Teplota střech se ve městě oproti okolnímu vzduchu může lišit až o 30 °C

4. 7. 2024 ASPEN.PR Životní prostředí

Běžné kancelářské a další budovy, které jsou opláštěné standardními materiály, generují ohromné množství tepla a působí jako radiátory. Zelené budovy jsou naopak schopny tyto jevy eliminovat.

Vysoké letní teploty a nutnost nákladů na klimatizaci jsou velkým ekonomickým výdajem na provoz budov. A také negativně ovlivňují zaměstnance, další návštěvníky budov a obyvatele. Ve velkých městech vstřebávají střechy sluneční teplo tak silně, že se jejich teplota může oproti okolnímu vzduchu lišit až o 30 °C. Jejich osazení vegetací dokáže díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25 %, což znamená významnou úsporu energie na chlazení interiéru.

Zelená střecha budovy ČSOB Radlická
Zelená střecha budovy ČSOB Radlická

Podobně působí i ozelenění fasád popínavými rostlinami. Takovéto využití vegetace, zejména v městském prostředí, přispívá k lepší psychické pohodě. Navíc odpařování vody ze zelených ploch ochlazuje okolí a pomáhá i snižovat prašnost.

„Zelené střechy a fasády pomáhají snížit část nákladů na energie. Nabízejí totiž přirozené ochlazování budov,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo z Kalkulátor.cz.

Klíčovým ohledem zelených střech a fasád je jejich ekonomická výhodnost. Zelené budovy jsou pro firmy stále zajímavější, protože vedle nesporného ekologického efektu přinášejí také velké úspory. Pokud je v parném létě vnitřní teplota o 10 °C nižší než v budově bez zelených prvků, je třeba ji mnohem méně ochlazovat, a v některých případech dokonce mohou takové budovy fungovat téměř bez konvenční klimatizace.

„Odpařování vody ze zelených ploch navíc odebírá teplo, a tím ochlazuje okolí a zlepšuje kvalitu ovzduší sběrem jemného prachu. Dobře vytvořená zelená střecha či fasáda také akumuluje vodu přívalového deště, čímž zabraňuje zahlcení kanalizace,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Trendem posledních let je proto tvorba zelených fasád a instalace zelených stěn. Nejnověji je to například řešení hydroponického modulárního systému BioTile. Jedná se o sofistikovaný systém vegetačních panelů s hydrofilní minerální vlnou, která nemění velikost a poskytuje rostlinám ideální prostředí pro růst kořenů. Jednoduše tak přináší zeleň do interiéru i exteriéru kancelářských budov. To má vliv na příjemnější pracovní prostředí, kvalitnější vzduch a v létě také eliminaci vysokých teplot.

Spokojení zaměstnanci

Zdravé pracovní prostředí a udržitelný design jsou klíčové pro dlouhodobou spokojenost zaměstnanců, kteří chtějí pracovat v budovách, jež nejdou proti přírodě. Použití přírodních materiálů, dostatek denního světla a zeleně přispívají k lepšímu fyzickému a psychickému zdraví.

„Nejen samotné pracoviště, ale i služby přímo v kancelářské budově či v nejbližším okolí jsou pro mnoho zaměstnanců klíčové. Jedná se zejména o kvalitní stravování, možnosti sportu a relaxace či zdravotní služby,“ říká Martin Ladyr ze SWORP. Kanceláře dnes hrají zásadní roli v úspěchu firmy a v přilákání a udržení talentovaných zaměstnanců. Investice do moderního a inspirativního pracovního prostředí se vyplácí nejen ve zvýšené produktivitě, ale i ve větší spokojenosti a loajalitě zaměstnanců.