Zadlužení hazardních hráčů

21. 6. 2024 IPRH Sociální problematika

Většina obcí a měst odmítá na svém území herny a kasina. Hlavní příčinou je zpravidla obava z gamblerství, které ve svých důsledcích dopadá nejenom na samotné hráče, ale velmi často i na jejich nejbližší rodinu. Na druhé straně je podíl daně z hazardních her příjmem obcí a v některých sídlech dokonce příjmem nejvýznamnějším.

Institut pro regulaci hazardních her

Hrát hazardní hry je možné zodpovědně a bez zbytečného ohrožování vlastní finanční stability. Ne každý to ale dokáže. Finanční problémy spojené s hazardním hraním často začínají pozvolna a nenápadně. O to větší pozornost je potřeba věnovat varovným signálům a jednat zavčas.

Co mohou hazardní hráči udělat, když se jim hraní či sázení vymyká kontrole a oni ztrácejí přehled o svých výdajích? Proč je dobré se co nejdříve obrátit na dluhové poradce a co od nich očekávat? Na tyto otázky se snaží odpovědět následující text.

Nepodceňujte varovné signály

Žádné ticho před bouří není tak tiché, jak se zdá. Zvlášť v případě hazardních hráčů je proto potřeba naslouchat hned prvním varováním, na jejichž základě lze efektivně předejít potenciálním finančním problémům. „Mezi prvotní varovné signály lze zařadit to, když hazardní hráč přestává finančně přispívat do rodinného rozpočtu. Většinu svých ‚nadbytečných’ finančních prostředků využívá k herním účelům. Neušetří tedy a nezbývají mu peníze na jiné zbytné výdaje, jako jsou koníčky, dovolené a podobně,“ vysvětluje vedoucí Občanské poradny Třebíč Petra Procházková.

Na tyto první signály pak zpravidla navazují další, jako je hrazení závazků po datu splatnosti – a to včetně naprosto nezbytných výdajů na nájem, energie nebo alimenty. Hráči tak v této fázi začínají hledat finanční prostředky i v rezervách, které se postupně snižují či zcela vyčerpají. Mezi naprosto alarmující chování pak patří vybrání osobního spoření, stále častější půjčování si od přátel nebo rozprodávání vlastního majetku.

Ani takto získané prostředky totiž zpravidla nezaplatí zvyšující se dluhy související s nezodpovědným hazardním hraním. Počet neuhrazených závazků se proto navzdory snaze dluhy vyřešit zvyšuje. V nejvyšším stupni varovných signálů poté zpravidla pozorujeme vyhýbání se kontaktu s věřiteli, ztrátu přehledu o tom, co a komu se má hradit, nebo lhaní o příjmech a výdajích dlužníka.

Jak získat kontrolu a udržet si přehled

Aby měli hráči své finance plně pod kontrolou, musí mít v první řadě dobrý přehled o tom, jaké jsou jejich finanční možnosti a kdy, kam i za jakých okolností jejich peníze odcházejí. K tomu by teoreticky postačila i jednoduchá tabulka příjmů a výdajů. Pro lepší kontrolu je ale třeba vypracovat také podrobný osobní či rodinný rozpočet, který hráčům určí jasné mantinely. Nejlépe ho hráči sestaví s pomocí dluhových poradců, lze ale využít i individuálních online nástrojů, které nabízí například Česká národní banka.

„Výdaje ve vyváženém rozpočtu pak mohou zahrnovat i částky určené pouze k herním účelům. Peníze na ně by ale měly být oddělené od ostatních financí, například na samostatném účtu,“ popisuje Procházková a dodává: „Hráči by si tedy měli určit konkrétní maximální částku, kterou mají v úmyslu do her či sázek investovat, a to ať už týdně či měsíčně.“

V rámci prevence zadlužení hazardních hráčů se tedy v první řadě doporučuje věnovat zvýšenou pozornost příjmům a výdajům, předem si stanovit realistický rozpočet včetně „herních položek“ a dbát na jeho dodržení. Kontrolu je ale zpětně možné získat i nad platbami, které už jsou z různých důvodů po splatnosti. S tím typicky pomáhají splátkové kalendáře, které by měli za konzultace s odborníky vycházet z aktuálních finančních možností hráčů.

Kdy a kde si říct o pomoc

„Na vyhledání pomoci nikdy není příliš brzy, a to ať už se jedná o svěření se s problémy v rodině nebo o kontaktování profesionálů. Pokud tedy máte jakékoliv obavy ohledně svých herních návyků nebo hospodaření s penězi, neváhejte si říct o pomoc. Příležitost k tomu nabízí například Mapa pomoci projektu Zodpovědné hraní nebo nonstop Linka pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké na čísle +420 777 477 877,“ doporučuje ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola.

S odborníky je poté možné se osobně potkat v občanských a dluhových poradnách po celé České republice. Jejich spolupráce s hráči zpravidla začíná zmapováním všech jejich závazků – tedy sepsáním toho, komu a kolik daný hráč dluží a v jaké fázi se jeho dluhy nacházejí. „Poté lze například zkoumat, za jakých okolností jednotlivé dluhy vznikly, zda byla při uzavírání smlouvy o úvěru dostatečně posouzena úvěryschopnost dlužníka a podobně,“ přibližuje proces vedoucí občanské poradny.

Ani ti nejzkušenější finanční experti ale nevymyslí vhodné řešení sami – vždy je k tomu zapotřebí také aktivní spolupráce a otevřená komunikace ze strany dlužníka. Až když mají poradci úplné informace, porozumí příjmovým poměrům svého klienta a znají jeho hráčské návyky – až tehdy mohou opravdu pomoct i s sestavením zdravého rozpočtu a navrhnout realistické možnosti pro řešení vzniklých pohledávek. Mezi těmi lze očekávat například nastavení splátkových kalendářů, zpracování žádosti o snížení splátek nebo podání návrhu o odklad či zastavení exekuce, zahájení insolvenčního řízení a další.

„Volba finálního řešení je ale vždy na dlužníkovi. Až pokud se pro některou z cest rozhodne, můžeme mu poskytnout další podporu při realizaci zvoleného řešení. Poradce dlužníka nezastupuje v žádných řízeních, ani při jednání s úřady či věřiteli. Může však dlužníkovi asistovat, pomoc se sepsáním vyjádření a žádostí. Například v Občanské poradně Třebíč je poradenství poskytováno bezplatně a využití těchto služeb je zcela dobrovolné,“ uzavírá Procházková.

Každá obec je ze zákona především veřejnoprávní korporací, která pečuje o rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Neměla by zasahovat do soukromí svých obyvatel. V rámci sociální péče a dobrého občanského soužití je však dobré, když i radnice dokáže poradit, kam se má obrátit občan, který chce řešit svůj problém například s gamblerstvím a z toho plynoucím zadlužením.