V Dolní Lhotě mohou slavit, obec získala titul Vesnice roku 2024 Zlínského kraje

20. 6. 2024 Zlínský kraj Regiony

Letošním vítězem soutěže Vesnice roku Zlínského kraje se stala Dolní Lhota. V konkurenci deseti přihlášených obcí nejlépe obstála před odbornou hodnotící komisí a získala Zlatou stuhu. Další ocenění si odnesly za péči o zeleň a životní prostředí obec Sušice, za společenský život obec Neubuz a za inovace Rudimov. Slavnostní vyhlášení výsledků 28. ročníku soutěže se uskutečnilo dnes v sídle Zlínského kraje.

Zlínský kraj

Do krajského kola Vesnice roku 2024 se přihlásily obce Doubravy, Polešovice, Topolná, Neubuz, Dolní Lhota, Sušice, Machová, Vážany, Rudimov a Ořechov.

„Vesnice v našem kraji jsou dobrými místy k životu. Lidé k sobě mají blízko, jsou aktivní, podporují se a rádi přiloží ruku k dílu, když jde o společnou věc. Ne nadarmo má Zlínský kraj v celostátním kole soutěž Vesnice roku vůbec nejvíc celkových vítězů. Obyvatelům Dolní Lhoty gratuluji a současně jim děkuji za úsilí, se kterým se každý den starají o rozvoj svého domova. Myslím, že v celostátním finále máme opět své želízko v ohni. Mé poděkování míří i do ostatních přihlášených obcí. Už jen samotná přihláška do soutěže je pro místní obyvatele impulzem, který přináší nové nápady, jak obec posunout dopředu. A my ve vedení Zlínského kraje jim v tom budeme nadále pomáhat,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Zlatou stuhu si Dolní Lhota zasloužila za komplexní a dynamický rozvoj obce, péči o občanskou vybavenost a veřejná prostranství. V obci také fungují aktivní a spolupracující spolky s mezigeneračním propojením, má bohatý kulturní a společenský život, udržují zde tradice. Velmi aktivní je místní knihovna. Podle hodnotící komise tu mezi obyvateli panuje nebývale silná pospolitost. Samospráva má také například propracovaný systém komunikace obce s občany a fungující spolupráci s místními podnikateli. Kromě Zlaté stuhy obdrží finanční odměnu ve výši 1 milion 250 tisíc korun ve formě dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a k tomu 500 tisíc korun od Zlínského kraje. Obec tímto zároveň postupuje do klání o celostátní titul.

Zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí získala obec Sušice. Ocenění spolu s finanční odměnou ve výši 160 tisíc korun od Zlínského kraje a 500 tisíc od Ministerstva životního prostředí si vysloužila moderním, profesionálním a citlivým přístupem k rozvoji veřejných prostranství, zeleně v obci a krajinných prvků v zemědělské krajině.

Modrou stuhu, která je oceněním za společenský život v obci, obdržela Neubuz. Porotci vysoce hodnotili velké množství pestrých činností spolků i obce a silnou vzájemnou pospolitost občanů. S oceněním je spojena rovněž odměna ve výši 800 tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj, ke které přidá 160 tisíc korun Zlínský kraj.

Fialová stuha za inovativní obec byla udělena obci Rudimov, kde se nachází nová budova obecního úřadu, která díky fotovoltaickým panelům a tepelnému čerpadlu dosahuje aktivního energetického standardu. Obec plánuje instalovat solární panely i na další své budovy a dokonce má připraven projekt komunálního elektromobilu. V areálu místního biotopu najdou návštěvníci samoobslužný bufet, kde lze platit pomocí QR kódu. V přípravě mají také projekt na samoobslužnou prodejnu. Součástí ocenění je finanční dar 160 tisíc korun od Zlínského kraje a 300 tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími institucemi a organizacemi. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova a seznámit veřejnost s významem venkova. Snahou je také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2024

 • Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole: Dolní Lhota
 • Zelená stuha – za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí: Sušice
 • Modrá stuha – za společenský život: Neubuz
 • Fialová stuha – za inovativní obec: Rudimov
 • Diplom za vzorné vedení kroniky: Vážany
 • Diplom za rozvíjení lidových tradic: Vážany
 • Vesnická knihovna Zlínského kraje roku 2024: Ořechov
 • Diplom „Fulínova cena“ – za kvalitní květinovou výzdobu v obci: Ořechov
 • Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost: Doubravy

Mimořádné ocenění krajské komise

 • Diplom za mimořádně koncepční a investiční rozvoj městyse: Polešovice
 • Diplom za aktivní a pestrou činnost místního zahrádkářského spolku: Machová
 • Diplom za příkladnou obnovu obecních objektů: Topolná
 • Osobnost Programu obnovy venkova Zlínského kraje 2024: Helena Lakosilová, Vážany (šití a zdobení tradičních krojů)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova

 • Doubravy – roubená zvonička – za zachování původních stavebních prvků a architektonického tvarosloví při obnově památky tradičního lidového stavitelství
 • Neubuz – komunitní centrum – za začlenění stavby do prostředí obce
 • Rudimov – nová budova obecního úřadu – za technickou a energetickou úroveň stavby a její začlenění do prostředí obce a jejího krajinného rázu

Jan Vandík