Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 3 ročník 2005

1. Finanční toky ve školství v roce 2005 (metodika účtování)

2. Porušení rozpočtové kázně ve školství v roce 2005

3. Zveřejnění účetní závěrky příspěvkové organizace

4. Pořádání veřejných sbírek příspěvkovými organizacemi zřízenými ÚSC

5. Úhrada výdajů za činnost účetní a mzdové účetní mateřské školky

6. Schodkový a vyrovnaný rozpočet územního samosprávného celku

7. Členské příspěvky České asociaci pečovatelské služby

8. Čerpání fondu odměn příspěvkové organizace

Zpět na Zprávy MF