Liberecký kraj opět podpoří hasiče, nezapomíná ani na prevenci kriminality a ochranu měkkých cílů

23. 5. 2024 Liberecký kraj Dotace

Liberecký kraj opět podpoří jednotky požární ochrany v regionu a také boj s kriminalitou. Krajští radní na včerejším jednání rozhodli o rozdělení dotací v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Před dvěma týdny krajská rada rozhodovala o poskytnutí dotací v rámci dalších programů.

Liberecký kraj

„Za posledních dvanáct let jsme hasiče podpořili více než 268 miliony korun, ať už se jedná o dotace na vybavení, pořízení automobilů či výstavbu výjezdových stanic. Jsem rád, že od roku 2017 funguje také program na podporu jednotek požární ochrany druhého stupně, které musí vyjíždět k zásahům do pěti minut. Jedná se o program na vytváření pracovních míst. Už od roku 2016 pak přispíváme z vlastního rozpočtu na projekty z ministerského programu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, a to zejména na nákup dopravního automobilu či výstavbu požární zbrojnice,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Jen pro představu, například od zmíněného roku 2016 do roku 2024 jsme pořídili celkem 92 dopravních automobilů nebo požárních přívěsů za souhrnnou částku 27 600 000 korun, celkem se také díky dotacím postavilo či zrekonstruovalo 21 požárních zbrojnic za 44 238 592 korun.“

Krajští radní 7. a 21. května 2024 schválili konkrétně poskytnutí dotací v těchto programech:

  1. Program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – podpořeno 205 z 254 žádostí v celkové hodnotě 27 044 660,82 korun

„Je potřeba podotknout, že požadované finanční prostředky převyšovaly původní vyčleněnou částku. Mohli jsme však část peněz přesunout z nevyčerpaných zdrojů z programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II ve výši 200 000 korun a využít také rezerv z programu 1.5 Ochrana škol jako možných měkkých cílů ve výši 308 231,49 korun,“ dodal Půta.

  1. Program č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje – podpořeno 81 žádostí z 86 podaných v celkové výši 1 269 740 korun
  2. Program č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost Jednotek požární ochrany II (JPO II) – celkem 500 000 korun pro Dubou a Harrachov (300 000 a 200 000 korun)
  3. Program č. 1.4 Prevence kriminality – podpořeny 4 projekty v celkovém finančním objemu 112 500 korun
  4. Program č. 1.5 Ochrana škol jako možných měkkých cílů – podpořeno 12 projektů v celkové výši 851 956 korun

Na území Libereckého kraje působí celkem 218 jednotek požární ochrany, z toho 10 profesionálních (JPO I). Vedle toho v regionu funguje jedna profesionální jednotka podniku Správa železnic (Hasičský záchranný sbor Správy železnic) v Liberci a 4 podnikové jednotky dobrovolných hasičů.

Počet zásahů jednotek požární ochrany (černé číslo značí počet zásahů dobrovolných i profesionálních jednotek, číslo v závorce pak zásahy Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje):

  1. v roce 2023 – 12 235 (6709)
  2. v roce 2022 – 11 543 (6504)
  3. v roce 2021 – 11 123 (6095)
  4. v roce 2020 – 11 903 (6225)
Tab. 1. Přehled dotací do oblasti požární ochrany v předchozích letech (v Kč)
Rok Program 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK Program 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Program 1.3 Dotace obcím LK na činnost JPO II Dopravní automobily a hasičské zbrojnice Celkem
2012 14 060 500,00 1 211 990 - - 15 272 490,00
2013 12 505 854,00 994 146 - - 13 500 000,00
2014 5 100 000,00 803 190 - - 5 903 190,00
2015 9 391 072,00 877 594 - - 10 268 666,00
2016 11 617 749,00 1 150 598 - 5 301 667 18 070 014,00
2017 13 516 402,00 1 212 286 800 000 7 500 000 23 028 688,00
2018 15 135 324,00 1 326 092 600 000 7 649 260 24 710 676,00
2019 14 231 528,00 1 297 702 800 000 7 673 771 24 003 001,00
2020 8 975 573,00 1 300 000 800 000 7 488 148 18 563 721,00
2021 12 994 268,00 1 123 760 800 000 7 563 875 22 481 903,00
2022 14 022 866,00 1 152 822 700 000 7 761 871  23 637 559,00
2023 17 582 482,25 1 266 056 700 000 10 800 000 30 348 538,25
2024 27 044 660,82 1 269 740 500 000 10 100 000 38 662 678,82
Celkem 176 178 279,07 14 985 976 5 700 000 71 838 592  268 702 847,07

Filip Trdla