K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Radikální snížení dotací

Datum: 2. 10. 2000, zdroj: OF 4/2000, rubrika: Ekonomika

Nedávno publikovaný zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům zaručuje více než 80 % obcí zvýšení daňových příjmů. Podle predikce příjmů a výdajů územních samospráv na rok 2001 se očekává zvýšení daňových příjmů obcí o 16,4 %, (12,956 mld. Kč). Návrh státního rozpočtu bohužel kompenzuje tento nárůst radikálním snížením některých významných dotací obcím až na polovinu

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se na svém zasedání 7. září 2000 zabývalo informací o přípravách návrhu státního rozpočtu na rok 2001, kterou po jednání na Ministerstvu financí přednesl ing. Ivan Černý, předseda finanční komise SMO. I když jde o dosud vládou neschválený návrh, jsou přístupy ministerstva k některým položkám rozpočtu obcí velmi znepokojivé.

Při těchto makroekonomických rozvahách se hovoří pouze o celkových číslech za všechny obce v České republice. Dopady v jednotlivých obcích mohou být tudíž velmi rozdílné. Úvodem je nutno konstatovat, že nové rozpočtové určení výnosů daní přináší obcím podstatné navýšení příjmů. Podle dikce zákona dostává obec celý výnos daně z příjmů fyzických osob, pokud jde o vyrovnání, dodatečně přiznanou či dodatečně vyměřenou daň -- to představuje cca 4,2 mld. Kč. Uvedená skutečnost je patrně důvodem kompenzace tohoto nárůstu v návrhu státního rozpočtu.

V části transferů a dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí jsou navrhována velká restriktivní opatření vlády. Ze souhrnných čísel se může zdát, že dotace a transfery vzrostou o 4,8 %. Narůstají totiž prostředky na sociální dávky vyplácené obcemi (o 2,282 mld. Kč), což jsou ovšem peníze, které rozpočtem pouze protečou k občanovi.

Dochází k paradoxní situaci. V rámci zachování celkového mírného nárůstu v této položce (dotace, transfery) se drasticky snižují dotace na ústavy sociální péče, domovy důchodců, na žáka základní a mateřské školy, na vybraná zdravotnická zařízení.

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s radikálním snížením dotací ze státního rozpočtu do územních rozpočtů. Jde zejména o příspěvky na žáky MŠ a ZŠ, příspěvky na lůžka v sociálních a zdravotnických zařízeních. Předsednictvo vyjádřilo velkou nespokojenost s častými změnami pravidel pro příjmy obecních rozpočtů. Tato nestabilita obcím zcela brání střednědobě natož dlouhodobě orientovat a plánovat své hospodaření. Změny prováděné z roku na rok velmi komplikují dokončování započatých investic. Svaz měst a obcí již poněkolikáté opět nabízí Ministerstvu financí spolupráci na přípravě nového systému tvorby daňových příjmů obecních rozpočtů.

Tabulka: Návrh některých dotací obcím na rok 2001 (mil. Kč)
Dotace Oč. skut. 2000 Návrh 2001 Index
Ústavy sociální péče 212,4 106,7 50,2 %
Domovy důchodců 727,1 375,3 51,6 %
Školství 1687,6 829,5 49,2 %
Zdravotnická zařízení 32,5 16,4 50,5 %

Pozn: Další položky -- pozemkové úpravy (50 %), správní výdaje na systém soc. podpory (49,4 %), prevence kriminality (49,8 %)

TOPlist
TOPlist