K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Průmysl stáří

(Revitalizace vojenského brownfieldu v obci Velká Hleďsebe 1.)

Datum: 28. 5. 2008, zdroj: OF 1/2008, rubrika: Regiony

Obec Velká Hleďsebe dostala po odchodu armády do vínku velký areál, bývalé kasárny Klimentov. Proč je projekt výjimečný, jsem se zeptal Libora Jiráska, zástupce partnera projektu MISTER, v rámci kterého vznikla metodika pro nakládání s brownfieldy.

Libor Jirásek
Libor Jirásek
Můžete vysvětlit co je cílem projektu MISTER?

Projekt MISTER je součástí programu CADSES v rámci iniciativy Evropské unie INTERREG IIIB. Jeho cílem je vznik společné metodiky pro revitalizaci zanedbaných průmyslových a vojenských areálů (MISTER -- Military and Industrial SiTe Reuse).

Je-li projekt opravdu mezinárodní, účastní se ho i jiné země mimo České republiky?

Vedoucím partnerem projektu je Provincie Ferrara, účastní se jej Město Rimini (Itálie), dalšími partnery jsou Košický samosprávný kraj, Univerzita Erlangen-Norimberk, městská společnost Property Management and Development Holding, Köbanya-Budapest a ČR reprezentují již zmíněná obec Velká Hleďsebe a společnost Golfer, s. r. o.

Problém revitalizace brownfieldů je aktuální v mnoha místech naší republiky. Jak jste vybírali české partnery?

Obec Velká Hleďsebe v sousedství Mariánských Lázní byla doporučena pracovníky odboru regionálního rozvoje na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Stalo se tak na základě vyhledávací studie brownfieldů, na které pro Karlovarský kraj a pro státní agenturu Czechinvest pracovala i naše společnost. A pro společnost Golfer s.r.o. to bylo jen logické pokračování již započaté práce.

Revitalizace brownfieldů je dnes již celkem běžná. Bude to v obci Velká Hleďsebe něco jiného než výstavba rodinných domů?

Celý projekt je koncipován tak, aby napojil nově budovanou část obce na původní infrastrukturu a přitom jí umožnil vzájemné prorůstání. Rádi bychom napomohli vzniku nových os, nových průhledů, nových dominant. Především však by se nová část obce měla stát její integrální součástí, nabízet služby v jiné kvalitě a rozsahu než dosud. Cílem je, aby se jednoduchá obecní struktura postupně a přirozeně, bezbolestně a stravitelně, změnila ve strukturu městskou.

Taková úvaha je sympatická, ale většinou se nepodaří ji realizovat. Nestane se to i zde?

Zastupitelstvo obce po široké veřejné diskusi již v listopadu schválilo územní studii, která se stala základem pro vypracování územního plánu obce. A územní plán, to je v obci zákon. V našem případě je to snaha podřídit jednotlivé funkce jednotlivých částí areálu pouze jedinému účelu a tím je průmysl stáří.

Průmysl stáří?

Nepěkné spojení, že? Hledáme schůdnou cestu, jak se vyrovnat se sociálním ohrožením, exkluzí, které je vystavena většina seniorů. Také jde o to, změnit převládající názor, že důchodce rovná se příživník. Že důchodce není důchodce, ale senior, jen trochu starší člověk, aktivní a plný chuti do života. Jen mu musíme dát příležitost.

Stále to není jasné. Jaké konkrétní funkce bude areál plnit?

Areál bude založen na vysokoškolském kampu, ale cílem nejsou jen medicínská hlediska, ale i aspekty sociologické, environmentální a třeba čistě ekonomické. Kampus je jen první etapa a šlo by to i bez něj. Jednotlivé části areálu jsou vnitřně svázány filozofií změny v přípravě na stárnutí. Služby budou orientovány nejen na stávající obyvatele, ale budou podporovat i nově příchozí -- přechodné ubytování, trvalé ubytování, zdravotnictví, školství a místní i regionální podnikatelské prostředí.

Mluvil jste o nových obyvatelích. Kolik jich bude?

Předpokládáme, že Velká Hleďsebe může mít v horizontu příštích dvaceti let až 2,5 násobek stávajících obyvatel, tzn. až 3 tisíce nových obyvatel. Z toho by mělo být 1350 studentů, práci by mělo získat nejméně 600 lidí a s přechodným ubytování počítáme pro necelých 700 obyvatel. Má také vzniknout 173 nových rodinných domů, 560 bytů, 4300 m2 administrativních ploch, 12 tis. m2 obchodních ploch, 4100 míst v kulturních a sportovních zařízeních a více jak 12 tis. m2 pro lehký průmysl.

O jakých dalších záměrech a aktivitách projekt uvažuje?

Jednoduše shrnuto, jedná se o celkovou občanskou vybavenost, vesničku pro seniory s centrálním domem služeb, bydlení, a to jak sociální, tak i nadstandardní, vzdělávací středisko, již zmíněnou vysokou školu -- i s univerzitou třetího věku, vývojové centrum potřeb pro seniory, netradiční metody léčení a rehabilitace, léčebné procedury, cestovní ruch a v neposlední řadě rozvolnění zástavby směrem k stabilizované přírodě Slavkovského lesa.

Revitalizace vojenského brownfieldu v obci Velká Hleďsebe
Týká se vnitřní provázanost i architektury?

Na počátku našeho projektu jsme se velmi podrobně zabývali otázkami udržitelnosti, nejen proveditelnosti. Vytvořili jsme vlastní metodu pro posuzování udržitelnosti projektu a určili jsme deset různých kritérií, jež jsme vážili ze čtyř různých hledisek. Výsledkem je vztahová růžice, která i nezasvěcenému umožní posouzení toho, co je pro něj významné. Navrhujeme zde prostředí, ve kterém by lidé měli žít v harmonickém vztahu s jinými tvory a organismy za pomoci inovačních technologií, respektu k místním podmínkám, využití potenciálu území a inspirace přírodními systémy, ale i tradicí.

Můžete nám uvést nějaké příklady využití bioarchitektury a jejích prvků?

Po opuštění kasáren v nich převládla divoká příroda. Šetrně ji upravíme, zachováme hlavně vzrostlou zeleň a v některých místech využijeme přirozené sukcese. Uvažujeme s vodními prvky, využitím tradičních materiálů a především budeme chtít využít místní zdroje surovin, omezit dopravní zátěž, dát prostor pro individuální výraz rezidenčního bydlení, ale hlavně spatřujeme přínos ve využívání místních energetických zdrojů a zároveň úsporném nakládání s nimi.

V areálu je jistě spousta budov. Uvažujete o jejich zachování a pozdějším využití, nebo je srovnáte se zemí a vystavíte zcela nový, ničím nepoznamenaný prostor obce?

Vojáci měli k dispozici různé, účelově postavené budovy, jejichž využití není vždy jednoduché. Zachováme více jak polovinu počtu stávajících budov a nepotřebné zdemolujeme a na místě zrecyklujeme. Tím také kontrolujeme výši nákladů, protože recyklát ihned zpracujeme. Integrujícím prvkem může být například kořenová čistička odpadních vod, či využití různých druhů tepelných čerpadel a solární energie pro vytápění a ohřev vody.

Jak slyším, mysleli jste opravdu na všechno. Váš komplexní pohled by potěšil i Thomase Morea.

Nejsme utopisté. Základní kostra území se upravovala, funkční využití se měnilo, kapacity se snižovaly a naopak se rozšiřovala nabídka služeb a měnila skladba objektů. Často protichůdné potřeby bylo nutno sjednotit a díky participaci místních obyvatel a jejich zastupitelů je výsledkem množina funkcí, která neopakuje chyby předchozího vývoje sousedících lokalit. Sir Thomas More by se snad radoval s námi.

Odkud chcete čerpat zdroje na investice?

Myslím, že často není problém proveditelnost, ale udržitelnost investice. Zdroje hledáme v operačních programech strukturální pomoci, ale i ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Vždyť najít obec, která je natolik odvážná, že financování svého rozvoje hledá v práci a nikoliv v prodeji daru od státu nebo jiného svého majetku, je jistě výjimečné, a velmi to kvitovali i představitelé Ministerstva obrany.

Velká Hleďsebe je tedy výjimečná. Není tu ale riziko nepřiměřenosti místu, času?

Otázku rizik a jejich analýzu měl na starosti jiný člen týmu, na slovo vzatý odborník evropského formátu, a přiměřenost podmínkám vzniku, místu, času, byla pečlivě zvažována. Kromě jiného byla obava z možného zastavení investice promítnuta do etapizace a do funkčního členění tak, aby naposled byly řešeny zbytné potřeby.

Může se jiná obec, její starosta, dostat k podrobnějším informacím?

Všechny informace o projektu MISTER jsou dostupné na stránkách www.mister-cadses.org, o programu CADSES je možné se dozvědět na www.cadses.net.

Děkuji za rozhovor

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist