Opakované zveřejnění záměru a schválení realizační smlouvy o dispozici s obecním majetkem

29. 4. 2024 ePravo.cz Legislativa

Zveřejnit záměr uzavřít smlouvu o dispozici s obecním majetkem a takovou smlouvu schválit k tomu příslušným orgánem je zákonnou povinností obce. Otázkou je, zda je obec v případě uzavírání realizační smlouvy, jež byla ve svém finálním znění součástí již zveřejněné a schválené smlouvy o smlouvě budoucí, povinna opakovaně zveřejnit záměr takovou smlouvu uzavřít a následně ji opakovaně schválit. Cílem tohoto článku je poskytnout východiska k řešení této problematiky.