Další rána malým obcím

6. 5. 2024 SMO ČR Ekonomika

Počet obyvatel zamíchá s výší přerozdělení daní (RUD) pro kraje i města. Novela rozpočtového určení daní, která primárně cílí na kraje, s sebou přináší skryté nebezpečí pro obce.

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí ČR již několikrát potvrdil svou podporu pro spravedlivější rozdělení daní krajům. Bohužel nad rámec této domluvené změny novela mění skrytě, avšak zásadním způsobem výpočet přerozdělení daní mezi obce. Ministerstvo financí hovoří o pouhé technické změně.

Počet obyvatel je základním faktorem pro stanovení výše příjmů jednotlivých obcí. Do současnosti se za zdroj počtu obyvatel brala data Českého statistického úřadu (ČSÚ) ze sčítání obyvatel. Nyní se navrhuje přejít na registr obyvatel. Tato drobná změna však bez dalších úprav kritérií přerozdělení daní ochudí více než 90 procent obcí ČR.

Menší obce a města získávají z RUD přibližně 20 tisíc korun na jednoho obyvatele ročně. Oproti tomu největší města, např. Praha, získají 60 tisíc korun ročně. Pokud se občan přestěhuje do hlavního města, to obdrží zmiňovaných 60 tisíc korun. Rozdíl 40 tisíc se musí vzít z celkového balíku pro všechny obce, čímž dojde k ponížení částky na jednoho obyvatele v ostatních obcích. Dojde k dalšímu rozevírání nůžek ve prospěch tří vybraných měst. Nejvíce však bude benefitovat Praha, které příjmy z RUD porostou rychleji, než rostly doposud, a příjmy ostatních obcí budou klesat.

„Tento podvod na obce dehonestuje práci všech starostů a vysílá jasný signál ministerstva, jak vnímá jejich každodenní činnost,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl.

„Chtěli jsme podpořit spravedlivější rozdělení daní pro kraje, ale tato úprava nahrává pouze pěti procentům velkých měst, kde se již nyní bojuje s přílivem obyvatel. Malé obce se naopak vylidňují, nemají peníze na veřejné služby. Touto nepropracovanou změnou vzroste nespokojenost na všech stranách,“ pokračuje František Lukl, „opětovně nám nezbývá nic jiného než vyvolat jednání přímo s panem premiérem a požádat také o pomoc pana prezidenta, který je zájmům samospráv nakloněn.“

Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR