Pohyb obyvatelstva – rok 2023

26. 3. 2024 ČSÚ Ostatní

Počet obyvatel České republiky se během roku 2023 zvýšil z necelých 10,83 milionu na 10,90 milionu. Zahraniční migrací přibylo v obyvatelstvu 94,7 tisíce osob, zatímco přirozenou měnou 21,6 tisíce ubylo. O více než 10 % meziročně poklesl počet sňatků a živě narozených dětí, méně bylo také zemřelých a mírně i rozvodů.

Český statistický úřad

Populace České republiky se během roku 2023 podle bilance ČSÚ rozrostla o 73,0 tisíce osob a na konci roku zahrnovala téměř 10 milionů 901 tisíc osob. „Veškerý přírůstek obyvatel v roce 2023 zajistilo 95tisícové kladné saldo zahraničního stěhování. Do Česka se z ciziny přistěhovalo 141,3 tisíce osob – ve srovnání s  rokem 2022 o 60 % méně. Za poklesem zejména stojí mírnější příliv uprchlíků z Ukrajiny. Naopak 46,6 tisíce osob v  roce 2023 svůj pobyt v Česku ukončilo. I v tomto případě představovaly významnou část migrantů osoby s dočasnou ochranou uprchlíka,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Počet vystěhovalých byl meziročně více než dvojnásobný. Přirozenou měnou ubylo 21,6 tisíce obyvatel Česka, což byla ztráta o 2,7 tisíce osob větší než v  roce 2022.

Graf 1. Obyvatelstvo, čtvrtletní data, 2018–2023
Graf 1. Obyvatelstvo, čtvrtletní data, 2018–2023

Počet živě narozených dětí se meziročně o 10,2 tisíce, resp. o 10 %, snížil a dosáhl 91,1 tisíce. Generace narozených 2023 tak byla nejslabší za posledních 22  let. Obdobný pokles lze očekávat i u úrovně úhrnné plodnosti.

Počet zemřelých v roce 2023 meziročně poklesl o 7,4 tisíce, resp. o 6 %, na 112,8 tisíce.

Do manželství vstoupilo 48,3 tisíce párů snoubenců. Bylo jich o 6,6 tisíce, resp. o 12 %, méně než v  roce 2022.

Rozvedeno bylo v  roce 2023 celkem 19,5 tisíce manželství, ve srovnání s  rokem 2022 jde o počet o 0,4 tisíce nižší. Podíl manželství končících rozvodem se meziročně mírně snížil o necelý 1 p. b. na 37 %, průměrná délka trvání manželství při rozvodu 13,5  let zůstala stejná jako o  rok dříve.