Výbory pro menšiny z obou krušnohorských krajů jednaly v Chomutově

26. 4. 2024 Karlovarský kraj Sociální problematika

V úterý 16. dubna se v Chomutově konalo první společné jednání výborů pro národnostní menšiny Ústeckého a Karlovarského kraje. Setkání, kterého se zúčastnili také představitelé měst Chomutov, Most a Trmice, se uskutečnilo v historické budově chomutovské radnice. Důležitým tématem bylo zvládání příchodu uprchlíků z Ukrajiny a rostoucí napětí ve společnosti.

Karlovarský kraj

„Společné mezikrajské jednání jsme plánovali dlouho a jsme velmi rádi, že jsme mu mohli poskytnout zázemí. Oba naše kraje čelí v otázkách národnostních menšin podobným výzvám, při jejichž řešení se můžeme vzájemně inspirovat,“ řekla k setkání Renata Adamová, předsedkyně chomutovského výboru pro národnostní menšiny, který se ujal organizace akce.

Jedním z výstupů jednání výborů, které jsou v obou krajích tvořeny zástupci politických stran i příslušníky národnostních menšin, bylo jednomyslně přijato usnesení s doporučením rozvíjet spolupráci v záležitostech týkajících se národnostních menšin na úrovni Ústeckého a Karlovarského kraje, mimo jiné i se zaměřením na odstraňování předsudečné nenávisti a podporu harmonických vztahů mezi příslušníky různých národů a etnik žijícími na území obou krajů.

Přijetí usnesení ocenila Markéta Monsportová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje: „Poslední dobou se ve společnosti stále častěji setkáváme s cílenou a záměrně podněcovanou nenávistí mezi příslušníky jednotlivých národů a etnik. Jsem velmi ráda, že z našeho výboru a i od kolegů z Ústeckého kraje a z Chomutova zaznělo jednohlasné odmítnutí tohoto jevu. To, že usnesení navrhli samotní zástupci menšin, mu dodává větší sílu a byla bych moc ráda, kdyby rezonovalo nejen napříč našimi regiony, ale i celou republikou.“

Po oficiálním jednání následoval kulturní program v kanceláři senátora Přemysla Rabase, svá hudební a taneční vystoupení předvedli zástupci rusínské, ukrajinské a vietnamské menšiny.

„Ústecký a Karlovarský kraj mají mnoho společného, jako třeba těžební minulost, krásnou přírodu i výrazné zastoupení obyvatel s jinými než českými kořeny. Je důležité dát i těmto obyvatelům vědět, že s nimi při rozvoji našich krajů počítáme. Spoluprací můžeme dosáhnout lepších výsledků než samostatně a těším se, že společná setkání budou pokračovat i v dalších letech,“ okomentovala setkání Karolína Žákovská, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje.