Vesnicí roku Jihomoravského kraje je Ořechov

17. 6. 2024 Jihomoravský kraj Regiony

Kromě Ořechova ocenil kraj i dalších 5 obcí za péči o životní prostředí nebo společenský život.

Jihomoravský kraj

Zlatá stuha – nejvyšší ocenění, které se obci v krajském kole soutěže Vesnice roku může dostat. Letos ji porotci přidělili obci Ořechov.

Výběr vítěze krajská komise letos neměla jednoduchý. Ze sedmnácti přihlášených obcí ale nakonec v kategorii zlaté stuhy získal první místo Ořechov. Podle poroty tamní obyvatelé vytvořili v rámci obce fungující společenství založené na vzájemné spolupráci, podpoře a úctě k tradicím. Pravidelné setkávání v Ořechově probíhá v budově kulturního centra, které nabízí expozici místního muzea a chráněnou dílnu v Růžovém sadu. Důležitým místem je v Ořechově i knihovna, která se v roce 2023 stala Komunitní knihovnou Jihomoravského kraje. Komisi se zalíbil taky kvalitně zpracovaný Program rozvoje obce a široké zapojení obyvatel do projektů participativního rozpočtu. „Obec byla už v roce 2022 oceněna zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí. Je skvělé vidět, že se dál zapojuje do spolupráce s včelaři, vinaři, myslivci, zahrádkáři, záleží jí na péči o krajinu a v oblasti životního prostředí přemýšlí opravdu moderně a komplexně,“ říká náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec, který se slavnostního vyhlašování Vesnice roku 2024 zúčastnil.

Kromě hlavní ceny, která putuje do Ořechova, získalo ocenění Jihomoravského kraje i dalších pět obcí:

Blížkovice – ocenění modrou stuhou za společenský život

Vedrovice – ocenění bílou stuhou za činnost mládeže

Hovorany – ocenění zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí

Malhostovice – ocenění oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Branišovice – ocenění fialovou stuhou za využití smart řešení (letos se uděluje poprvé)

„Gratulace míří ke všem oceněným, ale opravdu upřímně i do obcí, které letos v hodnocení poroty neuspěly. Už jen to, že mají lidé na sedmnácti místech v kraji chuť svou obec zlepšovat a dělat z ní funkční a živý domov pro sebe, své blízké i sousedy, je parádní,“ dodává hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Slavnostní předávání cen Jihomoravského kraje proběhne v pátek 12. července 2024. Více informací o jednotlivých kategoriích nabídne web: www.vesnicerokujmk.cz

Soutěž Vesnice roku se pravidelně pořádá od roku 1995. Cílem je propagace venkova, jeho tradic, způsobu života a významu, který pro českou společnost má. Motivovat má taky k podpoře rozvoje menších obcí. Vyhlašovatelem soutěže je v současnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo zemědělství a Svaz měst a obcí ČR. Mezi spolupracující organizace patří taky Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR a nově i Národní síť MAS ČR.

Do 28. ročníku celostátní soutěže se přihlásilo celkem 196 obcí, z toho 17 soutěžících z Jihomoravského kraje.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně těch se statutem města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce – strategický plán, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se hlásí obec vždy jako celek, včetně svých místních částí.

Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže proběhne 21. září 2024 v Uherském Hradišti.