Vláda schválila zákon o podpoře bydlení. Pomůže ochránit až 1,6 milionu lidí před pádem do bytové nouze

13. 6. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Návrh zákona vládě společně předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí s cílem zabránit dalšímu zhoršování bytové nouze. Ta v ČR ohrožuje až 1,6 milionu lidí. Zákon se zaměřuje především na rodiny s dětmi a seniory, u kterých nejvíce hrozí ztráta běžného bydlení. Samosprávám nabízí vyzkoušené nástroje pro řešení bytové situace obyvatel a jejich předvídatelné financování. Z dlouhodobého hlediska přinese státnímu rozpočtu úspory na nákladech spojených s bytovou nouzí. Příprava zákona je součástí programového prohlášení vlády a také široké reformy MMR – Bydlení pro život, která má dlouhodobě zvýšit dostupnost bydlení v zemi.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Při přípravě návrhu MMR a MPSV úzce spolupracovaly se zástupci samospráv a neziskového sektoru. Výraznou podporu mu vyjádřily například Karlovarský a Ústecký kraj, které se dlouhodobě potýkají s větším podílem obyvatel v bytové nouzi.

„Zákon o podpoře bydlení je dlouhodobá systémová změna, kterou nemá smysl chystat na jediné volební období. Z toho důvodu pro nás bylo důležité najít společnou řeč a získat co nejširší podporu mezi různými partnery. Do přípravy jsme zapojili například Svaz měst a obcí ČR, Asociaci krajů a celou řadu neziskových organizací. Jsou to hlavně obce, které budou nástroje zákona využívat, proto jsme se jim snažili co nejvíce vyjít vstříc,“ shrnul dva roky intenzivních příprav místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Jedním z několika cílů zákona je postupně snížit počet lidí v bytové nouzi ze současných 154 tisíc. Ze dvou třetin jde o rodiny s dětmi, kterých v nevyhovujících podmínkách vyrůstá zhruba 61 tisíc.

„Zákon o podpoře bydlení cílí na pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří i v důsledku dopadů mnoha krizí, jimiž naše země v uplynulých letech prošla, stále častěji řeší problémy s udržením nebo i získáním bydlení. Pomocí nástrojů, které zákon zavádí, chceme omezit počty dětí v azylových domech nebo seniorů na ubytovnách. Chceme pomoct i dětem odcházejícím z ústavní péče, které složitě hledají bydlení, když se osamostatňují. Stejně tak lidé se zdravotním postižením. To všechno jsou skupiny, které dnes končí v lepším případě v zařízeních, jejichž provoz nás stojí násobně víc, než podpora při získání bydlení a následné zabydlení. V horším případě končí tito lidé na ulici, kde stát potom hradí zvýšené náklady v rámci zdravotní péče a výjezdů záchranných složek. To vše máme podloženo daty a zkušenostmi z konkrétních projektů, včetně těch, které už roky pilotuje MPSV,“ přiblížil návrh zákona ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Pouze vyčíslené náklady veřejných rozpočtů na bytovou nouzi ročně převyšují 4 miliardy korun. Jde například o částky vynaložené na hospitalizaci nebo náhradní péči o děti. Nevyčíslené náklady spojené například s kriminalitou nebo závislostmi odborníci odhadují i násobně vyšší.

„Pokud včas nepřijdeme se souborem systémových opatření, budou podle analytiků výdaje spojené s bytovou nouzí rychle růst. Zákon o podpoře bydlení se svým důrazem na prevenci a prověřenými nástroji takové řešení nabízí,“ uvedl Bartoš.

Zákon počítá se vznikem kontaktních míst v obcích s rozšířenou působností, která budou poskytovat poradenství směřující k prevenci ztráty bydlení. Případná podpůrná opatření pracovníci kontaktního místa přizpůsobí konkrétní situaci domácnosti. Ve své oblasti také mapují bytovou nouzi nebo obchod s chudobou – takto získaná data jsou klíčová pro utváření politiky bydlení na centrální úrovni.

Dalším nástrojem zákona je dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů a finančních příspěvků pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi. Výběr konkrétních nájemníků je vždy na poskytovateli. Může se jednat například o seniory nebo domácnosti s dětmi. MMR s ohledem na vlastní průzkumy mezi pronajímateli očekává, že se ročně do systému zapojí až tři tisíce bytů. Zájem dříve vyjádřilo 34 % dotázaných obcí a 50 % dotázaných soukromých majitelů. Třetím nástrojem je pak asistence v bydlení, která podpořeným domácnostem pomůže udržet si bydlení a zároveň minimalizuje rizika pro majitele a sousedy.

„Kontaktní místa pro bydlení nebo garance pro soukromé pronajímatele už roky fungují například v Plzni, Ostravě a řadě dalších měst. Velké samosprávy je čím dál častěji zřizují a nabízejí samy zkrátka proto, že to dlouhodobě má dobré výsledky. Zákon o podpoře bydlení je šance, jak tyto nástroje zpřístupnit lidem plošně po celé ČR,“ dodal Bartoš.

Návrhem zákona se teď budou zabývat poslanci a poslankyně. S jeho účinností počítají MMR a MPSV ve druhé polovině příštího roku.

Zákon o podpoře bydlení je součástí širší reformy Bydlení pro život, kterou realizuje MMR. V jejím rámci resort finančně podporuje přípravu bytových projektů obcí a Státní fond podpory investic (SFPI) samosprávám nabízí i praktické poradenství. Veřejnou podporu dostupných bytů s nižším než tržním nájemným umožnila dubnová notifikace, kterou MMR vyjednalo s Evropskou komisí. Už v září díky tomu nabídne SFPI Dostupné bydlení, ve kterém budou k dispozici 4,5 miliardy na zvýhodněné úvěry. V příštím roce se k němu přidá Národní rozvojová banka se svými nástroji za 3,5 miliardy korun.