K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vláda schválila dvě novely zákona o rozpočtovém určení daní

Datum: 30. 7. 2012, zdroj: OF 3/2012, rubrika: Legislativa

minulém článku jsme publikovali obsáhlý rozhovor s Ing. Danem Jiránkem, předsedou Svazu měst a obcí ČR a primátorem Kladna. Na řadu problémů již nezbylo místo, proto se k některým problémům vracíme (přímá volba starostů, církevní restituce, zákon o loteriích).

V těchto dnech je však aktuální nedávné vládní schválení kompromisního návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), který by v nejbližší době měla projednat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Proto musíme dnešní rozhovor začít opět rozpočtovým určením daní.

Jak hodnotíte kompromisní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, schválený vládou 23. května?
Největším problémem rozhodnutí vlády ze středy 23. května je skutečnost, že vláda schválila dvě novelizace zákona o rozpočtovém určení daní. V samostatné a širší novelizaci zákona přidává obcím 12 mld. Kč a zvyšuje jejich podíl na sdílených daních na úroveň 23,58 % u jednotlivých dílčích daňových příjmů (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob – v zákoně jsou to tuším položky § 4 odst. 1 písm. c) až f)). U daně z přidané hodnoty (DPH) zvyšuje podíl na 21,93 %. Toto zvýšení oproti dnešnímu podílu 21,4 % a 19,9 % přináší v podstatě oněch 12 mld. Kč ze státního rozpočtu včetně příspěvku na školství.
Vedle toho tentýž den vláda schválila úsporný balíček zákonů, kde mj. upravuje rozpočtové určení daní obcím na hodnoty 18,9 % u DPH a 20,75 % u ostatních dílčích daní. Tím vlastně bere obcím nejenom oněch 12 mld. Kč, ale ještě dále snižuje podíl obcí na sdílených daních oproti stávajícímu stavu. Tato úprava má být dočasná, do roku 2016, v souvislosti s postupným snižováním schodků státního rozpočtu.
Jak se to bude řešit?
Doufáme, že to jen nedopatření, a že při schvalování v Poslanecké sněmovně budou čísla upravena na úroveň deklarovaného posílení rozpočtů obcí.
Za kompromisní návrh, který byl zpracován a přináší navýšení daňových příjmů obcí všem děkuji, protože to není jen zásluha organizací obcí, ale celé řady poslanců a senátorů napříč politickým spektrem.
Pro nás je důležité, že se konečně řeší problém tzv. „U nebo J křivky“, kdy se v jednotlivých velikostních kategoriích vyrovnávají daňové příjmy obcí v přepočtu na obyvatele.
Svaz měst a obcí podporoval také zavedení kritéria počtu dětí v mateřských školkách a žáků v základních školách.
Navržená právní úprava rozpočtového určení daní je důležitá rovněž tím, že zavedení nového kritéria „na žáka“ vlastně motivuje obce, aby zřizovaly základní a mateřské školy. Předpokladem je novelizace školského zákona, která zruší vzájemné platby obcí za děti, které dojíždějí do sousedních škol. Odpadne vzájemné dohadování o výši platby, ale zejména budou mít zřizovatelské obce jasné dlouhodobé financování.
Co tedy říci na závěr k přijatému kompromisu?
Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se na kompromisním návrhu novely rozpočtového určení daní podíleli. Jde opravdu o kompromis i když na obou koncích pomyslné „U křivky“ bude určitá nespokojenost. Je to pochopitelné, ale dosažený kompromis je důležitý, protože jej sdílí velký počet poslanců a senátorů. Na dosaženém řešení se shodla nejenom vládní koalice. Také řada poslanců opozice, kteří zastupují starosty svého politického uskupení, uvítá skutečnost, že došlo k dohodě a návrh podpoří. Obce potřebují, aby návrh byl rychle schválen v Poslanecké sněmovně, pokud možno ještě v červnu a následně v Senátu. Je to důležité také kvůli přípravě obecních rozpočtů na příští rok.
Vraťme se nyní k některým otázkám, které jsme nedokončili v minulém rozhovoru – například přímá volba starostů?
To je velmi široká otázka, ale stručně. Především platí, že Ústava jasně a jednotně stanoví jaký je status obce (ať je to obec s 50 obyvateli či hlavní město Praha). Nemůže tedy být přímá volba, jak se také uvažuje, jen v některých obcích. Má-li tedy být přímá volba, tak ve všech obcích nebo v žádné. Dále – pokud bude přímo volený starosta, musí se jasně formulovat jeho kompetence a vztahy s jinými orgány obce včetně například délky volebního období atp. Tyto věci nejsou jasné a v zásadě se postupuje obráceně -volá po přímé volbě, aniž by se předem stanovilo, které otázky a jakým způsobem chceme v postavení obcí tímto opatřením řešit. Stále více totiž zaznívá, že by se měly posílit ve volebních zákonech prvky přímé volby. Lidem vadí, že v zastupitelstvu jsou lidé, kteří například získali sto hlasů a nejsou tam lidé, kteří získali sedm set hlasů.
Další dotaz se týká církevních restitucí
Svaz měst a obcí velmi podporuje řešení církevních restitucí. Musíme si uvědomit, že část obcí je blokací církevního majetku radikálně omezena ve svém rozvoji a části obcí blokovaný majetek velmi znepříjemňuje nebo prodražuje jakoukoliv činnost v jejich území. Druhý argument, který svědčí pro urychlené řešení církevního majetku, to jsou platná rozhodnutí soudů včetně Ústavního soudu. Řada judikátů potvrzuje, že spory vedené na základě žalob o určení vlastnictví církve vyhrávají. Nedojde-li k dohodě, podají církve hromadné žaloby, které povedou k vydání majetku, což samozřejmě zaplatíme nepřímo všichni. A to nejenom hodnotu samotného majetku, ale veškeré soudní výlohy včetně palmáre právníků, kteří budou církve zastupovat. Proto je dohoda nutná, a to co nejdříve. Je lepší se dohodnout, než se soudit.
Poslední otázka – zákon o loteriích
Především bych chtěl velmi poděkovat senátorům, že provedli úpravy v novele zákona o loteriích, a také poslancům, kteří upravenou novelizaci potvrdili. Po letech dohadování a soudních sporů zákonodárci dospěli k názoru, že je nutné, aby se zákonem obcím umožnilo opravdu regulovat hazard na svém území. Nyní je důležité, vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí připravuje zcela nový zákon o loteriích, dohodnout jasná a jednoduchá pravidla do budoucnosti. Existuje totiž určité tlaky, zejména od sportovních organizací, které uplatňují u obcí nereálné požadavky na financování svých potřeb.
TOPlist
TOPlist