Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 5 ročník 2001

1. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

2. Vzory a náležitosti dokumentů pro předávání majetku státu

3. Odejmutí příspěvku na výkon státní správy obci

4. Postup při vracení nesprávně vyplacených prostředků na dávky státní sociální podpory

5. Doklad o užití části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her.

6. Převody movitých věcí ve vlastnictví státu

7. Financování dávek sociální péče vyplácených obcemi

8. Darování státního majetku

9. Sdělení k aplikaci § 9 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

10. Stanovisko k možnosti odpisu pohledávek obcí v případě nedobytných přeplatků na dávkách sociální péče

11. Oprava sdělení k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě

 

Zpět na Zprávy MF