MMR je připraveno pomoci s obnovou obecního majetku, který poškodily bouřky a vydatný déšť

3. 6. 2024 MMR ČR Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o podporu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Reaguje tím na mimořádné události spojené s počasím na přelomu května a června. V letošní výzvě je pro samosprávy připraveno až 150 milionů korun, které je možné použít například na opravu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, prostranství a budov.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR