Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 3 ročník 2016
  1. Postup kraje při finančním vypořádání s příjemci dotace, kterým dotace byla poskytnuta z jednotlivých kapitol SR, z kapitoly VPS a státních finančních aktiv jeho prostřednictvím
  2. Fond rozvoje bydlení

Zpět na Zprávy MF