Liberecký kraj definitivně uzavřel své rozpočtové období za loňský rok

6. 6. 2024 Liberecký kraj Ekonomika

Závěry přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2023, které vypracovalo Ministerstvo financí, jsou veskrze pozitivní. Z analýzy vyplývá, že kraj hospodařil výborně a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Dokazuje to i analýza ratingové společností Moody’s Public Sector Europe – Moody´s Investors Service EMEA Limited. Na základě ní byl Libereckému kraji přidělen mezinárodní rating A1 a národní rating Aa2.cz – původně s negativním výhledem ze srpna roku 2023, který se nicméně v průběhu prosince loňského roku 2023 změnil na výhled stabilní.

Liberecký kraj

„Snahou kraje je každoročně udržovat vyrovnaný rozpočet. Jsem rád, že se nám to i vloni podařilo. Plníme tím roli řádného hospodáře,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Disponibilní vyšší daňové příjmy Libereckého kraje za rok 2023 dosáhly 334 milionů korun. Krajští radní a zastupitelé proto jako každý rok odsouhlasili jejich zapojení do rozpočtu krajských resortů na letošek. „Díky odpovědnému spravování veřejných financí jsme schopni zajistit kvalitní služby pro občany kraje a investovat do rozvoje regionu. Peníze z minulého roku můžeme využít zejména na opravy a investice do majetku kraje, krajských silnic a institucí. Podporujeme také obce a příspěvkové organizace, a to zejména v oblasti kultury a školství,“ dodal hejtman Martin Půta.

Pravidelným výdajem Libereckého kraje až do roku 2022 byla splátka dluhů dlouhodobých úvěrů přijatých v minulosti. Kraj však již předloni díky vyšším daňovým příjmům mohl předčasně splatit úvěr z roku 2006, který činil 750 milionů korun a jež tehdy využil na rekonstrukce silnic II. a III. třídy.

Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2024, měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2023 po navýšení a úpravě platebního kalendáře (v tisících korun)
Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní Leden Únor Březen Duben Květen Celkem
Rozpis daňových výnosů v roce 2024 349 711,0 368 330,0 482 352,0 270 000,0 360 000,0 1 830 393,0
Dosažená skutečnost v roce 2024 349 711,6 368 330,4 482 352,2 283 839,8 359 662,5 1 843 896,5
Saldo skutečnost 2024 − rozpis 2024 0,6 0,4 0,2 13 839,8 −337,5 13 503,5
Dosažená skutečnost v roce 2023 341 244,6 344 286,3 413 826,4 268 293,5 368 791,5 1 736 442,3
Saldo skutečnost 2024−2023 8 467,0 24 044,1 68 525,8 15 546,3 −9 129,0 107 454,2

Filip Trdla