Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

14. 6. 2024 Královéhradecký kraj Energetika

Konference Energetika 2024 přivedla do Hradce Králové desítky energetických manažerů, starostů a dalších zástupců obecních samospráv, aby diskutovali o aktuálních tématech v oblasti energetiky. Zazněly důležité informace i předpovědi pro nadcházející měsíce. Akci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací pod patronací náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

Královéhradecký kraj

„Hlavním úkolem konference byla možnost sdílení informací a moderních trendů v energetice. Ústředním tématem tohoto ročníku bylo především sdílení energií a možnosti sdílených energetických společenství, ale například i možnosti ukládání energií a vývoj flexibility v tomto odvětví. Konferenci pořádáme především pro obce, aby zde našly inspiraci a případně mohly sdílet zkušenosti i s firmami ze soukromého sektoru a dál tak rozvíjet, šetřit a hledat úspory energií a vytvářet pro obyvatele lepší místo pro život,“ uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice, inovace a IT.

Mezi prezentujícími byla i Martina Krčová, členka Rady Energetického regulačního úřadu, která se ve svém vystoupení zaměřila na komunitní energetiku, tedy výrobu, spotřebu a sdílení energie na lokální úrovni. Toto velmi aktuální téma přináší výhody spotřebitelům, ale skýtá také výzvy pro úřady.

Jak sdílet energii?

„Snažili jsme se především nasdílet aktuální informace možnosti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a v podstatě ukázat cesty, jak energii, kterou sám nespotřebuji můžu sdílet. Fotovoltaika je důležitý trend v oblasti energetiky, nicméně by to neměl být jediný zdroj, ale mělo by se jednat o určitý mix a fotovoltaika je takovou tou první a aktuálně nejjednodušší cestou. Mezi přednášejícími byli odborníci z ministerstva průmyslu a obchodu, které vytváří legislativu nutnou pro sdílení a tím určuje směr vývoje v této oblasti. Pozváni přijali i zástupci přenosové a distribuční soustavy, regulačního úřadu nebo ministerstva životního prostředí. Vystoupení přednášejících byla zajímavá, informačně hodnotná, posluchači měli řadu všetečných dotazů, třetí ročník konference hodnotím, jako opravdu vydařený,“ uvedla zástupkyně ředitelky CIRI Lenka Bacovská.

Jedním z témat byla i fotovoltaická elektřina, která je klíčovým prvkem přechodu k udržitelnému energetickému systému díky své ekologické šetrnosti, jelikož nevytváří žádné emise skleníkových plynů během provozu. Jako obnovitelný zdroj energie poskytuje dlouhodobou udržitelnost na rozdíl od fosilních paliv a přispívá k energetické nezávislosti tím, že umožňuje produkci vlastní elektřiny. Instalace fotovoltaických panelů přináší ekonomické úspory na nákladech za elektřinu a decentralizovaná výroba energie z fotovoltaických systémů zvyšuje stabilitu elektrické sítě a snižuje ztráty při přenosu.

„Díky své flexibilitě a škálovatelnosti mohou být fotovoltaické systémy přizpůsobeny různým potřebám a podmínkám, což činí tuto technologii široce využitelnou a přínosnou pro společnost i životní prostředí. Královéhradecký kraj aktuálně investuje do fotovoltaiky a plánuje instalovat na krajských budovách panely o celkovém výkonu přibližně 2,5 megawatt-peaků, ke spolufinancování kraj využívá dotací z Operačního programu Životní prostředí nebo výzev Modernizačního fondu,“ doplnil náměstek Bulíček.

Třetí ročník konference Energetika 2024 uspořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Akce byla určena pro odborníky z oblasti veřejné i podnikatelské sféry.

Záznamy jednotlivých přednášek můžete zhlédnout i ze záznamu:

https://youtube.com/playlist?list=PLiTqdirDzniJ_-a1rQ9xTjwuTBnotmeXI&si=Jz8MGjrLDAR1RNRy