Pardubický a Královéhradecký kraj se navzájem inspirují v oblasti školství

17. 4. 2024 Pardubický kraj Školství

Na začátku dubna se na krajském úřadě v Pardubicích uskutečnilo setkání krajského radního pro oblast školství Pardubického kraje Josefa Kozla, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství Arnošta Štěpánka a vedoucích zástupců odborů školství Pardubického a Královéhradeckého kraje. Jednání navázala na předchozí návštěvu v Hradci Králové. Diskutovalo se o dlouhodobých záměrech vzdělávání, strategických cílech a plánech, nových přijímacích řízeních, investicích do majetku nebo transformaci dětských domovů.

Pardubický kraj

Hlavním cílem společného setkání byla inspirace. „Setkání s Královéhradeckých krajem se uskutečnilo již po několikáté. Je to pro nás kraj, který je nám přirozeně blízký, i z důvodu historického. Východní Čechy se ve spoustě věcí provazují. Pro mne je důležité, že umíme komunikovat jak na bázi samosprávy s náměstkem Štěpánkem, tak i oba odbory školství. Otevíráme témata, abychom se navzájem inspirovali, jaká řešení, který kraj volí, abychom si navzájem pomohli, tato setkání jsou pro nás velmi obohacující,“ řekl krajský radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel.

Vzájemné spolupráce obou krajů si také velmi váží náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství Arnošt Štěpánek. „Jsem velmi rád za úzkou spolupráci našich krajů. V této spolupráci vidím mnoho inspirace na obou stranách, a to jak na poli vytváření ještě lepších podmínek pro vzdělávání, tak i v oblasti strategických cílů a plánů.“

Podobné setkání vedoucích pracovníků odborů školství se naposledy konalo na krajském úřadě v Hradci Králové na konci roku 2022. „Během našeho posledního vzájemného jednání jsme našim kolegům slíbili, že se příště potkáme v Pardubicích. Jsem rád, že jsme se mohli společně zabývat tématy, která jsou pro nás velmi zajímavá. Patří mezi ně například způsob práce odboru školství Královéhradeckého kraje, organizace tamního úřadu, investice do majetku nebo stipendia. Pevně věřím, že byla schůzka přínosná pro obě strany a poslouží jako inspirace jak pro nás, tak doufám, že i pro kolegy z Královéhradeckého kraje,“ uvedl vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss.

Vzhledem k velkému množství témat, ale i výzev, kterým školství nyní čelí, je vzájemná spolupráce klíčová. To samé platí pro možnost inspirovat se plány, řešeními, ale i současnými problémy jednotlivých odborů školství. „Setkání bylo velmi příjemné a významné pro naši práci. Děkujeme všem kolegům z Pardubického kraje za pozvání, skvělou přípravu a konstruktivní přístup. Těšíme se na další spolupráci a rozvoj našeho kraje,“ dodala vedoucí odboru školství Královéhradeckého kraje Markéta Stuchlíková.