K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

41. Dny malých obcí

Datum: 5. 5. 2014, zdroj: OF 2/2014, rubrika: Ostatní

Ve dnech 27. února a 4. března 2014 se konaly v Prostějově a v Praze již 41. Dny malých obcí. Obou setkání se zúčastnilo téměř 800 starostek a starostů venkovských obcí a měst. Vyslechli informace od představitelů ministerstev, setkali se s představiteli organizací a prohlédli si expozice firem, které nabízí své produkty a služby místní správě.

41. Den malých obcí v Prostějově
41. Den malých obcí v Prostějově

Zájem představitelů obcí o nové informace bývá vždy na Dnech malých obcí spojen se vzájemnou výměnou poznatků a zkušeností, které obcím pomáhají v jejich náročné práci při zajišťování rozvoje svého území, ale také při plnění úkolů v oblasti přenesené působnosti ve státní správě.

41. Dny malých obcí (DMO) zahájil tradičně blok Ministerstva pro místní rozvoj. V Prostějově resort zastupoval Ing. Josef Vlk a v Praze se jednání zúčastnila ministryně Věra Jourová a její náměstkyně Klára Dostálová. Hovořilo se o čerpání evropských fondů a o aktuálních opatřeních, které ministerstvo přijalo k zlepšení na tomto úseku. Účastníci konference byli rovněž seznámeni s přípravou nastávajícího období 2014–2020 (podrobněji viz Jedním z hlavních úkolů je minimalizovat ztráty). V rámci tohoto bloku také vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku podepsali podmínky soutěže pro letošní rok. Soutěžící mohou podávat přihlášky do konce dubna (blíže viz Prezidentem soutěže Vesnice roku byl jmenován Ing. Jiří Vačkář).

41. Den malých obcí v Praze
41. Den malých obcí v Praze

Blok Ministerstva zemědělství uvedla v Prostějově Ing. Lucie Krumpholcová a v Praze se jednání zúčastnil náměstek ministra Jindřich Šnejdrla a vrchní ředitel Pavel Sekáč. Hovořili o přípravě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 a o realizaci projektů v rámci stávajícího období. Nové programovací období obcím nedá příliš možností využít zdrojů Evropského zemědělského fondu pro venkov. Především budou celkové zdroje zhruba o 30 % nižší než ve stávajícím období a jejich převážná část bude směřována na podporu zemědělství. Ministerstvo iniciovalo memorandum, ve kterém se představitelé resortů zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí shodli na tom, aby pro podporu venkova bylo v nastávajícím období vyčleněno 300 mil. €.

Vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku podepsali podmínky pro rok 2014
Vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku podepsali podmínky pro rok 2014

Blok ministerstva financí a školství z organizačních důvodů zazněl pouze v Praze. Odcházející ředitel odboru územních rozpočtů na ministerstvu financí nastoupil do funkce prvního náměstka ministra školství – Jan Zikl tedy hovořil k financím i ke školství. Zdůraznil především vývoj a strukturu daňového inkasa, kde i přes postupné zlepšování stále výběr daní nedosáhl úrovně roku 2007. Z oblasti školství 1. náměstek seznámil přítomné s desaterem ministra školství Marcela Chládka. Mezi jeho priority patří mj. také zvýšení kapacit mateřských škol, dostupnost základních škol pro všechny děti a celková podpora modernizace školství.

Ing. Jiří Vačkář v únoru letošního oslavil své sedmdesáté narozeniny
Ing. Jiří Vačkář v únoru letošního oslavil své sedmdesáté narozeniny. Všem starostům malých obcí, a nejenom jim, je znám jako dlouholetý a neúnavný zastánce obnovy a rozvoje venkova. Ze starosty malé obce se stal poslancem Parlamentu a později působil ve vrcholných funkcích na Ministerstvu pro místní rozvoj i na Ministerstvu zemědělství. Stál při vzniku Dnů malých obcí, soutěže Vesnice roku, učil starosty využívat předvstupní fondy v programu SAPARD a později byl u vzniku místních akčních skupin. Byl až do letošního roku dlouholetým předsedou redakční rady našeho časopisu Obec & finance. K narozeninám mu v Praze tleskal plný sál a blahopřála také ministryně Věra Jourová. Přejeme hodně sil, zdraví a spokojenosti.

Blok Ministerstva vnitra reprezentovala vystoupení ředitelky odboru dozoru a kontroly Marie Kostruhové a v Praze také ředitele odboru veřejné správy a eGovertmentu Bohdana Urbana. Marie Kostruhová se zejména zabývala nedávnou změnou nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev obcí a uváděla příklady nesprávného postupu obcí. Ředitel Urban se zmínil o aktuálních problémech v oblasti informatiky a jejího využití v místní správě.

Nový občanský zákoník je v účinnosti od 1. ledna tohoto roku a přinesl řadu změn, které se také dotýkají činnosti obcí. Na možné dopady nové právní úpravy, zejména z pohledu místní samosprávy, upozornil a prakticky zdůvodnil ve svém vystoupení Lukáš Váňa ze Společnosti pro rozvoj veřejné správy.

Prezentace přednášejících na 41. Dnech malých obcí jsou k dispozici na www.denmalychobci.cz. Generálním partnerem Dnů malých obcí byla Komerční banka, a. s.

TOPlist
TOPlist