Olomoucký kraj šlape do pedálů, podpořil už stovky kilometrů cyklistických komunikací

5. 6. 2024 Olomoucký kraj Doprava

Olomoucký kraj se stává hybatelem rozvoje bezpečné sítě cyklostezek, a dnes se proto také logicky připojil ke Světovému dni kola. Kraj patří mezi premianty v budování cyklostezek, respektive v podpoře projektů, které jejich stavbu řeší. Vyplývá to z dat, jenž shrnují investice do cyklostezek i z množství realizovaných staveb.

Olomoucký kraj

„Budování cyklostezek má pro Olomoucký kraj řadu výhod. Jednak lidé mohou bezpečněji jezdit třeba do práce, podporujeme tím také cykloturistiku, a tím pádem i podnikání, a navíc ještě přispíváme k lepšímu životnímu prostředí, a taky je to zdravé,“ vypočítává výhody cyklostezek Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

A teď k suchým číslům. Od roku 2020 až dosud v regionu vzniklo nebo se právě staví zhruba 100 kilometrů cyklistických komunikací. Celkem jich je v kraji téměř 500 kilometrů, což je více, než kolik měří na délku celé Česko.

Olomoucký kraj šlape do pedálů
Olomoucký kraj šlape do pedálů

Letos se s pomocí krajského příspěvku dostaví například cyklostezka z Černovíru do Štěpánova a propojení Smržic s Čelechovicemi na Hané. Další investice zamíří do rekonstrukcí už stávajících cyklostezek – třeba do spojující obce Těšetice a Vojnice. A úpravou současné panelové cesty vznikne nová cyklostezka z Nemilan směr Nedvězí. Mezi dosud největší postavené cyklostezky patří ty, které spojují Šternberk s Uničovem a Olomoucí nebo nedalekou Litovlí.

A právě tento vysoký počet nových cyklistických komunikací vedlo Olomoucký kraj k zadání Studie optimalizace dopravní sítě pro cyklisty, která zmapovala všechny stávající a plánované komunikace, které jsou vhodné pro bezpečnou jízdu na kole. Síť cyklotras je totiž stále vyznačena dle návrhu z let 1999–2003. Dnes je ale současnou potřebou propojit všechny obce s rozšířenou působností (ORP) bezpečnou sítí dopravních cest vhodných pro cyklisty.

„Nejde jen pořád dokola mírně upravovat síť cyklotras z roku 2002, která je postavena jen na myšlence cykloturistiky, ale je potřeba značení spojovat s otázkou dopravy. Snahou je, aby se u značených cyklotras využily nově vybudované bezpečné cyklostezky, které svádí cyklistickou dopravu z frekventovaných, a tím nebezpečných silnic II. a III. tříd na tyto nové cyklostezky,“ řekl Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Všechny plánované a realizované cyklistické komunikace v Olomouckém kraji, včetně návrhů na zrušení některých cyklotras nebo návrhů na přeznačení, jsou zanesené do webového mapového portálu.

Vlastní značení a přeznačování dopravními značkami pro cyklisty postupně zajišťuje Olomoucký kraj, a to ve spolupráci s obcemi a mikroregiony nebo zapsanými spolky. Již v loňském roce byla přeznačena cyklotrasa 5 a 50, letos se značí cyklotrasa 518, v plánu je mnoho dalších. Všechny tyto aktivity, které vedou k podpoře cyklodopravy, kraj vytváří v rámci národní iniciativy Cyklovize 2030, ve které je lídrem.

„V kraji se nám podařilo vytvořit silný tým lidí a organizací, kteří dokážou táhnout za jeden provaz při podpoře dobré věci, což v tomto případě znamená budování bezpečné dopravní sítě pro cyklisty. Tímto bych chtěl všem poděkovat,“ dodal Jaroslav Martínek, národní cyklokoordinátor.

Města a obce tvoří základ

Základním pilířem pro realizaci bezpečné dopravní sítě pro cyklisty jsou však města a obce, což potvrzuje Marek Pazdera, starosta z Velké Bystřice. „Po našich cyklostezkách projelo v roce 2023 nejvíce cyklistů v kraji, celkem se jedná o 201 600 průjezdů. Zpřístupnění údolí řeky Bystřice pro cyklistickou dopravu jsme začali řešit v roce 2006 a postupně jsme začali budovat všechny naše stezky,“ uvedl.

O projektu Cyklovize 2030

Cyklistická doprava zažívá v České republice boom. Podle průzkumu Czechtourism 72 % Čechů jezdí alespoň někdy na kole na cyklovýlety. Dopravní síť pro cyklisty je však u nás nespojitá, a během cesty jsou tak její uživatelé vystaveni nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici I. nebo II. třídy nebo stezka náhle končí bez pokračování. Cyklovize 2030 je vize bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. Projekt má přispět k tomu, aby se síť budovala a fungovala podobně, jako je tomu u železnice nebo silnic. Projekt Cyklovize 2030 – bezpečnější cyklistická infrastruktura je podporován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.