Karlovarský kraj hostil setkání odborníků na téma ochrany dětí a podpory rodin

27. 3. 2024 Karlovarský kraj Sociální problematika

Ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a UNICEF vzniká nová právní úprava, která byla nyní představena zástupcům Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje.

Karlovarský kraj

„Náš kraj si nese historické zatížení, sociální problematika je u nás prioritní, reformu systému péče uvítáme,“ řekl na úvod hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Na počet obyvatel má Karlovarský kraj nejvíce pěstounů. Na druhou stranu je ale také krajem, kde je poměr dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu dvakrát vyšší než republikový průměr (12,8 dětí na 1000 obyvatel ve věku do 18 let, v Karlovarském kraji to je 24,87 dětí na 1000 obyvatel ve věku do 18 let). „Nový zákon se tvoří, ale je to věc v mnoha ohledech otevřená, nasloucháme potřebám regionů a potřebujeme vaši pomoc,“ vyzval přítomné k diskusi spoluautor návrhu reformy systému péče Miloslav Macela.

Odborné setkání MPSV a Karlovarského kraje na téma Výzvy a příležitosti systému ochrany dětí a podpory rodin zaplnilo sál Krajské knihovny Karlovarského kraje. Akce se účastnili pracovníci a pracovnice z oblasti ochrany práv dětí a služeb pro děti a rodiny z Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Tyto regiony se potýkají s řadou socioekonomických problémů, které činí práci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a služeb pro děti a rodiny často velmi komplikovanou a nelehkou.

Důležitost tématu si ale v těchto regionech naplno uvědomují a setkání bylo vítanou příležitostí podívat se na inspirativní dobrou praxi, dozvědět se více o vývoji v zahraničí a diskutovat o chystaných návrzích legislativních změn, které mají přinést více včasné podpory a pomoci ohroženým dětem a rodinám.

Pracovníky v systému ocenil Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, který vyzdvihl důležitost někdy opomíjeného tématu ochrany dětí. Aktivním účastníkem celého setkání byl Robert Pisár, který jako člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí má řešení služeb pro děti a rodiny přímo v gesci. „Tématům ochrany dětí a podpory rodin dáváme my politici méně pozornosti, než je třeba, a jsem rád, že jim dnešní den věnujeme,“ uvedl v úvodní řeči, kdy také přiblížil několik projektů, jež byly v minulosti v Karlovarském kraji realizovány.

Inspirace a zdroje: Je potřeba řešit nedostatek kapacit podpůrných služeb

Diskutující se shodli, že v regionech s nedostatkem služeb a sociálních pracovníků lze situaci řešit „outsourcingem“ s krajskou podporou. Nástroje pro včasnou identifikaci ohrožených dětí a klíčový mechanismus koordinované mezioborové spolupráce představily Tereza Svačinová a Martina Koplová z organizace Society for All. Jejich metodiky a praktické vyhodnocovací rámce ověřují pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, policie, zdravotník a školských služeb přímo v terénu.

Zaujal také model práce organizace HOST Home Start, která již dvacet let poskytuje služby pro rodiče a děti v nelehké životní situaci. Díky systému pečlivě vyškolených dobrovolnic s rodičovskou zkušeností a propracovaným nástrojům a technikám pro práci přímo v rodinách se daří zabránit odebírání dětí. Lucie Janáková a Lenka Horová z HOSTu rovněž zdůraznily systém nastavených pravidel a podpůrných mechanismů, které zajišťují stabilní a dlouhodobé doprovázení rodin v obtížných životních situacích.

Expertka na ochranu práv dětí Rita Neves z Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR provedla účastníky procesem přeměny ústavů v evropských zemích na rodinné a komunitní služby. „Jasná politická vůle a plánované kroky na národní úrovni dokáží změnit situaci dětí a rodin a razantně omezit ústavní výchovu v daných zemích,“ upozornila Rita Neves a dodává: „Chceme v UNICEF zajistit, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodině“.

Inovativní projekty péče běží, legislativa jim nestačí

Odpoledne pak bylo věnováno plánům Ministerstva práce a sociálních věcí, které pracuje na návrhu nového zákona na ochranu práv dětí a podporu rodin. Principy a hlavní mechanismy nové právní úpravy účastníkům vysvětlil Miloslav Macela, poradce ministra práce a sociálních věcí. Zdůraznil, že zákon je psán v duchu podpory nejen pro děti a rodiny, ale také pro pracovníky a pracovnice, kteří budou mít garantované zdroje a nástroje pro svoji práci. Vyzdvihl také mezioborovost chystaných změn.

Setkání bylo součástí projektu „Podpora systémové změny v oblasti ochrany práv dětí“ financovaného Kanceláří UNICEF v České republice.

Jitka Čmoková