K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozpočty obcí v roce 2001

Datum: 7. 12. 2000, zdroj: OF 5/2000, rubrika: Ekonomika

Podzimní Den malých obcí, který se konal v Praze a v Brně zaujal opět mnoho starostů. Celkově bylo přítomno více než 900 účastníků. Na programu byly informace z rezortu místního rozvoje i od představitelů Svazu měst a obcí. Zaujalo také vystoupení předsedy Pozemkového fondu a zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů i České energetické agentury.

Pro všechny čtenáře budou jistě významné informace, které přednesl předseda finanční komise SMO ing. Ivan Černý o návrhu rozpočtu na rok 2001. Proto jsme jej požádali o rozhovor.

Především bychom si měli připomenout jak se změní příjmy obcí v souvislosti s novým zákonem o rozpočtovém určení výnosů některých daní.

Jak je známo, zákon změnil systém přidělování výnosů daní do rozpočtů obcí. Nebudu celý systém popisovat, byl několikrát publikován. Důležitá však je skutečnost, že obce dostanou podstatnou část svých příjmů ze sdílených daní rozdělenu rovnoměrně podle velikosti obce a počtu svých obyvatel. Nerovnoměrně, tedy v závislosti na bydlišti podnikajících fyzických osob, bude obcím rozdělováno 30 % výnosu ze záloh na daň z příjmu fyzických osob z podnikání. Zajímavé je, že podle dikce zákona však dostanou obce celou tuto daň (nikoliv jen 30%) v případě, že půjde o vyrovnání, dodatečné přiznání nebo dodatečné vyměření.

Proč existuje tento rozdíl a jaké to má důsledky?

Tento stav je důsledkem nepřesné formulace pozměňovacího návrhu, kterým se zavedl do zákona výlučný daňový příjem 30 % daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Částka za vyrovnání a dodatečná přiznání nebo dodatečné výměry představuje více než 4,2 mld. Kč, o které se navýší rozpočty obcí. Proto bylo toto navýšení kompenzováno v návrhu státního rozpočtu omezením výše účelových dotací, které obce dostávají na žáka, na lůžko v domovech důchodců či v ústavech sociální péče. (Pozn. redakce -- viz Radikální snížení dotací).

Jak jsme slyšeli, to však není všechno?

Situace je taková, že kompenzace celkového objemu rozpočtu vyrovnala pouze globální čísla za celou republiku. Jednotlivých obcí se to dotýká velmi rozdílně -- struktura obcí, které dostanou přidáno vlivem dodatečných daňových výnosů je úplně jiná než struktura obcí, které budou kráceny o dotace na žáka či lůžko v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Jak se tento problém řeší?

Došlo k tomu, že Poslanecká sněmovna v souvislosti s novelizací zákona o dani z příjmů napravila svou chybu, která vznikla při schvalování zákona o rozpočtovém určení daní. Dikce o 30 % výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání byla upravena a týká se nyní také dodatečných přiznání a vyrovnání. Pokud tato dikce bude schválena také Senátem, znamená to, že očekávané příjmy obcí se sníží cca o 3 mld. Kč. To by bylo velmi nepříjemné, neboť návrh zákona o státním rozpočtu je již projednáván a obsahuje uvedené krácení dotací.

Co dělá v této situaci Svaz měst a obcí?

Obrátili jsme se na řadu poslanců v Poslanecké sněmovně. Mnoho z nich, a to napříč politickým spektrem, vykonávalo dříve funkci starostů. Bude záležet jen na jejich iniciativě, aby formou pozměňovacích návrhů dokázali vrátit dotace obcím alespoň na úroveň loňského roku. Očekává se, že rozpočet bude schválen tentokrát již v prosinci, času tedy mnoho nezbývá.

Vraťme se nyní k činnosti finanční komise. Co nového by mohlo být zajímavé pro naše čtenáře?

Začátkem října proběhlo první zasedání odborné subkomise. Jejími členy jsou odborníci z městských úřadů a zástupci Komory daňových poradců pro neziskovou sféru. Subkomise se bude především zabývat daňovou problematikou, ale i různými způsoby účtování specifických položek. Obrací se na mne řada zástupců obcí s konkrétními dotazy. Budeme se snažit o určité zobecnění těchto otázek a odpovědi na ně zveřejňovat v Informačním servisu SMO (INS) a časopisu Obec a finance. Subkomise přivítá všechny podněty a aktuální problémy z této oblasti.

Informoval jste dnešní účastníky Dnů malých obcí o prioritách práce finační komise. Které to jsou?

Z hlediska potřeb všech obcí jsme se rozhodli usilovat o tři priority. Především udržet standardní podíl obcí na veřejných příjmech (obce mají dnes cca 18 až 21 %). Za druhé stabilizovat obecní rozpočty v delším časovém úseku (každý rok je úplně jiný a banky dnes považují obce a města za rizikové partnery). Za třetí zpracovat koncepci vlastních příjmů obcí při zachování dnešního daňového zatížení občanů.

Projednávala finanční komise některé finanční otázky svazového života obcí? Mluví se o zvýšení členských příspěvků.

Komise se skutečně těmito otázkami zabývala. Zvýšení příjmů je žádoucí, neboť logicky narůstá zahraniční činnost Svazu a rostou náklady na distribuci tisku i INSu. O těchto otázkách jednalo několikrát i předsednictvo SMO. Rozhodnutí však přísluší Sněmu a tudíž pro rok 2001 bude zachován stávající příspěvek, tj. 1,60 Kč za obyvatele obce. Jak známo, v příštím roce bude v květnu VII. Sněm SMO ČR, který o těchto otázkách rozhodne. Doporučujeme, aby vedle poplatku za obyvatele byla stanovena pevná částka za každou obec bez rozdílu velikosti (návrh 500 až 1000 Kč).

Poslední otázka se týká finanční konference, která by se měla konat v příštím roce. Je již stanoven termín a program?

Tradiční konference o finanční správě měst a obcí se bude konat i v příštím roce. Předběžně byl stanoven termín na konec února. Uvažujeme však o posunu na září, kdy by měly být připraveny nové zákony i návrh rozpočtu na další období.

Bude rovněž v dalším stadiu postup reformy veřejné správy. V každém případě budeme představitele obcí a měst včas informovat.

Děkuji za rozhovor

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist