bodů. Proti prodeji majetku v řádu 15 mld. Kč, dosáhly kapitálové výdaje obcí 54,8 mld. Kč, tedy částku více než tři a půl násobnou. Výsledkem je, že obce jako celek svůj majetek i v roce 2008 dále rozmnožily. To, co platí pro obce celkem, nemusí nutně platit i pro jednotlivé obce.

Snížení obecního dluhu z roku 2007 se v následujícím roce již neopakovalo. Zvýšení však činilo jen necelá dvě procenta, a to ze 46,5 mld. Kč na 47,4 mld. Kč. Velmi dobrou zprávou je skutečnost, že obecní dluh byl nižší než zůstatky peněžních prostředků obcí na bankovních účtech, a to poprvé v tomto tisíciletí. Ještě v roce 2006 byl vyšší obecní dluh než zůstatky na bankovních účtech, a to téměř o 12 mld. Kč. V následující části se podíváme na hospodaření obcí v jednotlivých krajích.

Vybrané ukazatele hospodaření všech obcí v krajích v přepočtu na obyvatele (v tis. Kč na obyvatele) – bez Prahy
2008 STČ PL KV ÚL LIB HK PAR VYS JM OL ZL MSZK průměr
Příjmy 20,648 22,812 26,274 21,694 20,521 21,939 20,013 20,126 21,318 25,031 20,712 20,505 23,850 22,174
Výdaje 19,414 21,581 25,472 20,944 19,684 21,833 19,619 18,851 19,728 23,866 19,806 19,853 23,203 21,250
Saldo rozpočtu 1,234 1,231 0,803 0,750 0,837 0,106 0,394 1,275 1,590 1,165 0,907 0,652 0,647 0,924
Daňové příjmy 10,906 11,382 14,620 11,271 11,143 11,349 10,749 10,702 10,495 14,019 11,042 10,460 13,296 11,871
Kapitálové příjmy 2,053 1,588 1,929 2,284 1,614 2,198 1,600 1,500 2,056 1,848 1,068 1,229 1,289 1,679
Běžné výdaje 13,793 15,504 16,574 14,951 15,357 15,283 14,307 13,443 14,025 16,867 14,243 14,224 17,223 15,266
Kapitálové výdaje 5,621 6,077 8,898 5,993 4,327 6,550 5,313 5,407 5,702 6,999 5,563 5,629 5,979 5,983
Dluh 4,50 5,06 4,61 1,74 2,58 8,26 3,67 4,03 3,01 10,67 4,45 3,36 5,87 5,18
Zůstatky na účtech 6,54 5,93 6,04 5,76 5,94 4,65 5,43 5,15 5,49 6,00 3,93 3,20 3,91 5,27
Podíl kap. výdajů (%) 29,0 28,2 34,9 28,6 22,0 30,0 27,1 28,7 28,9 29,3 28,1 28,4 25,8 28,1

Pramen: CCB-Czech Credit Bureau, a. s.
Pozn.: červený údaj – nejvyšší hodnota, zelený údaj – nejnižší hodnota v řádku.

Podíl vybraných ukazatelů hospodaření obcí (%) a jejich rozdíl (v tis. Kč) – rok 2008 k roku 2007, v přepočtu na obyvatele – bez Prahy
2008 ku 2007 STČ PLZ KV ÚL LIB HK PAR VYS JM OL ZL MSZK průměr
Příjmy (%) 106,6 106,9 108,1 105,5 103,6 106,5 102,8 108,6 110,4 108,5 103,7 106,2 107,1 106,6
Příjmy (tis. Kč) 1,273 1,478 1,961 1,130 0,715 1,332 0,538 1,595 2,008 1,964 0,731 1,191 1,574 1,373
Výdaje (%) 104,5 106,2 110,1 111,5 99,6 111,7 102,9 104,0 104,0 106,8 101,2 107,4 108,9 105,9
Výdaje (tis. Kč) 0,831 1,251 2,340 2,163 -0,084 2,284 0,558 0,733 0,754 1,519 0,234 1,370 1,897 1,178
Saldo (tis. Kč) 0,442 0,227 -0,379 -1,033 0,800 -0,952 -0,019 0,862 1,254 0,446 0,497 -0,179 -0,323 0,195
Daňové příjmy (%) 109,8 114,0 113,6 109,5 105,8 111,4 110,7 111,6 111,3 107,1 106,8 109,6 107,4 109,3
Daňové příjmy (tis. Kč) 0,971 1,396 1,754 0,982 0,610 1,158 1,038 1,108 1,068 0,930 0,704 0,921 0,913 1,005
Kapitálové příjmy (%) 107,0 113,1 148,0 176,9 116,0 137,3 86,8 125,1 168,8 172,6 118,9 124,4 126,7 127,5
Kapitálové příjmy (tis. Kč) 0,134 0,184 0,626 0,993 0,222 0,598 -0,243 0,301 0,838 0,777 0,170 0,241 0,272 0,362
Běžné výdaje (%) 106,4 106,4 105,5 106,7 102,0 108,3 105,5 106,2 106,1 106,2 109,0 108,6 105,7 106,1
Běžné výdaje (tis. Kč) 0,834 0,926 0,859 0,943 0,301 1,174 0,741 0,783 0,800 0,983 1,173 1,124 0,934 0,874
Kapitálové výdaje (%) 99,9 105,6 120,0 125,6 91,8 120,4 96,7 99,1 99,2 108,3 85,6 104,6 119,2 105
Kapitálové výdaje (tis. Kč) -0,003 0,325 1,481 1,220 -0,386 1,111 -0,183 -0,050 -0,046 0,535 -0,938 0,246 0,962 0,304
Dluh (tis. Kč) -0,14 -0,04 -0,33 -0,17 -0,12 2,64 -0,15 -0,31 -0,01 0,20 -0,33 -0,12 0,20 0,06
Zůstatky na účtech (tis. Kč) 0,98 1,27 1,21 -1,03 0,13 0,45 0,86 1,22 1,22 1,15 0,46 0,36 0,31 0,72
Podíl kap. Výdajů (rozdíl v %) -1,3 -0,1 2,9 3,2 -1,9 2,2 -1,8 -1,4 -1,4 0,4 -5,1 -0,8 2,2 -0,2

Pramen: CCB-Czech Credit Bureau, a. s.
Pozn.: červený údaj – nejvyšší hodnota, zelený údaj – nejnižší hodnota v řádku.

Středočeský kraj

Středočeský kraj patří rozlohou, počtem obyvatel i počtem obcí ke krajům velkým. V průměru žije v jedné obci Středočeského kraje 1050 osob. Počet obyvatel se značně zvyšuje v porovnání s ostatními kraji. Mezi lety 2008 a 2007 činil jejich přírůstek 2,3 % a od roku 2005 se zvýšil o 5 %.

Rozpočet středočeských obcí skončil v roce 2008 v rámci všech krajů největším přebytkem, přestože jejich příjmy byly v absolutním vyjádření až třetí nejvyšší. Podíl salda na příjmech dosáhl v tomto roce 6 %, což je po kraji Vysočina druhý nejvyšší údaj. V uplynulých čtyřech letech bylo rozpočtové saldo vždy kladné až na rok 2006.

Celkové rozpočtové příjmy se v roce 2008 ve srovnání s předchozím zvýšily více, než činil průměr za obce všech krajů, a to o 9 %. Totéž platí i o nejdůležitější složce – o daňových příjmech. Jejich podíl na celkových příjmech byl téměř 53 %. To je dáno velkým zastoupením velmi malých obcí, které novelou zákona o rozpočtovém hospodaření získaly dodatečné prostředky.

Na velkém růstu výnosů z prodeje majetku v roce 2008 se obce ve Středočeském kraji příliš nepodílely. Růst dotací byl vcelku pomalý, avšak ve srovnání se všemi obcemi ČR zde dosáhly obce třetího nejrychlejšího tempa růstu. Zatímco neinvestiční dotace se zvýšily o 2,3 %, objem investičních dotací poklesl o 2,9 %. "Zásluhu" na tom má především snížení investičních dotací ze státního rozpočtu (o 16 %).

O téměř 80 % se však meziročně zvýšily investiční dotace od kraje, ty se však na celkových investičních dotacích podílely jen jednou pětinou.

Běžné výdaje se zvýšily o 8,8 %, kapitálové však pouze o 2,2 %. V rámci jednotlivých rozpočtových kapitol se nejvíce zvýšily běžné výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek (15,6 %). O více než pětinu se zvedly výdaje na čistění odpadních vod. Kapitola Sociální věci zaznamenala relativně malý přírůstek (5,2 %), běžné výdaje na sociální péči se dokonce snížily (1,8 %).

Relativně pomalý růst kapitálových výdajů se projevil v jednotlivých kapitolách různě. Až na čtyřnásobek se zvýšily kapitálové výdaje v souvislosti s nakládáním s odpady, ale v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 došlo v této části k prudkému poklesu. Na dvojnásobek stouply dotace veřejné hromadné dopravě, avšak nedosáhly ještě úrovně z roku 2006. Kapitálové výdaje na zásobování pitnou vodou vykázaly přírůstek 41 % a o 10 % se zvýšily výdaje na bydlení.

Na druhou stranu, kapitálové výdaje na zdravotnictví dosáhly méně než polovinu objemu z roku 2007. O více než pětinu se snížily výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek a 21 % klesly kapitálové výdaje na komunikace.

Proti příjmům z prodeje majetku ve výši 2,5 mld. Kč stojí kapitálové výdaje v rozsahu 6,8 mld. Kč. Podíl kapitálových výdajů na celkových činil 29 %.

Dluh obcí Středočeského kraje v přepočtu na obyvatele byl podprůměrný. V roce 2008 se ve srovnání s předchozím rokem dokonce snížil, i když nepatrně (o 0,14 %). Obce ve Středočeském kraji však patří k těm, u kterých byl dluh v posledních letech téměř vždy nižší než zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech.

Z padesáti obcí, které v roce 2008 dosáhly nejvyšší dluhu v přepočtu na obyvatele, patří do Středočeského kraje osm obcí, z toho jedno město. Nachází se zde jedna pětina z padesáti obcí, které dosáhly nejvyšší příjmů z prodeje obecního majetku. 16 středočeských obcí se může pochlubit, že patří do skupiny padesáti obcí s nejvyššími kapitálovými výdaji (na obyvatele) v roce 2008.

Obce ve Středočeském kraji dosáhly v roce 2008 mírně podprůměrné příjmy i výdaje (v přepočtu na obyvatele). Vytvořily však druhý nejvyšší přebytek v přepočtu na obyvatele a obsadily první místo, pokud jde o výši zůstatků peněžních prostředků na bankovních účtech.

V obecních rozpočtech tohoto kraje byl vykázán v rámci všech krajů nejvyšší podíl běžných výdajů na všeobecnou veřejnou správu. Tyto výdaje tvořily téměř jednu třetinu běžných výdajů.

Jihočeský kraj

Počtem obyvatel se tento kraj řadí spíše k menším, vyznačuje se však nadprůměrným počtem obcí. V průměru připadá na jednu obec 1018 obyvatel. Na území tohoto kraje se nachází nejmenší obec České republiky – Vlkov s 19 obyvateli. Počet obyvatel v kraji se mezi roky 2007 a 2008 nepatrně zvýšil, a to o pouhých 0,5 %.

Rozpočtové hospodaření obcí skončilo v roce 2008 nejvyšším přebytkem za poslední čtyři roky. Jeho podíl na rozpočtových příjmech představoval 5,4 %, což je nadprůměrná hodnota. Obce v tomto kraji dosahovaly přebytek rozpočtu nepřetržitě v posledních čtyřech letech. Celkové příjmy obcí se zvýšily o 7,5 %, což v podstatě odpovídá průměru za všechny obce.

Vzhledem k velkému počtu malých obcí se daňové příjmy zvýšily více, než činil průměr, a to o 14,6 %. Ještě vyšší dynamiku pak vykázaly příjmy ze sdílených daní. Přitom však podíl daňových příjmů na celkových nedosáhl 50 %. Kapitálové příjmy se v roce 2008 zvýšily, na rozdíl od většiny krajů, o něco pomaleji než v roce předchozím. I tak patří čtyři obce z tohoto kraje do skupiny padesáti obcí s nejvyššími příjmy z prodeje majetku (v přepočtu na obyvatele).

Celkové dotace se v roce 2008 snížily o 1,4 %, přesto podíl dotací na celkových příjmech (27,4 %) odpovídal průměru. Za meziročním snížením dotací je zejména pokles investičních dotací ze státního rozpočtu. Krajský úřad poskytl obcí dotace ve výši 648 Kč na obyvatele.

V rámci běžných výdajů se nejrychleji zvyšovaly výdaje na sociální věci (o 13,3 %), a to zásluhou výdajů na sociální dávky. Opačný vývoj, tedy pokles, zaznamenaly výdaje na sociální péči. O téměř 13 % se zvýšily výdaje na bezpečnost, zejména v důsledku výdajů na požární ochranu (meziroční zvýšení téměř o třetinu). Ke značnému útlumu neinvestičních výdajů došlo u zdravotnictví (o 33 %) a správy a údržby silnic (o 16 %).

Poměrně rychle rostly kapitálové výdaje na školství, silniční dopravu, bezpečnost a veřejný pořádek a zásobování pitnou vodou. K útlumu došlo v případě kapitálových výdajů na bydlení a zdravotnictví. Jihočeské obce prodaly majetek za 1 mld. Kč, na investice použily 3,8 mld. Kč. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích dosáhl výše 28 %.

Z padesáti obcí s nejvyššími kapitálovými výdaji (v přepočtu na obyvatele) jich 9 patří do Jihočeského kraje. Do tohoto kraje patří i jedna pětina ze souboru padesáti nejzadluženějších obcí (v přepočtu na obyvatele). Deseti obcemi v daném souboru (z toho je jedno město) tak Jihočeský kraj zaujal první místo mezi všemi kraji.

Úroveň příjmů i výdajů (v přepočtu na obyvatele) jihočeských obcí byla blízká průměru hodnot za všechny obce. Saldo obecních rozpočtu bylo v roce 2008 třetí nejvyšší. Dynamika daňových příjmů v roce 2008 (v přepočtu na obyvatele) byla ze všech krajů nejvyšší a činila 14 %. Podíl kapitálových výdajů na všeobecnou veřejnou správu byl u jihočeských obcí nejnižší (4 %).

Plzeňský kraj

Počtem obyvatel je Plzeňský kraj šestým nejmenším. Má mírně nadprůměrný počet obcí (501), avšak počtem obyvatel na jednu obec (1120) je na čtvrtém místě. Obcí s nejnižším počtem obyvatel v kraji je Čilá (22). Počet obyvatel se meziročně zvýšil o 1,2 %.

Obecní rozpočty v tomto kraji vykazovaly v posledních čtyřech letech přebytek rozpočtu. Celkové příjmy se v roce 2008 zvýšily o více než 9 %, tedy mírně nadprůměrně. Také daňové příjmy rostly rychleji než průměr a podíl daňových příjmů na celkových dosáhl téměř 56 %. Samotná daň z nemovitosti však pouhá 2 %.

Příjmy z prodeje majetku se meziročně zvedly o 50 %, což je do určité míry kompenzací za jejich pokles v letech předchozích. Objem dotací se meziročně snížil o 2,8 %, tedy značně více než činil průměr. V přepočtu na obyvatele dostaly obce od krajského úřadu 557 Kč, které byly téměř rovnoměrně rozloženy mezi investiční a kapitálové. Méně obdržely jen obce v dalších pěti krajích.

Tento kraj patří k těm několika málo, ve kterých se kapitálové výdaje zvyšovaly v roce 2008 mnohem rychleji než výdaje běžné. Podíl kapitálových výdajů na celkových se meziročně zvýšil z 32 % na téměř 35 %, což je nevyššího hodnota ze všech krajů. Zároveň to znamená, že více než třetina výdajů byla použita na nějakou formu investic. Tak velké zvýšení nalezneme ještě pouze u Karlovarského kraje.

Běžné výdaje se meziročně nejvíce zvýšily u čištění odpadních vod, požární ochrany a, na rozdíl od mnoha krajů, i u zdravotnictví.

Na rychlém růstu kapitálových výdajů participovalo několik oblastí. Zejména šlo o všeobecnou veřejnou správu (ovšem po předchozím dvouletém poklesu), dále o nakládání s odpady a kulturu. O více než pětinu vzrostly kapitálové výdaje na pozemní komunikace a silniční dopravu, tělovýchovu a komunální služby.

Dluh na obyvatele se v roce 2008 se snížil o 325 Kč na úroveň 4314 Kč, což je podstatně méně než činil průměr. Toto meziroční snížení patří k nejvyšším v rámci krajů. Až v roce 2008 zůstatky obcí na bankovních účtech převýšily jejich dluh o 800 mil. Kč.

Z padesáti obcí, které vykázaly nejvyšší kapitálové výdaje (na obyvatele), jich patří do Plzeňského kraje šest. Stejný počet obcí z tohoto kraje je ve skupině padesáti nejvíce zadlužených obcí i ve skupině obcí s nejvyššími příjmy z prodeje majetku.

Na základě údajů přepočtených na obyvatele dosáhly obce v tomto kraji několika prvenství. Nejvyšší příjmy i výdaje, nejvyšší daňové příjmy a kapitálové výdaje. Prvenství tomuto kraji přísluší i v případě nejvyššího meziročního snížení dluhu. Více než polovina všech kapitálových výdajů (nejvyšší podíl v rámci krajů) směřovala do kapitoly průmysl a ostatní odvětví, zejména na pozemní komunikace.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj má nejnižší počet obyvatel (307 tis.) a nejméně obcí na svém území (pouhých 131). Počet obyvatel připadající na jednu obec (2342) je však po Moravskoslezské a Ústeckém kraji nejvyšší. Obec s nejmenším počtem obyvatel je Přebuz s 81 obyvateli. Ve všech ostatních krajích má jejich nejmenší obec počet obyvatel mnohem nižší. V tomto kraji je i obec, která měla nejnižší věkový průměr obyvatel, a to Chodov (27 let). Počet lidí žijících v tomto kraji se v roce 2008 zvýšil pouze o 0,9 %.

Obecní rozpočty končily, s výjimkou roku 2006, přebytkem. Ten v roce 2008 dosáhl 3,5 % rozpočtových příjmů. Celkové příjmy byly v roce 2008 vyšší pouze o 6,5 %, jejich dynamika byla tudíž podprůměrná. To ale neplatí pro daňové příjmy, jejichž růst byl vyšší než průměr. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech dosáhl 52 %. Velmi rychle se též rostly příjmy z prodeje majetku (téměř 80 %). Patrně to byla cesta, jak kompenzovat téměř 15 % meziroční snížení dotací. Podíl kapitálových příjmů na celkových přesáhl 10 %. Stejný podíl dosáhly jen obce Libereckého kraje. Částkou 1743 Kč na obyvatele dosáhly obce tohoto kraje nejvyšších příjmů z prodeje majetku v přepočtu na obyvatele.

Obce získaly investiční dotace ze státního rozpočtu pouze v rozsahu zhruba poloviny objemu z roku 2007. Zato investiční dotace od krajského úřadu stouply na téměř trojnásobek. Podíl kapitálových výdajů na celkových se meziročně zvýšil, a to dokonce o více než 3 procentní body. Tím se obce v tomto kraji zařadily do skupiny krajů s nadprůměrným podílem kapitálových výdajů. Přírůstek kapitálových výdajů v roce 2008 ve výši téměř 27 % je v rámci všech krajů nejvyšší.

Běžné výdaje se nejvíce zvýšily u pozemních komunikací (téměř 30 %), čištění odpadních vod a nakládání s odpady. K opačnému vývoji došlo u výdajů na zemědělství a lesnictví, zásobování pitnou vodou a na komunální služby.

Rozpočet obcí skončil v roce 2008 přebytkem, který tvořil 3,5 % rozpočtových příjmů a byl zhruba poloviční ve srovnání s jeho výší v roce 2007. V posledních čtyřech letech byl zaznamenán schodek pouze v roce 2007.

Na území Karlovarského kraje se nacházejí dvě obce ze skupiny padesáti obcí s nejvyšším dluhem na obyvatele, pět obcí s nejvyššími příjmy z prodeje majetku a jedna obec s nejvyššími kapitálovými výdaji.

Karlovarské obce dosáhly nejnižší hodnoty ve výši obecního dluhu na obyvatele, a to 1743 Kč. Navíc se jejich dluh meziročně snížil o téměř 70 Kč na obyvatele. Objem peněžních zůstatků na bankovních účtech v roce 2008 sice snížil, avšak v posledních čtyřech letech byly tyto zůstatky vždy větší než obecní dluh.

Celkové příjmy v roce 2008 byly lehce podprůměrné, celkové výdaje na obyvatele však rostly v roce v 2008 nejrychleji v rámci všech krajů. Obce v tomto kraji obsadily první místo u podílu běžných výdajů na celkových v kapitole služby pro obyvatelstvo. Obce v tomto kraji investovaly především do tělovýchovy, jejíž podíl na celkových kapitálových výdajích dosáhl téměř jedné třetiny.

Ústecký kraj

Ústecký kraj se počtem obyvatel (831 tisíc) řadí ke krajům větším. Počtem obcí (354) se nachází pod průměrem. V důsledku toho má, po Moravskoslezském kraji, nejvyšší počet obyvatel připadající v průměru na jednu obec, a to 2 348. Nejmenší obcí jsou Staňkovice s 31 obyvateli. Počet obyvatel se v roce 2008 zvýšil o 1 %.

Celkové příjmy ústeckých obcí se v roce 2008 zvýšily podstatně méně, než činil průměr za všechny obce, a to o 4,6 %. Totéž platí i pro daňové příjmy. Ostatní daňové příjmy se meziročně snížily o téměř 8 %. O něco menší pokles zaznamenaly i dotace. Jen o 17 % vzrostly příjmy z prodeje majetku, což je podstatně méně než činil průměr.

Přestože se dotace od krajského úřadu zvýšily meziročně o 31 %, získaly obce v kraji třetí nejnižší částku na obyvatele. Běžné výdaje se v roce 2008 zvýšily, i když ne o moc, zato kapitálové výdaje vykázaly pokles. Podíl kapitálových výdajů na celkových se tudíž snížil na 22 %, přitom ještě v roce 2006 byl tento podíl 28 %.

Běžné výdaje se v roce 2008 zvýšily o pouhá 3 %. Jednotlivé výdajové okruhy však dosáhly velmi rozdílné dynamiky. Např. výdaje na zemědělství a lesnictví vykázaly růst o 34 %, o 87 % se zvedly výdaje na čištění odpadních vod, k poklesu došlo u výdajů na zásobování pitnou vodou (o 19 %), na sociální péči (o 14 %).

Výše dluhu ústeckých obcí přepočtu na obyvatele (2580 Kč) byla po Karlovarském kraji druhá nejnižší. O velmi obezřetném hospodaření obcí v tomto kraji mluví i to, že v posledních čtyřech letech byly zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech vždy vyšší než objem obecního dluhu.

Ústecké obce vykázaly v roce 2008 nejnižší kapitálové výdaje v přepočtu na obyvatele. Přestože se celkové výdaje zvýšily o 1 %, v přepočtu na obyvatele došlo, jako v jediném z krajů, k nepatrnému poklesu. Po dvou obcích Ústeckého kraje patří mezi 50 nejvíce zadlužených obcí (měřeno výši dluhu na obyvatele) a obcí s nejvyššími kapitálovými výdaji. Tři obce se zařadily do skupiny padesáti obcí s nejvyššími příjmy z prodeje majetku.

Navzdory relativně nízké dynamice příjmů vykázal rozpočet ústeckých obcí přebytek v rozsahu 4,1 % rozpočtových příjmů. Ze všech krajů se zde nejpomaleji zvýšily daňové příjmy v přepočtu na obyvatele. Podíl běžných výdajů na všeobecnou veřejnou správu na celkových byl v tomto kraji nejnižší. Jedna čtvrtina kapitálových výdajů (největší díl ze všech krajů) směřovala na správu a údržbu pozemních komunikací.

Liberecký kraj

Počtem obyvatel ve výši 434 tisíc je Liberecký kraj druhým nejmenším. Žijí v něm pouhá 4,7 % z celkového počtu obyvatel (bez Prahy). Po Karlovarském kraji má i druhý nejmenší počet obcí (215). Nejmenší obcí jsou Rakousy se 72 obyvateli. Počet obyvatel kraje se zvýšil o 0,7 %. Také rozpočet libereckých obcí byl uzavřen kladným saldem, i když jen v rozsahu 0,5 % celkových příjmů, což bylo ze všech krajů nejméně. Ani jednou od roku 2005 neskončily obecní rozpočty schodkem.

Celkové příjmy obecních rozpočtů se zvýšily o 7,2 %. K příznivějšímu vývoji došlo u daňových příjmů. Ty tvořily téměř 52 % celkových příjmů. Na pomalém růstu celkových příjmů se podepsalo snížení dotací. Ani velmi rychlý růst kapitálových příjmů (téměř o 40 %) to nemohl, vzhledem k jejich nižší váze v celkových příjmech, plně kompenzovat. Jako v případě většiny krajů, se snížily zejména investiční dotace ze státního rozpočtu (o 32 %). Výší dotací od krajského úřadu v přepočtu na obyvatele se obce v tomto kraji řadí k průměru, více než dvě třetiny však představovaly dotace investiční, což nebylo dosaženo v žádném jiném kraji.

Výdaje rostly téměř dvojnásobnou rychlostí (12,5 %) proti příjmům. Výsledkem bylo prudké snížení přebytku až na desetinu částky z roku 2007. Kapitálové výdaje vykázaly podstatně vyšší dynamiku než výdaje běžné. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích byl nejvyšší ze všech krajů (30 %).

V rámci běžných výdajů se nejrychleji zvyšovaly výdaje na čištění odpadních vod, k největšímu poklesu došlo v oblasti pozemních komunikací. Přírůstek kapitálových výdajů byl nejvyšší na úseku zdravotnictví, naopak došlo k poklesu výdajů na nakládání s odpady, na sociální péči a veřejnou dopravu.

Dluh na obyvatele byl v tomto kraji druhý nejvyšší (8236 Kč). Nejenže dosáhl poměrně vysoké hodnoty, ale jeho přírůstek od roku 2007 byl nejvyšší ze všech krajů. Existují čtyři kraje, ve kterých byl v posledních čtyřech letech dluh vždy vyšší než zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech. Rozdíl v případě libereckého kraje činil 3617 Kč na obyvatele.

Ve skupině 50 obcí s nejvyšším dluhem v přepočtu na obyvatele figurují 3 obce z tohoto kraje. V případě kapitálových výdajů není v této skupině ani jedna obec z tohoto kraje. Jedna pak patří do souboru obcí s nejvyššími příjmy z prodeje majetku (v přepočtu na obyvatele).

Obce v Libereckém kraji dosáhly v roce 2008 lehce podprůměrné dynamiky příjmů a výdajů. Avšak kapitálové výdaje se v přepočtu na obyvatele zvýšily o nejvyšší částku (o 1174 Kč) ze všech krajů. V přepočtu na obyvatele byl přebytek obecních rozpočtů v roce 2008 ze všech krajů nejnižší a byl nižší i ve srovnání s rokem předchozím. Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech byly lehce podprůměrné a ve všech posledních čtyřech letech byly nižší než dluh na obyvatele. V roce 2008 byl tento rozdíl již značný. Zatímco se zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech zvýšily meziročně o 11 %, obecní dluh se zvedl o téměř polovinu.

Obce investovaly nejvyšší díl ze všech do kapitoly Služby pro obyvatelstvo (77 %). Šlo zejména o tělovýchovu a bydlení. V důsledku toho zde nalezneme i ze všech krajů nejnižší díl kapitálových výdajů na kapitálových výdajích celkem, a to u průmyslu a ostatních odvětví a u sociálních věcí.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., Czech Credit Bureau, a. s.

Seriál Rok změny

  1. Dopady novely rozpočtového určení daní, 17. 12. 2009 (právě čtete)
  2. Hospodaření obcí podle krajů po novele rozpočtového určení daní, 17. 2. 2010
TOPlist
TOPlist