K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nové výzvy pro města a obce

(Finanční konference Svazu měst a obcí)

Datum: 30. 12. 2013, zdroj: OF 5/2013, rubrika: Ostatní

Tradiční finanční konference Svazu měst a obcí ČR (SMO) se konala v Praze 21. a 22. listopadu a hlavní motto znělo: „Nové výzvy pro města a obce“. Snad proto se starostové měst a obcí na této již XVI. konferenci zaměřili hlavně na přípravu čerpání zdrojů Evropské unie po roce 2014.

S přípravou čerpání evropských fondů v nastávajícím období SMO stále upozorňuje příslušná ministerstva na nutnost zohlednit také potřeby měst a obcí. Podmínkou úspěšného dosažení jednání s řídícími orgány o uplatnění tzv. územní dimenze v operačních programech je především sladění zájmů a potřeb všech velikostních kategorií obcí – malých obcí a měst i větších městských aglomerací. „Chceme, aby Ministerstvo pro místní rozvoj zapracovalo pozici SMO do Dohody o partnerství,“ říká Dan Jiránek, předseda SMO ČR.

Na konferenci vystoupil rovněž místopředseda Evropského parlamentu SMO Oldřich Vlasák, který seznámil účastníky s aktuálním výsledkem hlasování ve Strasburku. Evropský parlament schválil v víceletý finanční rámec Evropské unie na období 2014–2020 a schválena byla legislativa pro použití evropských fondů v nastávajícím období – všeobecné nařízení i nařízení pro použití jednotlivých fondů. Z uvedeného grafu je patrné, že ČR je mezi pěti členskými zeměmi s nejvyšší alokací prostředků.

Dvoudenní program konference obsahoval řadu zajímavých programových bloků. Vedle bloku zaměřeného na financování evropských fondů byl podnětný blok, věnovaný energetickému managementu obcí, který představil možnosti financování životního prostředí (Nová zelená úsporám), uplatnění metody EPC v praxi a způsoby nákupu elektřiny i plynu na komoditní burze a s tím spojené úspory pro obce. Účastníci se mohli seznámit s příklady společného nákupu energií nebo s příklady řešení veřejného osvětlení.

Samostatný blok byl věnován dopadům novinek v sociální politice na činnost obcí (sociální bydlení, sociální dávky, dopad koncepce bezdomovectví na obce, veřejné opatrovnictví). Samostatné téma se věnovalo pohledávkám obcí a jak s nimi dál (vymáhání, pohled Celní správy).

Úvodní blok byl věnován novému občanskému zákoníku, chybám v samostatné působnosti obcí, budoucnosti veřejných zakázek a financování obcí.

Ředitel odboru územních rozpočtů ministerstva financí, Jan Zikl, hovořil o skutečném i predikovaném vývoji daňových příjmů obcí po novelizaci rozpočtového určení daní. Ocenil výsledky hospodaření obcí a na základě vybraných kritérií (blíže viz Dosavadní vývoj sdílených daní a problémy hospodaření obcí) uvedl rozložení klasifikace obcí podle úspěšnosti jejich hospodaření. Téměř 83 % obcí lze klasifikovat výborně, velmi dobře a dobře (viz tabulka).

Tab. 1. Hodnocení finančního hospodaření obcí
Hodnocení Počet obcí % z počtu obcí
1 226 3,62
1,2 333 5,33
1,4 339 5,43
1,6 435 6,96
1,8 819 13,1
2 492 7,88 42,33
2,2 539 8,63
2,4 514 8,23
2,6 495 7,93
2,8 497 7,96
3 476 7,62 82,69
3,2 364 5,83
3,4 262 4,19
3,6 207 3,31
3,8 176 2,82
4 65 1,04
4,2 7 0,11
6 246 100,00
Graf: Celková alokace politiky soudržnosti podle členských států 2014–2020 (mil. EUR)
Graf: Celková alokace politiky soudržnosti podle členských států 2014–2020 (mil. EUR)
Zdroj: Evropská komise
TOPlist
TOPlist