Kam dojíždíme? Portál geolokačních dat představuje nový unikátní zdroj informací o mobilitě obyvatel

4. 6. 2024 MV ČR Doprava

Ministerstvo vnitra spustilo Portál geolokačních dat, který nabízí unikátní pohled na mobilitu obyvatel Česka. Díky využití geolokačních dat poskytovaných všemi třemi hlavními mobilními operátory představuje nový webový portál zdroj zajímavých informací pro veřejnou správu i občany.

Ministerstvo vnitra České republiky

Portál geolokačních dat, dostupný na adrese kamdojizdime.cz, umožňuje vyhledávat a zobrazovat data pro jednotlivé obce a tato data stahovat pro další využití. Web představuje další posun ve zpřístupňování informací o mobilitě obyvatelstva a nabízí mnoho možností pro rozvoj a plánování ve veřejné správě. Podrobné informace o geolokačních datech a jejich možnostech najdete v tiskové zprávě z loňského prosince.

Geolokační data představují model mobility české populace. Informace obsažené na portálu zahrnují počet rezidentů každé obce, průměrný počet přítomných osob v každou konkrétní hodinu týdne a směrově určenou meziobecní dojížďku, a to včetně typu vyjíždějících a dojíždějících osob.

„Díky údajům lze efektivně plánovat rozvoj dopravních systémů, lokalizaci veřejných služeb, kapacity technické infrastruktury či občanské vybavenosti. Zároveň lze údaje využít pro územní plánování a strategické rozvojové dokumenty, popřípadě pro krizové řízení, evakuační plány a podobně,“ nastínil možné využití dat ministr vnitra Vít Rakušan.

Data nabízejí zajímavé informace jak pro širokou veřejnost, tak pro orgány veřejné správy, pro které představují cenný zdroj informací pro plánování a rozvoj služeb veřejné správy a veřejných služeb obecně. Na portálu lze také najít řadu mapových aplikací, které téma mobility obyvatelstva představují komplexně, interaktivně a umožňují uživatelům prozkoumat „dojížďkové“ chování obyvatelstva v kontextu jimi zvoleného konkrétního regionu.

Zprovoznění Portálu geolokačních dat završuje realizaci projektu Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území, financovaného z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Řádná správa. Portál poskytuje přístup jak k samotné databázi geolokačních dat, tak i k dalším výsledkům tohoto projektu, který byl ukončen k 30. dubnu 2024.

Adam Rözler