K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dosavadní vývoj sdílených daní a problémy hospodaření obcí

Datum: 6. 1. 2014, zdroj: OF 5/2013, rubrika: Ekonomika

Data uvedená v tomto článku vychází z prezentace Ministerstva financí, kterou přednesl na Dnech malých obcí ředitel odboru územních rozpočtů Jan Zikl. Zaměřil se zejména na dosavadní vývoj sdílených daní a na problémy hospodaření obcí.

K vývoji a porovnání celkových daňových příjmů je uvedena samostatná tabulka na předchozích stránkách. Pro doplnění uvádíme srovnání daňových příjmů s minulým rokem po jednotlivých položkách (viz tab. 1).

Tab. 1. Srovnání daňových příjmů obcí 2012 a 2013 (06/2012 vs. 06/2013 – skutečnost)
Ukazatel (mil. Kč) Období Meziroční srovnání
06/2012 06/2013 mil. Kč %
Daňové příjmy 78 480 83 202 6 722 108,8
z toho Daně z příjmu fyzických osob 16 303 17 410 1 107 106,8
z toho ze závislé činnosti 13 567 14 671 1 102 108,1
ze samostatné VČ 1 308 1 157 -150 88,5
z kapitálových výnosů 1 426 1 582 155 110,9
Daně z příjmu právnických osob 20 645 19 826 -819 96,0
z toho daň z příjmů PO 15 782 14 410 -1 371 91,3
daň z příjmů PO za obce 4 863 5 415 552 111,4
Daň z přidané hodnoty 25 854 31 074 5 220 120,2
Daně a poplatky 7 880 9 081 1 201 115,2
z toho v oblasti živ. prostředí 1 685 1 551 -133 92,1
místní poplatky 3 383 3 695 312 109,2
ostatní odvody 1 802 2 654 852 147
správní poplatky 1 010 1 180 170 116,8
Daň z nemovitostí 5 797 5 811 13 100,2
Stav na bankovních účtech 71 250 81 827 10 576 114,8

Údaje o daňových příjmech obcí doplňuje také srovnání (2012 a 2013) celostátního inkasa odvodů z loterií a některých podobných her, které spolu s výnosy daní signalizuje narůstající příjmy obcí (viz tab. 2).

Tab. 2. Celostátní inkaso odvodu z loterií aj. her 2012 a 2013 (v mld. Kč)
Odvod z loterií Loterie, hry, sázky (70 %SR + 30 %obce) Loterie, hry, sázky (70 %SR + 30 %obce) Rozdíl Hrací přístroje (80 %SR + 20 %obce dle počtu přístrojů) Hrací přístroje (80 %SR + 20 %obce dle počtu přístrojů) Rozdíl
Rok 2012 2013 - 2012 2013 -
k 28. 2. 0,00 0,54 - 0,00 1,20 -
k 31. 3. 0,00 0,57 - 0,00 1,49 -
k 30. 4. 0,51 1,23 0,72 1,33 2,64 1,31
k 31. 5. 0,51 1,26 0,75 1,36 2,79 1,43
k 30. 6. 0,52 1,07 0,56 1,56 3,09 1,52
k 31. 7. 0,92 1,65 0,73 2,86 4,12 1,26
k 31. 8. 0,92 1,66 0,74 2,90 4,29 1,40
k 30. 9. 0,86 1,55 0,69 3,14 4,50 1,35
k 31. 10. 1,27 - - 4,43 - -
k 30. 11. 1,27 - - 4,50 - -
k 31. 12. 1,29 - - 4,65 - -

Třetí tabulka ukazuje vývoj zadluženosti státu i územních samosprávných celků. Uvidíme, zda se očekávaný vývoj v letošním roce opravdu potvrdí. Struktura příjmů obcí je graficky znázorněna pro rok 2013 i 2014. Pokles očekávaných transferů obcím v grafu vyplývá ze stávajícího návrhu rozpočtu, kde resorty v řadě případů nedokázaly vyčíslit dotace do území. Dá se však očekávat, že konečný objem dotací v roce 2014 bude stejný jako v roce 2013.

Tab. 3. Zadluženost obcí, krajů, státu (mld. Kč)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Kraje 1,3 1,5 2,9 7,7 10,4 14,6 20,9 19,1 22,3 24,5 28,6
Obce 70,4 74,9 79,0 81,0 79,3 80,1 80,6 83,3 82,4 90,0 90,9
Stát 493,9 592,9 691,2 802,5 892,3 999,8 1 178,2 1 344,0 1 499,4 1 667,6 1 653,9

*předběžný údaj

Graf 1. Struktura příjmu obcí – Očekávaná skutečnost 2013
Struktura příjmu obcí – Očekávaná skutečnost 2013
Graf 2. Struktura příjmu obcí – Predikce 2014
Struktura příjmu obcí – Predikce 2014

Ministerstvo financí každoročně provádí, na základě monitoringu, vyhodnocení rizikových obcí z hlediska jejich hospodaření. Koncem roku 2012 byl např. u 495 obcí rizikový ukazatel celkové likvidity (v intervalu <0; 1>), přičemž z toho 47 obcí vykázalo hodnotu podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %.

Ředitel Jan Zikl seznámil obce s náročnými ukazateli hodnocení jejich rozpočtového hospodaření. Na základě pěti poměrně přísných kritérií lze určit obec, která prokazuje dobré výsledky svého hospodaření. Spočítejte si jak hospodaříte.

První kritérium je 8-leté saldo rozpočtu na jednoho obyvatele. Medián tohoto ukazatele za všechny obce je 2500 Kč (známku jedna by dostaly obce se saldem nad 5000 Kč na hlavu, pětku získá obec se saldem −2000 Kč). Druhé kritérium tvoří hodnota ostatního finančního majetku na jednoho obyvatele. Medián za všechny obce je 300 Kč (jedničku dostává hodnota 5000 Kč a pětku rozmezí od 0 do 100 Kč na obyvatele). Třetím kritériem je stav na bankovních účtech po odečtu zadluženosti to vše v přepočtu na jednoho obyvatele. Medián ukazatele za všechny obce je 4350 Kč (jedničku dostane obec s hodnotou 7000 Kč, pětku s hodnotou −3000 Kč na hlavu). Čtvrté kritérium je celková likvidita, tedy podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům, která by se neměla pohybovat v intervalu <0; 1>. Medián za všechny obce je 4,76, kdo ho dosáhne má známku jedničku, do čísla 1 je to za dvojku a trojku mají obce s ukazatelem pod 1. Poslední ukazatel – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům by neměl přesahovat 25 %. Medián za všechny obce je 3,45 %, kdo má nižší procento je na jedničku, dvojka je do 25 % a nad tuto hodnotu je za tři.

Spočítejte si jak hospodaříte a přidělte si příslušnou známku. Na Dnech malých obcí, kterých se zúčastnilo kolem 800 účastníků, bylo 21 obcí, které ve všech pěti ukazatelích v období 2005 až 2012 získaly jedničku. Patří jim velké ocenění. Klasifikaci všech obcí nalezenete v článku Nové výzvy pro města a obce

TOPlist
TOPlist