Výstavba bytů v roce 2023 mírně klesla

18. 6. 2024 ČSÚ Bydlení a stavby

V roce 2023 bylo v Česku dokončeno 38 067 nových bytů, polovina v rodinných domech a téměř 38 % v domech bytových. Nejvíce se stavělo v Praze a Středočeském kraji. Velikost bytů se meziročně nezměnila, ale narostly investiční náklady na jejich výstavbu.

Český statistický úřad

Rok 2023 nebyl pro bytovou výstavbu nejúspěšnější. Bylo dokončeno 38 067 nových bytů, což představovalo meziroční pokles o 3,4 %. „Již měsíční údaje naznačovaly, že bytová výstavba nedosáhne takových výsledků jako v roce 2022. Přestože počet bytů v bytových domech byl meziročně téměř totožný, pokles zapříčinily byty v rodinných domech, jichž se dokončilo o 5,9 % méně,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Z územního hlediska tradičně dominovaly Středočeský kraj a Praha, i přestože oba tyto regiony zaznamenaly meziroční pokles. Naopak se dařilo výstavbě v Jihočeském kraji, kde stavebníci dokončili o 17,5 % bytů více. Největší meziroční úbytek nastal v Olomouckém kraji, v němž meziročně nedostavěli ani 80 % bytů.

Nové rodinné domy se stavěly průměrně 40 měsíců, což bylo o necelý měsíc déle než v roce 2022. U bytů v bytových domech došlo po předchozím značném nárůstu opět k návratu na průměr 33 měsíců trvání výstavby. Velikost nových bytů se zvětšila jen nepatrně, zato nastal nárůst u investičních nákladů, který se pohyboval kolem 10 %. Průměrný počet pokojů se meziročně také příliš nezměnil, opět převládaly čtyřpokojové byty v rodinných domech a dvoupokojové v domech bytových.

Podíl zděných a dřevěných nosných konstrukcí nevybočil z dlouholetého průměru, zděných bylo 74 % nových rodinných domů a s dřevěnou konstrukcí 14,6 %. U připojení na plyn se však jasně prohloubil rozdíl mezi podílem domů připojených na plynovodní síť a domů bez připojení, který v roce 2023 dosáhnul 1:3. V energetické třídě náročnosti budov stále dominovala třída B, i když její podíl v posledních třech letech klesal. Došlo sice k mírnému nárůstu počtu domů řazených do třídy A, ale současně se zvyšoval i počet domů spadajících do třídy C. V roce 2023 jich bylo 31 %.