Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 1 ročník 1998

1. Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

2. Pokyn RS-1

3. Pokyn RS-2

4. Sdělení Ministerstva financí k další platnosti Pokynů 1/96 až 8/97

5. Použití dotace ze státního rozpočtu na rok 1997 na řešení sesuvů svahů způsobených povodněmi a jejich majetkové vypořádání

6. Oprava tiskové chyby

7. Výnosy z prodeje majetku po sovětské armádě

8. Metodika financování místních rozpočtů pro rok 1998

9. Postup účtování neinvestiční účelové dotace pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí

Zpět na Zprávy MF