Reakce na výroční zprávu NKÚ

Systém ochrany obyvatelstva České republiky je jeden z nejlepších

3. 4. 2024 MV ČR Ostatní

S tvrzeními, která uvádí NKÚ ve vztahu k ochraně obyvatel a měkkých cílů, MV nesouhlasilo už při publikaci kontrolního závěru před rokem. Ve výroční zprávě NKÚ zároveň nejsou uvedeny žádné nové informace.

Ministerstvo vnitra České republiky

Systém ochrany obyvatelstva České republiky je v rámci EU považován za jeden z nejrobustnějších a nejlépe připravených. Nejvyšší kontrolní úřad hodnotí celý systém pouze na vybraných opatřeních využitelných za stavu ohrožení státu a válečného stavu (ukrytí a prostředky individuální ochrany). Tato opatření ale nejsou univerzální pro všechny druhy situací. Platí, že prostředky individuální ochrany i úkryty mají v případě nevojenských situací využití téměř nulové. Celou záležitost je rovněž nutné zasadit do kontextu doby, během které došlo k zásadním změnám. Dnes je preferovaná forma tzv. improvizovaných úkrytů. NKÚ navíc vykládá fakta vytržená z kontextu. Celková kapacita pro zajištění ukrytí je cca 13 % populace. Systém varování a vyrozumění pokrývá svým signálem přes 85 % obyvatel. V září bude také zprovozněn Národní portál krizového řízení, kde budou mít občané informace k dispozici na jednom místě.

Měkké cíle

Podobně je tomu v případě ochrany měkkých cílů. NKÚ po celou dobu kontroly dával rovnítko mezi systém ochrany měkkých cílů a jeden konkrétní dotační program. Systém ochrany měkkých cílů přitom tvoří celý soubor činností a opatření, které mají pomoci čelit případnému teroristickému nebo závažnému násilnému útoku. Dotační podpora je tedy pouze jedním z článků tohoto systému. Záměnou celého systému a samotnými dotacemi tak, jak to v kontrolním závěru učinil NKÚ, pak vytváří mylný dojem o neexistenci systému ochrany měkkých cílů.

Ministerstvo vnitra vypracovalo Koncepci ochrany měkkých cílů na roky 2017–2020. Přestože se jednalo o časově omezený dokument, principy a pilíře v něm uvedené jsou univerzální. Ministerstvo například vytvořilo metodické materiály, které jsou volně dostupné na webu MV. Koncepce jako dokument je zdrojem dalších aktivit, které se promítají standardně i do pracovní náplně Policie ČR, MV a dalších dotčených resortů.

Ministerstvo vnitra má plán, jak postupovat v posilování odolnosti měkkých cílů, provádí školení jejich provozovatelů a postupuje podle platné koncepce. Zaměřuje se na vzdělávání na všech úrovních a posilování spolupráce mezi provozovateli veřejných míst, samosprávami a složkami IZS. Zvýšení odolnosti měkkého cíle primárně není otázka investic do techniky a materiálního vybavení. Klíčové je především důkladné vyhodnocení ohroženosti, kvalitní nastavení procedur pro rutinu i bezpečnostní incidenty, nastavení komunikačních procesů a organizace a koordinace činnosti osob vyskytujících se pravidelně v daném místě, zejména personálu, jejich příprava, rozdělení stanovených úkolů, pravidelná cvičení a podobně. Zásadní je také příprava managementu daného měkkého cíle na situaci po bezpečnostním incidentu.

Adam Rözler