MMR podpoří přípravu více než 70 projektů dostupného nájemního bydlení

6. 6. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj pomůže obcím a krajům financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to v první výzvě vyčlenilo 150 milionů korun. Resort obdržel celkem 157 žádostí.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Od starostek a starostů víme, že pro mnohé obce je obtížné zajistit přípravu projektů, ať už z finančních důvodů nebo v důsledku chybějících odborných kapacit. MMR už proto obcím nabídlo více než miliardu korun, které pomohou tuto bariéru odstranit,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

MMR z první výzvy podpoří celkem 72 projektů. Samosprávy mohou finance využít například na pořízení projektové dokumentace, přípravu soutěžní dokumentace pro realizaci staveb, studie stavebně technologického řešení, pořízení dokumentace v BIM nebo realizaci architektonické a urbanistické soutěže. „Zájem o dotaci je velký, proto MMR už koncem dubna vyhlásilo druhou výzvu na přípravu projektů dostupného bydlení, která přináší ještě větší objem podpory v rozsahu 400 milionů korun,“ dodal Bartoš.

Finanční podpora přípravy bytových projektů je jedním z kroků, které v rámci reformy Bydlení pro život resort podniká pro zvýšení dostupnosti bydlení. Samosprávám nabízí i praktické poradenství ohledně financování, přípravy a realizace projektů. Obrátit se mohou na Kompetenční a koordinační centrum, v rámci kterého jsou k dispozici odborníci z oblasti veřejných investic nebo na Regionální centra podpory investic pod Státním fondem podpory investic. Ten už na podzim vyhlásí program Dostupné bydlení – letos v něm obce i soukromé subjekty mohou na výstavbu, rekonstrukce a koupě bytů získat dotace a úvěry ve výši přes dvě miliardy korun.

Výzva byla vyhlášena z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 4.1 Systémová podpora veřejných investic, subkomponenty 4.1.3 Finanční podpora přípravy projektů souladných s cíli EU.