Důležitá dohoda s obcemi otevřela cestu ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

9. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

Krušné hory jsou o krok blíž vzniku chráněné krajinné oblasti. Ministerstvu životního prostředí a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se podařilo dosáhnout důležité dohody s částí měst a obcí v centrální oblasti Krušných hor o budoucím vymezení hranic CHKO. Dohoda dává obcím garanci, že vznik chráněné oblasti neovlivní rozvoj města a obcí v již zastavěných územích a zároveň vymezuje i vybrané rozvojové oblasti mimo ně.

Ministerstvo životního prostředí

„Dohodu považujeme za zásadní, podařilo se nám společně najít řešení, které garantuje obcím jejich rozvoj a zároveň dává prostor pro ochranu přírody. Se všemi více než šedesáti obcemi se snažíme náš záměr od začátku aktivně komunikovat, a nad rámec zákona proběhla již stovka jednání, abychom našli společný kompromis. Těší mě, že obce v centrální části Krušných hor, které měly dříve výhrady, nyní s vyhlášením CHKO souhlasí. A zájem mají i další obce – například Petrovice nás nedávno požádaly o rozšíření hranic CHKO tak, aby byly její součástí, což nyní prověřujeme,“ uvedl k výsledkům jednání ministr životního prostředí Petr Hladík.

A dodává: „Krušné hory jsou mimořádným fenoménem. Svou velikostí, historií a hlavně výjimečnou přírodou. A tu je potřeba chránit. Jsou zde například rozsáhlé mokřady a rašeliniště chráněné Ramsarskou úmluvou, ale i přesto celé velké pohoří zůstává jediným v ČR, které není plošně chráněno. Je zde zčásti evropská ochrana, ta celoplošná státní dosud chybí. CHKO Krušné hory by tak svou rozlohou přes dva kraje byla největší v České republice. Formálně bychom rádi proces vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory zahájili v následujících týdnech,“ shrnul ministr Hladík.

„Ne náhodou jsou Krušné hory na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jde ovšem o poslední příhraniční pohoří, které je takto výjimečné, a které je bez režimu ucelené ochrany. Rozumíme ale tomu, že obce potřebují prostor pro svůj rozvoj. A jsem rád, že se nám společně podařilo najít řešení, které je v souladu s potřebami ochrany přírody. Nejcennější části krajiny v návrhu zůstaly a vyčleněny byly urbanizované a rozvojem jinak již zasažené části,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s tím, že dohodu stvrdili zástupci celkem šesti obcí z regionu. Mezi nimi je Jáchymov, Loučná pod Klínovcem, Pernink, Kryštofovy hamry, Abertamy a Kovářská. Další obce se k nim zřejmě připojí v nejbližších dnech.

„Díky úspěšným jednáním jsme dosáhli dohody, která je přijatelná pro obě strany. Dohodli jsme se, že intravilán a některá rozvojová území města Jáchymova nebudou součástí CHKO. Zůstává tak nadále otevřen prostor pro rozvoj města a zároveň budeme chránit přírodní krásy,“ říká místostarostka Jáchymova Lada Baranek.

Podle starostky Loučné pod Klínovcem Jany Nýdrové je garance Ministerstva životního prostředí pro radnice klíčová: „Většina našich obyvatel možnost vzniku chráněné krajinné oblasti podporovala. Zároveň ale měli obavy, jestli to nebude mít vliv třeba na občanskou vybavenost, vznik nových pracovních příležitostí v obci a podobně. Dohoda, ke které jsme společně dospěli, je garancí, že tyto obavy mít nemusí.“ Podobně dohodu vnímá i starostka Abertam Renata Mrňková: „Všichni, co tady žijeme, jsme pro ochranu přírody, ale potřebujeme, aby pozemky a nemovitosti občanů nebyly znehodnoceny, aby se sem chtěli lidé vracet a ne odcházet. Proto jsme rádi, že jsme našli shodu.“

Krušné hory jsou už řadu let vytipovány jako území, jehož příroda a krajina by si vyhlášení chráněnou krajinnou oblastí zasloužily. Budoucí CHKO Krušné hory by měla především chránit zachovanou krajinu s rozsáhlými celky přírodě blízkých lesů na svazích hor a mozaikou lesů, luk a pastvin a zástavby na náhorní plošinách.

„Po letech nejistoty jsou jasně stanovená pravidla, což vítáme. Ochrana přírody vedle existujících skiareálů je ve světě běžnou a fungující praxí a nám vždy taková spolupráce dávala smysl. Ostatně i k nám chtějí lidé jezdit především za hezkou přírodou,“ řekl k výsledkům jednání Petr Zeman, majitel Skiareálu Klínovec, největšího lyžařského centra v Krušných horách.

Vyhlášení CHKO Krušné přispěje nejen k lepší péči o přírodu, ale i ke zjednodušení a zefektivnění státní správy v ochraně přírody a krajiny, kdy by nově namísto 11 orgánů ochrany přírody (8 ORP, 2 KÚ a AOPK ČR) by nově o území pečoval jeden orgán ochrany přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Ministerstvo životního prostředí v současnosti finalizuje podkladové materiály k formálnímu vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory.