Projekt obědy do škol pokračuje i v příštím školním roce

Díky němu se daří zajistit stravování více než tisícovce středočeských dětí

11. 6. 2024 Středočeský kraj Sociální problematika

I v příštím školním roce se Středočeský kraj zapojí do projektu „Obědy do škol“. Díky projektu se daří zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, které pocházejí z nízkopříjmových rodin. Radní na dnešním zasedání doporučili Zastupitelstvu schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 15,3 milionu korun.

Středočeský kraj

Školy a školská zařízení, které se chtěly do projekty „Obědy do škol“ zapojit, podávaly žádosti od 9. května do 22. května 2024. Podmínky splnilo 114 žádostí v celkové hodnotě přesahující 15,3 milionu korun. „Díky navýšení alokace o 2,7 milionu korun podpoříme všechny schválené žádosti škol z řad našich příspěvkových organizací, ale i těch, které kraj nezřizuje,“ doplnil Michael Kašpar, náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací.

Nárok na bezplatné stravování mají děti ve věku 2–26 let, které jsou zapojeny do předškolního vzdělávání (mateřská škola) nebo jsou žáky/studenty základních škol či víceletých gymnázií, středních škol (SOŠ, SOU), vč. speciálních, kombinovaných či konzervatoří nebo navštěvují domovy mládeže a internátní zařízení, a zároveň jejich rodina pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi anebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Díky projektu dochází ke zlepšování podmínek pro řádný průběh školní docházky žáku a žáky a snižuje se riziko případného sociálního vyloučení.

Michal Kroutil