SMS ČR nesouhlasí s tím, aby návrh zákona učinil z poboček pošt místo pro poradenství a podání žádosti o přiznání sociálních dávek

21. 6. 2024 SMS ČR Sociální problematika

SMS ČR očekává výsledky vyhodnocení pilotního projektu, nicméně vyjadřuje obavy o vhodnosti navrženého řešení.

Sdružení místních samospráv ČR

„V rámci meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o dávce státní sociální podpory, ke kterému se SMS ČR nedávno vyjádřilo, rozumíme záměru předkladatele a oceňujeme snahu o rozšíření služeb poboček České pošty a jejich zachování v území, což je již několik let cíl SMS ČR. Přesto se zástupci některých členských obcí v pracovní skupině pro sociální záležitosti obcí shodli na tom, že není vhodné, aby návrh zákona učinil z poboček pošt další místo pro poradenství a podání žádosti o přiznání sociálních dávek, včetně povinných příloh,“ říká předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Eliška Olšáková.

V návrhu zákona i jeho odůvodnění členové SMS ČR postrádali informace o zaškolení, kontrole, a především odpovědnosti zaměstnanců České pošty v případě, že došlo k pochybění. Návrh zákona počítá s rozšířením výkonu státní správy na držitele poštovní licence, nicméně z navrženého znění zákona není jasné, zda budou zaměstnanci České pošty postupovat podle správního řádu.

„Při přejímání podání žádostí a podkladů pro vydání rozhodnutí o sociálních dávkách, především na malých obcích, není zaručena dostatečná ochrana osobních údajů a citlivých informací žadatelů. Z povahy života v obcích vesnického typu je pravděpodobné, že by žadatelé neměli jistotu, že nebudou zneužity údaje o jejich osobě, a tuto službu by proto nevyužívali,“ doplňuje Eliška Olšáková.