První krajská ideová konference přiblížila, jak nastartovat pozitivní změny v Karlovarském regionu

23. 4. 2024 Karlovarský kraj Regiony

Zrevidovat současný stav karlovarského regionu a nastínit vize, jak by mohl vypadat v budoucnu. Takový byl cíl první ideové konference reVIZE 1.0, která proběhla ve čtvrtek 18. dubna v impozantních prostorách Císařských lázní. Akci, na níž se sešly špičky oborů z celé České republiky, uspořádaly Karlovarský kraj a Agentura 4K pro kulturní a kreativní průmysly ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou a dalšími partnery.

Karlovarský kraj

„Myšlenka uspořádat celokrajskou konferenci vznikla z potřeby sdružit na jednom místě osoby, které mají vliv, zdroje, kompetence, a hlavně chuť rozvíjet náš kraj. ReVIZE má de facto dvě sdělení. Chceme dokázat, že pozitivní změna je v našem regionu možná a v tuto chvíli už probíhá a že závisí na všech lidech, kterým na rozvoji kraje záleží,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Leitmotivem akce byl návrat do budoucnosti aneb Karlovarský kraj v roce 2030. Program byl rozdělený do 4 hlavních bloků, které probíhaly v Atriu a Zanderově sále, doprovodný program zajistila Agentura 4K v rámci vlastní stage.

„Moc si vážíme odvahy Karlovarského kraje uspořádat ideovou konferenci v takovém rozsahu, s tak silnými tématy a skvělými speakery ze všech koutů ČR. Jsme s týmem 4K a hlavně aktéry moc vděční za příležitost diskutovat otevřeně nad budoucností kraje a rozvojem kulturního a kreativního odvětví,“ doplnil ředitel Agentury 4K pro kulturní a kreativní průmysly Václav Blahout.

Na jednotlivých pódiích se v rámci konference vystřídalo přes 70 řečníků. V sekci Budoucnost byznysu se představil např. nový koncept flexibilních pracovních úvazků tzv. gig ekonomika, rozvoj karlovarského letiště nebo smysl, jaký má pro krajskou ekonomiku reemigrace původních obyvatel. Řečníci v bloku Zdravé tělo, zdravá duše mluvili o transformaci karlovarského lázeňství, duševním zdraví a významu pohybu a stravy na lidský organismus. Jaký je potenciál rozvoje Krušných hor, co je udržitelný cestovních ruch, slow turismus nebo site-specific hudební akce, vysvětlili prezentující v tematickém celku Přírodní a kulturní bohatství. A v bloku Vzdělaná a spravedlivá společnost zazněly např. prezentace týkající se města Plesné jako symbolu transformace, polytechnické vysoké školy nebo budování občanské společnosti v kraji. Následovaly diskuzní panely, kde byl prostor k hlubšímu zamyšlení nad danou problematikou.

„Věříme, že si všichni zúčastnění konferenci užili a načerpali spoustu inspirativních myšlenek. Dle zpětné vazby a počtu zúčastněných, kterých bylo 450, soudíme, že to byl velmi úspěšný první ročník. Těším se, až se tu za rok setkáme znovu a zhodnotíme, jak se nám podařilo nápady a doporučení, které padly během prezentací, implementovat a jak se pomocí nich daří pokračovat v pozitivních změnách,“ doplnil hejtman.

Konferenci finančně podpořili Accolade, Wacker, GrantThornton, Panattoni, Sokolovská uhelná, SUAS GROUP, Penta Hospitals.