Karlovarský kraj bojuje v Bruselu za pokračování finanční podpory uhelných regionů

20. 6. 2024 Karlovarský kraj Dotace

Karlovarský kraj má tu čest prezentovat, jako nepsaný leader uhelných regionů v Evropě, záměry cílené podpory post uhelných regionů na plenárním zasedání Evropského Výboru regionů v Bruselu.

Karlovarský kraj

„Karlovarskému kraji se stále daří prosazovat snahu, aby i v letech 2028+ byla cílená podpora uhelných regionů zásadním tématem evropského rozpočtu. Dostat se na jednání Výboru regionů, jako jednoho z významných orgánů Evropské komise, bylo náročné, ale podařilo se to. Je evidentní, že v tomto směru máme jako kraj u Evropské komise dobré postavení,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger, který se jednání účastní.

Příprava na další programové období EU a tedy i příprava rozpočtů a jejich zacílení pro členské země je na úrovni EU v plném proudu. Za posledních několik let se Karlovarskému kraji podařilo společně s významnými partnery napříč Evropou, např. ze Saska nebo Polska, ale i s klíčovými ministerstvy v České republice vytvořit určitou živou a aktivní komunitu uhelných regionů, která je schopna na evropské úrovni za své zájmy intenzivně bojovat.

„Za dobu existenci kraje je to poprvé, kdy má Karlovarský kraj tak pevnou pozici v Bruselu. Daří se to díky zodpovědné a precizní práci celého týmu Karlovarského kraje, a to jak politiků, tak úředníků. Už nyní vidíme reálné dopady spolupráce nejen na národní úrovni v komunikaci s Ministerstvem životního prostředí, ale i v možnostech nastavení budoucích dotačních programů pro uhelné regiony 2028+,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Jitka Čmoková