Prosperita změnou Green Deal

11. 4. 2024 Obec a finance Životní prostředí

V současném předvolebním období představili Piráti tři kroky, které navrhují k oživení ekonomiky a prosperity. Trojice opatření má změnit Zelenou dohodu tak, aby skutečně naplnila svůj smysl. Tím je nejen boj s klimatickou krizí, ale i využití celosvětové ekonomické proměny k tomu, aby se v Evropě lidem se lépe žilo.

Plán stojí na třech pilířích. Měla by se vytvořit evropská verze amerického tzv. Inflation Reduction Act. Dále jde o posílení investic do moderních technologií dobrovolným evropským důchodovým spořením. Třetí pilíř spočívá ve větší podpoře domácností namísto dotování uhlobaronů.

„Green Deal je dobrý plán, na který ovšem nejsou peníze. Z Green Dealu musí občané profitovat, jinak nenaplní svůj cíl. Víme, jak to opravit a nabízíme konkrétní řešení,“ řekl mimo jiné předseda Ivan Bartoš.

Na snímku z tiskové konference (zleva): Marcel Kolaja, Ivan Bartoš a Mikuláš Peksa
Na snímku z tiskové konference (zleva): Marcel Kolaja, Ivan Bartoš a Mikuláš Peksa

Prvním krokem je zopakování amerického úspěchu skrz vytvoření evropské verze tzv. Inflation Reduction Act (IRA). Podrobnosti návrhu popsal Marcel Kolaja: „Evropský daňový systém je roztříštěný, zastaralý a nekonkurenceschopný. Zatímco v USA je průměrná daňová kvóta 28 procent a v zemích OECD v průměru 34 procent, tak v Evropské unii jsme na 41 procentech. Je tu tedy rozhodně prostor pro rozpohybování ekonomiky chytrým snížením daňové zátěže. Prosazujeme přechod na americký model podpory čistšího průmyslu skrze předvídatelné daňové úlevy. Touto cílenou motivací dokážeme rapidně zvednout investice. Na základě zkušeností z USA by mohlo jít až o 15 miliard eur ročně.“

„Je třeba zefektivnit také Evropskou investiční banku. Ta momentálně spravuje portfolio projektů sloužících k realizaci cílů Evropské unie v celkovém objemu zhruba 550 miliard eur. Čím víc peněz do ní dostaneme, tím víc udržitelných projektů a inovací podpoří, a tím víc benefitů mohou následně společnosti generovat,“ řekl Mikuláš Peksa. Piráti proto navrhnou, aby byl u Evropské investiční banky (EIB) umožněn všem občanům EU dobrovolný vstup do dodatečného penzijního spoření. V současnosti je to možné pouze pro její zaměstnance. Občané unie by dostali alternativní možnost spoření. Evropská investiční banka by zároveň získala nový příliv financí, které by mohla investovat do rozvoje udržitelných projektů a inovací. Akčnější přístup EIB umožní získat každoročně minimálně 10 miliard eur investic do modernizace evropské ekonomiky.

Jako třetí krok se navrhuje více podpořit domácnosti místo neustálého dotování uhlobaronů. Piráti chtějí nasměrovat 10 miliard eur ročně z výnosu emisních povolenek do Sociálně klimatického fondu. To je zhruba zdvojnásobení oproti původnímu návrhu Evropské komise.

Příloha