Kraj spustil Digitální technickou mapu. Zjednoduší stavební přípravu a územní plánování

9. 7. 2024 Zlínský kraj Regiony

Podrobné informace o stavebních a technických objektech v území nabízí nově Digitální technická mapa, kterou od 1. července spustil Zlínský kraj. Stane se tak užitečným pomocníkem při stavební a projektové přípravě, evidenci majetku nebo územním plánování.

Zlínský kraj

„Digitalizace sítí je základním předpokladem pro budoucí rozvoj kraje, přispěje ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí a také ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování dalších staveb. A právě Digitální technická mapa kraje, v jejíž přípravě byl náš kraj lídrem, je bez přehánění revolucí v oboru. Díky ní bude možné všechny sítě dopravní a technické infrastruktury vyhledat snadno a rychle na jednom místě, a to navíc s garancí kvality a zdroje dat. Za skvělou spolupráci děkuji obcím i všem dalším, kdo se na vzniku mapy podíleli,“ uvedl radní Zlínského kraje pro digitalizaci Jiří Jaroš.

Digitální technická mapa se skládá ze základní prostorové situace (podrobného polohopisu) a dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí). Slouží ke sdílení podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních. Využít ji mohou města a obce, stavebníci, složky Integrovaného záchranného systému a podobně.

Doposud byla zmapována většina území kraje, pořízena byla data o veškeré dopravní infrastruktuře ve vlastnictví kraje a technické infrastruktuře v krajských areálech a také data o 500 km dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí. Postupně probíhají importy sítí dopravní a technické infrastruktury, které posílají jejich vlastníci, správci či provozovatelé. A také se už spustila aktualizace základní prostorové situace. Zájemci si vše mohou prohlédnout v mapovém klientu pro veřejnost (https://dtm.zlinskykraj.cz/-/public#z=11&x=-520388&y=-1165959). Pro zobrazení dat o dopravní a technické infrastruktuře je potřeba si zapnout v obsahu mapy požadované vrstvy.

Kraj chystá další rozvoj Digitální technické mapy. Během tohoto a příštího roku bude domapována technická a dopravní infrastruktura v majetku obcí v rozsahu 2 500 km, konkrétně vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení a místní komunikace.