Potvrzení Nejvyššího soudu: Majitelé zatopeného pozemku pod nádržemi Nové Mlýny získali finanční náhradu

17. 6. 2024 Frank Bold Advokáti Legislativa

Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který přiznal majitelům pozemků zatopených při výstavbě vodních nádrží Nové Mlýny na jižní Moravě odškodné ve výši přes 670 tisíc korun. Jde o jeden z prvních případů, kdy soud v podobné situaci po vydání přelomovém nálezů Ústavního soudu z února minulého roku peníze poškozeným přiznal.

Frank Bold Advokáti

Vodní dílo Nové Mlýny bylo budováno od 70. do 80. let 20. století, přičemž došlo k zaplavení několika obcí a mnoha pozemků místních obyvatel. Dosud mohli majitelé pozemků získat pouze jednorázovou náhradu, často již promlčenou. Nové rozhodnutí Ústavního soudu však stanovilo, že nárok na peněžní náhradu za zatopení pozemků může mít i podobu opakujícího se plnění.

Kancelář Frank Bold Advokáti úspěšně zastupovala manžele, kteří se domáhali náhrady. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Brně získali přes 670 tisíc korun za tři roky zatopení (plus proplacení nákladů za soudní řízení). Povodí Moravy ve věci podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, ten v květnu 2024 dovolání odmítl a fakticky tak rozhodnutí Krajského soudu potvrdil.

„Naši klienti získali po dlouhé době soudních sporů naději na přiznání spravedlivé náhrady za omezení jejich vlastnických práv. Soudní spory zřejmě nejsou ještě u konce, je možné, že Povodí Moravy bude chtít podat ústavní stížnost, kdy by o případu rozhodoval Ústavní soud. Soudní spor a náklady na jeho vedení nikdy nebyly nezbytné, pokud by Povodí Moravy adekvátně reagovalo na naše návrhy o mimosoudním řešení sporu,” uvedl advokát Jan Hejl, který s klienty případ za Frank Bold Advokáty řeší.

Nyní klienti požadují náhradu i za další období, neboť ve světle judikatury Ústavního soudu mají za to, že jejich omezení vlastnických práv je natolik zásadní, že nárok na odškodné vzniká opakovaně. Jejich užívací práva jsou zcela redukována a bez práva na náhradu je pro ně vlastnictví právem zcela prázdným.

Nová rozhodovací praxe a vodní díla vybudovaná před rokem 2002

Rozhodnutí Nejvyššího soudu naznačuje, jakým směrem se bude judikatura dále ubírat. Jde o jedno z řady významných rozhodnutí, která mohou vést k dalším žalobám a spravedlivým finančním náhradám pro majitele pozemků dotčených výstavbou vodních děl.

Nová rozhodovací praxe se může dotknout mnoha vodních děl vybudovaných před 1. 1. 2002, jako jsou hráze, jezy, kanalizace či stavby na ochranu před povodněmi. Pokud bylo vodní dílo vybudováno před rokem 2002 a neexistuje jiné věcné břemeno než zákonné, má vlastník pozemku nárok na náhradu za omezení užívacího práva k pozemku, a to zpravidla až tři roky zpětně.