Na podporu geoparků kraj rozdělí 600 tisíc korun

17. 6. 2024 Středočeský kraj Regiony

Krajští rady schválili rozdělení dotací ve výši 599 tisíc korun třem středočeským geoparkům: geoparku UNESCO Český ráj, Geoparku Barrandien a geoparku Kraj blanických rytířů. Dotace mají za cíl podpořit jejich činnost a rozvojové aktivity na území Středočeského kraje.

Středočeský kraj

Schválení dotací odráží závazek krajské rady k ochraně a rozvoji přírodního a kulturního dědictví a k systematické podpoře těchto hodnotných územních celků. Geoparky hrají klíčovou roli v oblasti vzdělávání, turistiky a ochrany životního prostředí. Důvody jejich financování shrnuje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Cílem dotací je podpora činnosti a rozvoje geoparků na území Středočeského kraje a rovněž podpora jejich spolupráce s organizacemi destinačního managementu se záměrem rozvíjet šetrný cestovní ruch a popularizovat ochranu životního prostředí i udržitelný rozvoj. Přínosy činnosti geoparků jsou nezpochybnitelné. Jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska rozvoje cestovního ruchu, který následně pozitivním způsobem ovlivňuje ekonomický rozvoj území.“

Dotace ve výši 233 tisíc korun je určena na podporu činností a aktivit pro Geopark UNESCO Český ráj. Tento geopark, jediný s certifikací UNESCO v České republice, je známý svými nádhernými skalními útvary a bohatou historií. Leží na území 3 krajů – Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského, přičemž ve Středočeském kraji Geopark UNESCO Český ráj zaujímá rozlohu 100 km2. Díky finanční podpoře bude pokračovat v organizování vzdělávacích programů, turistických akcí a ochraně přírodních lokalit.

Národní geopark Kraj blanických rytířů , který se nachází v oblasti Podblanicka s bohatou kulturní a přírodní historií, získá prostředky ve výši 183 tisíc korun na realizaci rozvojových aktivit pro rok 2024. Finanční prostředky budou použity zejména na rozšíření nabídky geoprůvodcovských služeb a na propagaci regionu prostřednictvím vzdělávacích a environmentálních projektů, které přiblíží návštěvníkům jedinečnost této oblasti.

Národní geopark Barrandien, známý svými významnými paleontologickými nálezy a geologickými fenomény, je největším geoparkem v ČR. V současné době aspiruje na titul globálního geoparku UNESCO. Geopark Barrandien zasahuje do tří krajů, přičemž většina jeho území je ve Středočeském kraji. Dotaci ve výši 183 tisíc korun použije na podporu svých projektů zaměřených na popularizaci geologie a ochranu přírodních památek s cílem získat certifikaci globálního geoparku UNESCO. Zejména půjde o tvorbu nových webových stránek včetně nového grafického vizuálu pro představení kandidatury Geoparku Barrandien do sítě globálních geoparků UNESCO v příštím roce.

Středočeský kraj se již v roce 2022 jako první zasadil o otevření tématu geoparků a jejich chybějící systematické podpory na půdě Komise cestovního ruchu Asociace krajů České republiky. V září loňského roku bylo poté podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci při systematické podpoře geoparků mezi Středočeským, Královéhradeckým a Libereckým krajem.

Geoparky jsou fenoménem s výjimečným významem pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny daného území. Síť národních geoparků v České republice představuje přibližně 12 % území České republiky. Geoparky se rozkládají na území osmi krajů a Hlavního města Prahy, přičemž většina nezasahuje pouze na území jediného kraje. Ve Středočeském kraji se nacházejí plně nebo jen částečně území tří geoparků, a to Geoparku Barrandien, Geoparku Kraje blanických rytířů a Globálního geoparku UNESCO Český ráj, který je zároveň nejstarším geoparkem v ČR.