Volby do Evropského parlamentu a dopad na evropské dotace

12. 6. 2024 Obec a finance Dotace

Blížící se volby do Evropského parlamentu mohou podle Jiřího Pavlíčka, CEO poradenské společnosti enovation, zásadně ovlivnit rozdělování dotací pro Českou republiku a tím i naši ekonomiku. Vysvětluje, jak zvolení zástupci mohou změnit priority, například více podpořit úspory energií, digitalizaci, výzkum, zdravotnictví nebo obranný průmysl a pro Česko bude klíčové chytře čerpat dostupné prostředky a asertivně prosazovat své zájmy v Europarlamentu.

„V současné době jsme čistým příjemcem dotací, což nám podstatně pomáhá s financováním mnoha rozvojových projektů, které by veřejné rozpočty už vůbec neunesly, zejména kvůli enormnímu zatížení mandatorními výdaji. Nicméně, rozšíření EU a přijetí nových členů by mohlo tuto bilanci brzy změnit. Zásadní dopad bude mít například potenciální vstup Ukrajiny do EU. Je proto důležité se intenzivně podílet na tvorbě evropských politik a dobře přizpůsobit ČR nové realitě. Výsledky těchto voleb tak budou mít dlouhodobý dopad nejen na ekonomiku a stabilitu naší země, ale defacto celé Evropy, která stojí v mnoha ohledech na velmi složité křižovatce,“ říká Jiří Pavlíček a na závěr dodává, že od vstupu do Evropské unie v roce 2004 Česká republika získala z evropských fondů více než 1 bilion korun, což významně podpořilo rozvoj naší infrastruktury, konkurenceschopnosti a došlo díky tomu k podstatnému růstu ekonomiky a rapidnímu zvýšení životní úrovně.

Markéta Kryková, ředitelka divize Poradenství ve společnosti enovation doplňuje, že možnost prosazovat zájmy členského státu je zároveň podmíněna i aktivitou jednotlivých zástupců ve výborech a podvýborech, které ke schvalovaným návrhům Evropské komise vydávají stanoviska. Dále má vliv na finanční prostředky i vlastní struktura Evropské unie jako takové. „Z pohledu funkce financování veřejných rozpočtů bude Europarlament rozhodovat i o mimořádných výdajových akcích. Ve zkratce tedy definuje jak směřování, tak i rozpočet a formu jednotlivých typů podpor – byť vlastní provedení je pak gesčně zaštítěno dalšími mechanismy a lokálními pravidly jednotlivých členských států – od rozdělování prostředků na infrastrukturu veřejného sektoru mimo režim veřejné podpory po dotování strategických odvětví jako je obrana či zdravotnictví,“ dodává Markéta Kryková.

enovation je poradenská společnost zabývající se dotacemi pro podniky a veřejný sektor. Za 17 let svého působení na trhu přinesla svým klientům peníze i úspory na projektech za více než 47 miliard korun. Specializovaný tým aktuálně čítá přes 65 dotačních odborníků.