Hejtmanství rozšiřuje svoji dotační podporu pro obce nad 5000 obyvatel

20. 5. 2024 Zlínský kraj Dotace

S novým dotačním programem, ze kterého si mohou o peníze na své rozvojové projekty zažádat obce nad 5000 obyvatel, přichází Zlínský kraj. Připraveno pro ně má více než 40 milionů korun. Podpora je určena obcím, které nemají statut obce s rozšířenou působností.

Zlínský kraj

„Už dva roky pomáháme spolufinancovat důležité projekty obcí s rozšířenou působnosti v našem kraji. Doposud jsme jich podpořili šestnáct celkovou částkou 200 milionů korun. Nyní jsme se rozhodli naši podporu rozšířit, aby na peníze dosáhly i obce nad 5000 obyvatel, které nemají statut obce s rozšířenou působností. Chceme tím přispět k tomu, aby se staly atraktivnější pro své občany i nově příchozí, a pomoci tak zvrátit nepříznivý trend, kdy lidé v produktivním věku odcházejí z našeho kraje jinam,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Kraj bude ze svého nového programu až do výše 50 % spolufinancovat projekty, které směřují k rozvoji obce, obnově nebo výstavbě obecního majetku. Jde zejména o výstavbu či modernizaci veřejných prostranství, staveb občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury, stavbu nových bytů, ale také například propojení objektů ve vlastnictví obce optickou sítí. Podmínkou je, že projekty musejí být zahájeny nejdříve v roce 2023 a dokončeny nejpozději v roce 2026.

Příjem žádostí bude spuštěn 19. června 2024 a potrvá až do 30. června 2025. Více informací bude zveřejněno na webu Zlínského kraje v sekci Dotace.

Program už schválila Rada Zlínského kraje a projedná ho ještě i krajské zastupitelstvo, které se sejde 17. června.

Jan Vandík