V Havlíčkově Brodě zrekonstruovali Starou radnici

7. 6. 2024 MK ČR Regiony

Ministr kultury Martin Baxa se v Havlíčkově Brodě zúčastnil slavnostního otevření nově zrekonstruované Staré radnice, která bude od července patřit mezi národní kulturní památky.

Ministerstvo kultury

Soubor 15 historických radničních budov z širokého časového rozmezí od středověku až po počátek 20. století navrhlo v loňském roce ke schválení vládě Ministerstvo kultury. Tyto významné městské stavby představují fascinující pokladnici dřívějších architektonických stylů a přehlídku kvalitních tradičních uměleckých řemesel. Jsou jedním z hlavních symbolů dlouhé a bohaté historie a nepřehlédnutelného politického, hospodářského a kulturně-společenského významu našich měst.

Stará radnice v Havlíčkově Brodě
Stará radnice v Havlíčkově Brodě

Mezi navržené a vládou schválené radnice patří i havlíčkobrodská, která nyní své prostory po 14 letech náročných prací otevírá veřejnosti. „Stará radnice v Havlíčkově Brodě je nejen architektonickým skvostem, ale i symbolem naší kulturní identity. Její rekonstrukce a zařazení mezi národní kulturní památky je důkazem, že si vážíme a pečujeme o naše historické dědictví,“ prohlásil při slavnostním zahájení ministr kultury ČR, Martin Baxa.

Původně pozdně gotická stavba Staré radnice v Havlíčkově Brodě prošla během své historie dvěma rozsáhlými požáry. Po prvním velkém požáru byla přestavěna na pozdně renesanční radnici, po druhém rozsáhlém požáru, který radnici zachvátil 8. května 1834, byla roku 1857 obnovena a její interiéry byly upraveny v klasicistním stylu. Až do roku 1850 sloužila Stará radnice svému účelu, poté v ní byl okresní soud a do roku 2020 v ní sídlila Krajská knihovna Vysočiny.

Od července tak na seznam NKP přibude kromě Staré radnice v Havlíčkově Brodě také Malostranská radnice v Praze, Stará radnice královského města Prachatice, Radnice královského města Plzeň a další.